Personal tools
You are here: Home Biblioteka Regulamin Biblioteki Światła
Document Actions

Regulamin Biblioteki Światła

by Magdalena Dąbrowska last modified 2006-10-07 16:58

Regulamin Biblioteki Światła
 

1. W Bibliotece Źródła i Światła mogą wypożyczać książki osoby należące do Źródła, lub do Światła.

2. Książki oraz płyty CD wypożyczane i oddawane są po spotkaniach modlitewnych we wtorki, w sali Jana Pawła II przy szafie z książkami. Przy zaistnieniu specjalnych okoliczności, książki mogą być wypożyczane i oddawane również przed spotkaniem.

3. Książki są wypożyczane na okres 4 tygodni od daty wypożyczenia.

4. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu będzie pobierana opłata w wysokości 1zł za każdy kolejny tydzień przetrzymywania wypożyczonej książki.

5. Pobieranie opłat nie ma na celu wprowadzenia tyranii i zniechęcenia wypożyczających. Pragnę jedynie, aby do wypożyczania podchodzić poważnie. Pieniądze pochodzące z opłat karnych będą przeznaczone na zakup nowych książek, bądź też na pomoc uboższym członkom naszych wspólnot.

6. Z opłaty karnej będą zwolnione tylko te osoby, które nie mogły dotrzeć na spotkanie z przyczyn losowych, osoby chore, lub osoby, które wcześnie porozumiały się ze mną w sprawie dłuższego przetrzymywania książki. O chęci dłuższego przetrzymywania książki proszę mnie informować najlepiej przy wypożyczaniu.

7. W przypadku planowanej długiej nieobecności na spotkaniach, bądź też choroby, książkę może oddać inna osoba. Może się to przyczynić do lepszego poznawania siebie i do spełniania uczynków miłosierdzia względem bliźnich.

8. Istnieje możliwość rezerwacji danej książki oraz ustawienia się w kolejce w oczekiwaniu na zwrot danej pozycji. Można to uczynić na spotkaniu, lub też drogą internetową. Adres e-mail, bądź też numer gg, czy numer telefonu komórkowego podam każdemu indywidualnie.

9. Na każdym spotkaniu z moim udziałem staram się prezentować przynajmniej jedną pozycję, którą sama przeczytam. Postaram się odpowiedzieć na każde pytanie, ale nie oczekujcie ode mnie znajomości każdej książki z biblioteki, jeszcze nie przeczytałam wszystkich.

10. Aby nasza biblioteka jeszcze lepiej funkcjonowała, postanowiłam rozszerzyć swoją działalność na Internet. Na stronie: http://www.odnowa.waw.pl/Biblioteka/ możecie znaleźć krótkie opisy wraz z fragmentem danej książki. Strona ta jest przez cały czas w rozbudowie. Istnieje możliwość wysłania mi w Wordzie własnej recenzji, lub też napisania jej na kartce. Wtedy umieszczę ją na stronie.

11. Zachęcam do korzystania ze zbiorów biblioteki. Zawsze służę pomocą!!!


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: