Personal tools
You are here: Home Biblioteka Recenzje Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym nr 28 "Pustynia i kontemplacja"
Document Actions

Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym nr 28 "Pustynia i kontemplacja"

by Magdalena Dąbrowska last modified 2006-03-28 11:12
Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym nr 28 "Pustynia i kontemplacja"
"Pustynia we wspólnocie jest czasem trudu. Mija czas entuzjazmu - taki miodowy miesiąc z Panem Bogiem i ze sobą nawzajem, a zaczyna się czas pewnego duchowego kryzysu. Tak więc kończy się to, co było spontaniczne i łatwe, a zaczyna się "twrdy pokarm", o którym w swoich listach mówi św. Paweł. Pan Bóg w podobny sposób prowadzi poszczególne osoby, grupę, bądź wspólnotę. Na początku - jak niemowlęciu - daje mleko, pokarm łatwo przyswajalny, ale później dla rozwoju człowieka, dla wzrostu jego wiary zmienia "menu" na pokarm bardziej stały. Ta zmiana jest konieczna, bo jeżeli człowiek żywiłby się przez całe życie tylko mlekiem, szybko nastąpiłaby jego śmierć. Dlatego każdy z nas potrzebuje różnych składników, aby rozwój mógł przebiegać w sposób prawidłowy. Analogiczna sytuacja występuje w życiu duchowym, również potrzeba tu różnych składników, żeby konstrukcja duchowa mogła się właściwie uformować. Paradoksalnie w tym rozwoju pomagają okresy trudu, duchowej pustyni."

fragment artykułu ks. Mirosława Cholewy - "Twardy pokarm"

Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym to pismo dla tych, którzy chcą odkryć moc Ducha Świętego w soim życiu. Ten numer poświęcony jest problematyce pustyni i kontemplacji. Każdy z nas przeżywa nie raz duże trudności na modlitwie, w relacjach z Bogiem i z ludźmi, trudności w zaangażowaniu się we wspólnocie, czy w rodzinie i kryzysy w innych dziedzinach życia. Nie zawsze potrafimy znaleźć przyczynę, mnożą się w nas wątpliwości, a odpowiedzi na pojawiające się pytania jak nie ma, tak nie ma. Artykuły zawarte w piśmie pozwoliły mi dostrzec rolę pustyni w moim życiu i zachęciły do głębszego szukania Boga szczególnie w ciszy, której nie raz mi brakuje. Książkę polecam szczególnie osobom, które doświadczają zniechęcenia i oschłości w kontakie z Panem Bogiem oraz mają trudności w modlitwie osobistej i innych aspektach życia chrześcijańskiego.

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: