Personal tools
You are here: Home Biblioteka Recenzje Ingrid Trobisch "Być kobietą"
Document Actions

Ingrid Trobisch "Być kobietą"

by Magdalena Dąbrowska last modified 2006-04-02 10:31
Ingrid Trobisch "Być kobietą"
"By dać pewne wyobrażenie, co ta jedność dwojga odrębnych ludzi znaczy, dr Bovet ze Szwajcarii proponuje, by męża uważać za głowę tej osobowości małżeńskiej, a żonę za serce. Oczywiście nie jest to wartościowanie w patriarchalnym sensie, ale mówi o roli, jaką każde z małżonków spałnia w małżeństwie, każde dzięki swym ściśle określonym zaletom. Mąż z racji swych cech zmierza raczej w kierunku myślenia niż czucia. Kiedy należy podjąć decyzję, zastanawia się, rozważa wszelkie za i przeciw, wreszcie powiada: "Jestem przekonany, że... Takie jest moje zdanie". Żona natomiast, obdarzona większą intuicją, zapewne powie: "Czuję, że to i to jest słuszne..." Oczywiście te przykłady są dalekie od ukazania absolutnej prawdy, raczej napomykają o czymś, co jest względne. Mężczyzna z pewnością potrafi "czuć", tak jak kobieta potrafi "myśleć". To samo odnosi się do innych porównań, których dr Bovet używa, żeby ukazać odmienność funkcji mężczyzny i kobiety. Mężczyznę porównuje do kapitana statku, podczas gdy żonę do osoby, która opiekuje się pasażerami. Mąż jest architektem i budowniczym domu, a jego żona dekoratorką wnętrza, to ona rozjaśnia wspólny dom swoją obecnością, przemienia go w zaciszne ognisko i w ten sposób wykorzystuje jeden ze swych specjalnych darów - stwarzania atmosfery."

Książka mimo swojego tytułu przeznaczona jest nie tylko dla kobiet, ale także dla mężczyzn. Kobietom pomoże lepiej zrozumieć swoje powołanie, a także rolę w małżeństwie, zaś mężczyznom pomoże zrozumieć.... kobiety. Autorka tłumaczy rolę kobiety w odniesieniu do etapów jej życia oraz uczy, jak ważne jest zaakceptowanie siebie jako kobiety. Seskualność zarówno kobiety jak i mężczyzny oraz ich rola w małżeństwie rozważana jest w odniesieniu do Pisma Świętego. Autorka korzysta z opini lekarzy, fachowców z danej dziedziny oraz czerpie z doświadczenia innych małżeństw. Bardzo ważna lektura w dzisiejszych czasach, kiedy młode dzieczyny i dojrzewający chłopcy o swojej seksualności dowaiadują się w sposób wulgarny na ulicy i często zraniona zostaje w nich tożsamość kobiety i mężczyzny.

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: