Personal tools
You are here: Home Diakonie Animatorzy
Document Actions

Animatorzy

by Marcin last modified 2007-01-28 14:45

Informacje na temat animatorów wspolnoty

Animatorzy to osoby, które opiekują się grupkami dzielenia. Bardziej też są zaangażowani w działalność wspólnoty, biorą też udział w specjalnie dla nich przygotowanej formacji.

Pierwszym etapem na drodze do zostania animatorem jest regularne przychodzenie na spotkania wspólnoty przez około rok. Z każdym nowym rokiem akademickim grono odpowiedzialnych, po odpowiednim rozeznaniu, proponuje wybranym osobom dołączenie do grona animatorów w charakterze przygotowujących się. Osoby przygotowujące się do bycia animatorem nie prowadzą grupki dzielenia, a tylko uczestniczą w formacji i spotkaniach animatorów. Odpowiedzialni wraz z nowym rokiem na podstawie rozezniania mogą podjąć decyzję o przydzieleniu osobie przygotowującej się grupki dzielenia.

Animatorzy spotykają się raz na miesiąc bądź dwa miesiące w celu omówienia bieżących spraw wspólnoty oraz formacji. Do ich dyspozycji jest także zamknięta lista dyskusyjna o adresie animatorzy@odnowa.waw.pl oraz obszar na portalu wspólnoty.

 

Obszar dla animatorów


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: