Personal tools
You are here: Home >>Kurs Filip<<
Document Actions

Kurs Filip

by Marcin last modified 2009-10-15 00:13

Weekendowe spotkanie w Duchu Ewangelii.

Kurs Filip jest jedną z odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji. Zawiera odmienny w formie, żywy i prosty przekaz Dobrej Nowiny skierowany do współczesnego człowieka. Adresowany jest zarówno do osób, które chcą doświadczyć miłości Boga, jak i do tych, które uważają że nie są do tego zdolne i nie wierzą. Zapraszamy zarówno tych, którzy korzystają z życia pełnymi garściami i mają mnóstwo planów, jak i tych którzy widzą bezsens, zniewolenie i grzech w swoim życiu.

My, którzy organizujemy ten kurs, nie jesteśmy ani świętymi, ani nawiedzonymi sekciarzami. Jedni z nas studiują, inni pracują czy też prowadzą firmy, jeszcze inni są na emeryturze - jesteśmy tacy jak Ty. Jednak każdy z nas w pewnym momencie swojego życia spotkał kochającego nas Boga. Chcemy dalej przekazywać Jego miłość.

 

Więcej, a zwłaszcza terminy i zapisy: www.kursfilip.pl/wszyscy

 

Zdjęcia zadowolonych uczestników :)  tutaj>>


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: