Personal tools
You are here: Home Użytkownicy Piotr.Chromiec's Home Wybory Lidera
Document Actions

Wybory Lidera

by Piotrek Chromiec last modified 2010-06-11 09:28

Obecny lider Piotr Chromiec kończy w tym roku swoją dwuletnią kadencję. Wybory nowego lidera odbędą się w ramach spotkania wtorkowego. Pamiętajmy o modlitwie za kandydatki. Są nimi Krysia, Danusia i Dorota.

What
When 2010-06-22
from 19:00 to 20:30
Add event to calendar vCal
iCal

Wybory lidera to dla grupy czas odkrywania, kogo Bóg wybrał do pełnienia służby.

 

Zasady wyboru lidera grupy Odnowy w Duchu Świętym w Archidiecezji Warszawskiej

 

1. Wymagania dotyczące kandydata na lidera

1.1. Powinna to być osoba z odpowiednią formacją, co najmniej od dwóch lat uczęszczająca systematycznie na spotkania grupy. Za właściwą formację przyjmuje się, że osoba ukończyła „Szkołę Animatora” lub przynajmniej jest w trakcie „Szkoły” (W grupach młodzieżowych i początkujących grupach dorosłych warunek konieczny to odbycie rekolekcji „Uzdrowienie Wspomnień”).

1.2. W przypadkach szczególnych, gdy wyżej wymienione warunki nie są spełniane przez kandydata na lidera, wybór takiej osoby należy konsultować z koordynatorem diecezji.

1.3. Kandydat na lidera (wybrany lider) stale kontynuuje swoją formację (stara się żyć według „Naszego Credo”, dba o udział w rekolekcjach zamkniętych raz na dwa lata, uczestniczy w weekendach formacyjnych).

 

2. Sposób wyboru lidera

2.1. Do wyboru lidera uprawnione są osoby po Rekolekcjach Ewangelizacyjnych Odnowy (REO), które co najmniej od roku uczestniczą systematycznie w spotkaniach grupy

2.2. Kandydaci są wcześniej zgłaszani, weryfikowani pod kątem warunków określonych w p.1 i zatwierdzani przez kapłana – opiekuna lub proboszcza, iż nie ma zastrzeżeń co do ich wiary i moralności. Każdy kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie. Sposób wyłaniania kandydatów oraz ich liczba leży w gestii grupy.

2.3. Głosowanie odbywa się w sposób tajny (na kartkach). Każdy uprawniony do głosowania ma jeden głos w każdej turze.

2.4. Kapłan – opiekun, który pełni rolę asystenta kościelnego, ma jeden głos, nawet jeśli rozpoczyna dopiero swoją posługę w grupie.

2.5. Liderem zostaje osoba, która uzyska większość kwalifikowaną, tj. 50% + 1 głos, w pierwszym głosowaniu. Jeżeli w wyniku pierwszego głosowania nie uda się wybrać lidera, należy poddać pod głosowanie w drugiej turze dwie kandydatury, które uzyskały największą liczbę głosów. Jeżeli do wyborów zgłoszono tylko jednego kandydata, to zostaje on liderem, gdy w głosowaniu uzyska ponad 50% głosów osób uprawnionych do głosowania.

2.6. Wybory odbywają się z udziałem koordynatora diecezji (kapłana lub świeckiego) bądź osoby z Zespołu Pastoralnego, delegowanej przez koordynatora.

2.7. Wybrany lider powołuje swojego zastępcę oraz radę grupy.

 

3. Długość kadencji lidera

3.1. Lider grupy wybierany jest na okres 2 lub 3 lat.

3.2. Kadencja może być ponawiana.

 
4. Modlitwa

Wybory powinny być poprzedzone modlitwą, aby były one formą rozeznawania woli Bożej, a nie sondażem popularności poszczególnych osób. Grupa powinna pamiętać o modlitwie za swojego lidera.


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: