Personal tools
You are here: Home Użytkownicy mar's Home Habemus papam! - Niech żyje Benedykt XVI
Navigation
 
Document Actions

Habemus papam! - Niech żyje Benedykt XVI

by Marcin last modified 2005-04-22 13:22

We wtorek tuż przed godz. 18 nad Kaplicą Sykstyńską pojawił się biały dym, zwiastujący Kościołowi i światu wybór nowego papieża.

O godz. 18.50 kardynał-protodiakon Jorge Arturo Medina Estévez wypowiedział łacińskie słowa: "Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam, Emminentissimum ac Reverendissimum Dominum Josephum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Ratzinger quis imposuit sibi nomen Benedictus XVI"

(Oznajmiam wam radość wielką: mamy papieża, Najczcigodniejszego i Najprzewielebniejszego Kardynała Josepha Ratzingera, który przybrał sobie imię Benedykt XVI).


Nowy Papież tuż po wyborze powiedział kilka słów:
"Po wielkim Papieżu Janie Pawle II kardynałowie, wybrali mnie prostego skromnego pracownika Winnicy Pańskiej. Pociesza mnie, że Pan potrafi działać także poprzez narzędzia niedoskonałe, a przede wszystkim powierzam się waszym modlitwom. W radości Zmartwychwstałego Pana, ufni w Jego ustawiczną pomoc idźmy naprzód, Pan nas wspomoże a Matka Boża będzie po naszej stronie. Dziękuję."


Modlimy się za Ciebie Ojcze Święty.

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: