Personal tools
You are here: Home Użytkownicy mar's Home Wyjazd ZFM
Navigation
 
Document Actions

Wyjazd ZFM

by Marcin last modified 2006-04-10 12:59

Słowo ze spotkania modlitewnego

Ewangelizacja życiem: Jr 1,4-10;Ps 91,1-7
Środowisko: J 7,37-44; Iz 43,12-13
Dom: Księga Aggeusza 1,4-11
Słowo Boga nie wraca do Niego bezowocnie, póki nie dokona
tego, co ma dokonać. Boże Słowo ma moc.
Służba: 1J 3,16; Łk 24,44-49
Przebite, otwarte Serce Jezusa-droga, brama; zaproszenie
do przylgnięcia, bliskości

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: