Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań
Document Actions

Słowa ze spotkań

Up one level

W tym folderze zgromadzone są Słowa jakie rozważaliśmy na kolejnych spotkaniach wtorkowych. Niekiedy są też specjalne Słowa z modlitwy wstawienniczej, jakie tego dnia Bóg kierował do nas.

Słowa z poprzednich lat by Piotrek Chromiec — last modified 2009-10-15 01:42
W tym folderze znajdziecie Słowa z poprzednich lat. Jest to efekt pracy głównie Sławka Krynke.
Słowo z dnia 9 XI 2010 - Słowo wiodące na bieżący rok dla naszej grupy. by SlawekKrynke — last modified 2011-01-12 12:02
Oz 6, 1 – 6
Słowo (czytania mszalne) z dnia 7 IX 2010 by SlawekKrynke — last modified 2011-01-12 11:56
Tego dnia w ramach spotkania uczestniczyliśmy w Eucharystii rozpoczynającej kolejny rok funkcjonowania naszych grup. Podajemy czytania mszalne (wtorek w XXIII tygodniu zwykłym, rok II): 1Kor 6, 1 – 11; Ps 149(148), 1 – 2. 3 – 4. 5 – 6a i 9b. Refren: Śpiewajmy Panu, bo Swój lud miłuje; Alleluja: J15, 16; Ewangelia: Łk 6, 12 – 19.
Słowo z dnia 11 I 2011 by SlawekKrynke — last modified 2011-02-06 14:16
Wj 15, 1 – 3
Słowo (czytania mszalne) z dnia 14 IX 2010 by SlawekKrynke — last modified 2011-01-12 11:56
Tego dnia w ramach spotkania – wspólnie z organizacją „Pomoc Kościołowi w potrzebie” - uczestniczyliśmy w Liturgii Słowa w intencji cierpiącego Kościoła w Wietnamie. Czytania były identyczne, jak i mszalne z tego dnia (święto Podwyższenia Krzyża Świętego). Podajemy je: Lb 21, 4b – 9; Ps 78 (77), 1 – 2. 34 – 35. 36 – 37. 38. Refren: Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy; Ewangelia: J 3, 13 – 17.
Słowo z dnia 18 I 2011 by SlawekKrynke — last modified 2011-02-06 14:17
Flp 4, 4 – 9
Słowo z dnia 21 IX 2010 by SlawekKrynke — last modified 2011-01-12 11:56
Mt 9, 9 – 13; Ps 27(26), 1 – 4
Słowo z dnia 25 I 2011 by SlawekKrynke — last modified 2011-02-11 20:02
Mt 11, 28 – 30
Słowo z dnia 28 IX 2010 by SlawekKrynke — last modified 2010-10-08 23:36
Hi 3, 1 – 3.11 – 17. 20 – 23
Słowo z dnia 1 II 2011 by SlawekKrynke — last modified 2011-02-11 20:03
Ps 8, 2 – 10
Słowo z dnia 8 II 2011 by SlawekKrynke — last modified 2011-02-11 20:03
Syr 2, 1 – 9
Słowo z dnia 15 II 2011 by SlawekKrynke — last modified 2011-02-16 22:01
Jon 1, 1 – 3a. 2, 1 – 11
Słowo z dnia 22 II 2011 by SlawekKrynke — last modified 2011-03-28 21:40
Mt 16, 13 – 16
Słowo z dnia 1 III 2011 by SlawekKrynke — last modified 2011-03-28 21:40
Ba 4, 21 – 23
Słowo z dnia 8 III 2011 by SlawekKrynke — last modified 2011-03-28 21:40
Iz 55, 6 – 7
Słowo (czytania mszalne) z dnia 15 III 2011 by SlawekKrynke — last modified 2011-03-28 21:40
Tego dnia niektóry spośród nas ponawiali „Nasze Credo” podjęte przed rokiem, dokładniej rzecz biorąc – 23 lutego, i z tej właśnie okazji w ramach spotkania uczestniczyliśmy w Eucharystii. Podajemy czytania mszalne (zwróćmy uwagę, że są one identyczne, jak były w dniu pierwszego przyjęcia „Naszego Credo”, tzn. wtorek I tygodnia Wielkiego Postu): Iz 55, 10 – 11; Ps 34(33), 4 – 5. 6 – 7. 16 – 17. 18 – 19; Refren: Bóg sprawiedliwych uwolnił z ucisków. Śpiew przed Ewangelią: Mt 4, 4b; Ewangelia: Mt 6, 7 – 15.
Słowo z dnia 22 III 2011 by SlawekKrynke — last modified 2011-03-31 18:19
Ps 4, 2 – 9; Mt 16, 1 – 12
Słowo z dnia 29 III 2011 by SlawekKrynke — last modified 2011-03-31 18:20
W ostatnich dniach – od 25 do 27 III – niektórzy spośród nas byli na wspólnotowym wyjeździe o przyjaźni i to samo Słowo, które dziś dotaliśmy jako zasadnicze, tam było podane na rozesłanie. Jest wynienione jako pierwsze: Syr 30, 21 – 25; Flp 4, 4.
Słowo z dnia 5 IV 2011 by SlawekKrynke — last modified 2011-05-25 21:29
Syr 50, 22 – 24; Ps 23(22), 1b – 4a; Ps 121(120), 1b – 3
Słowo z dnia 19 IV 2011 by SlawekKrynke — last modified 2011-05-25 21:29
Iz 49, 1 – 6
Słowo z dnia 10 V 2011 by SlawekKrynke — last modified 2011-05-25 21:28
Tb 11, 7 – 15a
Słowo z dnia 26 IV 2011 by SlawekKrynke — last modified 2011-05-25 21:28
Ps 118, 1-2. 16-17. 22-23
Słowo z dnia 17 V 2011 by SlawekKrynke — last modified 2011-05-25 21:28
Łk 12, 22 – 31
Słowo z dnia 24 V 2011 by SlawekKrynke — last modified 2011-05-25 21:27
Ps 119(118), 89 – 96; Iz 54, 7 – 10
Słowo z dnia 31 V 2011 by SlawekKrynke — last modified 2011-06-26 21:27
Mk 10, 13 – 16
Słowo z dnia 14 VI 2011 by SlawekKrynke — last modified 2011-06-26 21:32
Iz 9, 1 – 2. 5b – 6; Ps 117(116), 1b – 2
Streszczenie katechezy ks.Piotra Pietrzaka,, Walka duchowa''-dzień animatora w Częstochowie maj 2010 by krystyna dominik — last modified 2010-05-27 16:40
Częstochowa 2010, dzień animatora, katecheza ks. Piotra Pietrzaka Walka Duchowa Jesteśmy słabi, mocni jesteśmy tylko w Panu. Ewangelizacja wiąże się z walką. Nakaz ewangelizacji zawiera nakaz stanięcia do walki. Miłość i obecność – to do czego jesteśmy zaproszeni jako ludzie wiary. Uczymy się tego od Jezusa. Obecność przy drugim człowieku to obecność modlitwy. Niech nasza obecność przy drugim człowieku będzie pełna miłości. Celem bycia z Jezusem – wspólnota i radość. W oparciu o wesele w Kanie: Wolą Bożą jest by Maryja stała się pośredniczką między mną a Jezusem. Ona mi wskazuje Jezusa. Maryja nie działa sama zwraca się do Jezusa. Nie buduje na sobie, Pan jest Jej nadzieją. To jest nasz wzorzec do naśladowania. Swoją postawą pokazuje, że tylko Jezus jest rozwiązaniem. Tylko na Jezusie trzeba budować nasze: • posługi • powołania życiowe • nasze życie Maryja nie mówi Jezusowi, co ma zrobić. Ona tylko pokazuje, że gdzieś jest jakaś pustka. Jezus decyduje jak i kiedy. On wie. Jak się dobrze modlić? Dusza przedstawia swoje braki i udręki, by On uczynił to, co On chce. Ta delikatność jest konieczna z 3 powodów: 1. Bóg najlepiej wie, czego potrzebujemy. 2. Bóg najbardziej się wzrusza, gdy widzi rezygnację - nie chodzi o rezygnację depresyjną, tylko rezygnacje z realizowania za wszelką cenę naszych pomysłów na życie. Człowiek nie wpada w otchłań rozpaczy, ale powierzając swoje każde działanie Bogu i zdaje się na Jego prowadzenie. 3. Zabezpiecza przed miłością własną Modlitwa daje siłę by wytrwać w woli Bożej. Nie nośmy na sobie tego świata. „Nie zagłębiaj się w nędzy swojej jesteś za słaba”. Patrz w moje serce. Nie nośmy na sobie drugiego człowieka, bo nie udźwigniemy. Oddajmy to Bogu najlepiej przez Miłość. Nawet najmniejsza rzecz jest cenna: modlitwa, dobry uczynek. Bóg ma ostatnie Słowo.
Słowo z dnia 21 VI 2011 by SlawekKrynke — last modified 2011-07-13 23:26
Ps 34, 2 – 11
Słowo z dnia 28 VI 2011 by SlawekKrynke — last modified 2011-07-13 23:26
Oz 6, 1 – 6
Słowo z dnia 5 VII 2011 by SlawekKrynke — last modified 2011-07-13 23:27
Mt 9, 32 – 37; Ez 18, 1 – 9; Mt 9, 20 - 22
Słowo z dnia 5 X 2010 by SlawekKrynke — last modified 2010-10-08 23:41
J 14, 25 – 29; Ps 112(111), 1 – 3
Słowo z dnia 12 X 2010 by SlawekKrynke — last modified 2010-10-13 22:10
1J 5, 14 – 15
Słowo z dnia 19 X 2010 by SlawekKrynke — last modified 2010-10-20 22:23
2Tm 1, 6 – 9 To jest też Słowo z modlitwy za wspólnoty z Dnia Jedności 16 X w Magdalence
Słowo z dnia 26 X 2010 by SlawekKrynke — last modified 2010-11-11 11:34
Mk 10, 46 – 52
Słowo z dnia 2 XI 2010 by SlawekKrynke — last modified 2010-11-11 11:34
Według słów naszej liderki Danusi tym razem Słowa nie zostały wcześniej rozeznane, ale dobrane spontanicznie. Podajemy je: Ps 67, 2 – 8; Dn 3, 37 – 43; Iz 61, 1 – 3
Słowo z dnia 16 XI 2010 by SlawekKrynke — last modified 2010-12-07 09:07
Ps 73(72), 1 – 28
Słowo z dnia 23 XI 2010 by SlawekKrynke — last modified 2010-12-07 09:07
Ps 13(12), 2 – 6
Słowo z dnia 30 XI 2010 by SlawekKrynke — last modified 2010-12-07 09:07
Ps 68(67), 16 – 27
Słowo z dnia 7 XII 2010 by SlawekKrynke — last modified 2011-01-12 11:13
Za 9, 9 – 10
Słowo z dnia 21 XII 2010 by SlawekKrynke — last modified 2011-01-12 11:13
Łk 1, 39 – 45
Słowo z dnia 4 I 2011 by SlawekKrynke — last modified 2011-01-12 11:14
Na dzisiejszym spotkaniu (przez pierwszą część łączonym ze „Źródłem”) było dzielenie się opłatkiem. Słowo – według kalendarza liturgicznego – jest równocześnie fragmentem (pierwszą połową) Ewangelii czytanej podczas Pasterki: Łk 2, 1 – 7.

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: