Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Streszczenie katechezy ks.Piotra Pietrzaka,, Walka duchowa''-dzień animatora w Częstochowie maj 2010

Streszczenie katechezy ks.Piotra Pietrzaka,, Walka duchowa''-dzień animatora w Częstochowie maj 2010

Document Actions
Częstochowa 2010, dzień animatora, katecheza ks. Piotra Pietrzaka
Walka Duchowa
Jesteśmy słabi, mocni jesteśmy tylko w Panu.
Ewangelizacja wiąże się z walką. Nakaz ewangelizacji zawiera nakaz stanięcia do walki.
Miłość i obecność – to do czego jesteśmy zaproszeni jako ludzie wiary. Uczymy się tego od Jezusa. Obecność przy drugim człowieku to obecność modlitwy. Niech nasza obecność przy drugim człowieku będzie pełna miłości.
Celem bycia z Jezusem – wspólnota i radość.
W oparciu o wesele w Kanie:
Wolą Bożą jest by Maryja stała się pośredniczką między mną a Jezusem. Ona mi wskazuje Jezusa. Maryja nie działa sama zwraca się do Jezusa. Nie buduje na sobie, Pan jest Jej nadzieją. To jest nasz wzorzec do naśladowania. Swoją postawą pokazuje, że tylko Jezus jest rozwiązaniem. Tylko na Jezusie trzeba budować nasze:
• posługi
• powołania życiowe
• nasze życie
Maryja nie mówi Jezusowi, co ma zrobić. Ona tylko pokazuje, że gdzieś jest jakaś pustka. Jezus decyduje jak i kiedy. On wie.
Jak się dobrze modlić?
Dusza przedstawia swoje braki i udręki, by On uczynił to, co On chce. Ta delikatność jest konieczna z 3 powodów:
1. Bóg najlepiej wie, czego potrzebujemy.
2. Bóg najbardziej się wzrusza, gdy widzi rezygnację - nie chodzi o rezygnację depresyjną, tylko rezygnacje z realizowania za wszelką cenę naszych pomysłów na życie. Człowiek nie wpada w otchłań rozpaczy, ale powierzając swoje każde działanie Bogu i zdaje się na Jego prowadzenie.
3. Zabezpiecza przed miłością własną
Modlitwa daje siłę by wytrwać w woli Bożej.
Nie nośmy na sobie tego świata. „Nie zagłębiaj się w nędzy swojej jesteś za słaba”. Patrz w moje serce. Nie nośmy na sobie drugiego człowieka, bo nie udźwigniemy. Oddajmy to Bogu najlepiej przez Miłość.
Nawet najmniejsza rzecz jest cenna: modlitwa, dobry uczynek.
Bóg ma ostatnie Słowo.
by krystyna dominik last modified 2010-05-27 16:40

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: