Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2008/09
Document Actions

2008/09

Up one level

Słowa ze spotkań w roku 2008

Słowa z 16 września 2008 by SlawekKrynke — last modified 2008-10-17 12:12
1Kor 12, 12-14. 27-31a dodatkowo z modlitwy wstawienniczej 1Kor 13, 1-11 oraz Hbr 13, 5-6.15-16
Słowo z 23 września 2008 by SlawekKrynke — last modified 2008-10-17 12:09
Łk 8, 19-21 dodatkowo dla diakonii ewangelizacyjnej po świętowaniu dziesięciolecia Ps 40
Słowo z 30 września 2008 by SlawekKrynke — last modified 2008-10-17 12:10
Łk 8, 19-21 dodatkowo z modlitwy wstawienniczej za chłopaków: Prz 3, 1-8.11-12
Słowo z 7 października 2008 by SlawekKrynke — last modified 2008-10-17 12:04
Łk 10, 38-42
Słowo wiodące na rok 2008-2009 by Piotrek Chromiec — last modified 2008-10-17 11:36
Na spotkaniu diakonii rozeznającej, po modlitwie i rozmowie zdecydowaliśmy, że Słowem wiodącym na cały najbliższy rok posługi i formacji będzie DRUGI ROZDZIAŁ LISTU ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA DO FILIPIAN, wersety 1-11. Jest to kontynuacja. To samo Słowo towarzyszyło naszej grupie przez poprzedni rok.
Słowo z dnia 14 X 2008 by SlawekKrynke — last modified 2008-10-17 12:14
Tego dnia w ramach spotkania nasz opiekun, Ks. Michał, sprawował Eucharystię, na której pierwsze czytanie i Ewangelia były z dnia (Ga 5, 1-6 oraz Łk 11, 37-41), a drugie czytanie było Słowem rozeznanym na cały najbliższy rok dla naszej wspólnoty (Flp 2, 1-11)
Słowo z dnia 21 X 2008 by SlawekKrynke — last modified 2008-10-22 11:03
Flp 4, 6-7
Słowo z dnia 28 X 2008 by SlawekKrynke — last modified 2008-10-30 10:19
J1, 1-5. 11-12 Łk 18, 9-14
Słowo z dnia 4 XI 2008 by SlawekKrynke — last modified 2008-11-07 12:53
Ap 12, 1-10
Słowo z dnia 18 XI 2008 by SlawekKrynke — last modified 2008-11-19 17:56
Kol 2, 1-8 Kol 3, 18-25 Ps 1, 1-3 Prz 31, 10-31
Słowo z dnia 25 XI 2008 by SlawekKrynke — last modified 2008-11-26 17:12
Tego dnia w ramach spotkania nasz opiekun, Ks. Michał, sprawował Eucharystię dla połączonych dwóch grup: naszej, tzn. „Światła”, oraz „Źródła”. Obydwa czytania były z dnia, dodatkowe Słowo dostaliśmy na modlitwie uwielbienia. Ap 14, 14-20 Ps 96[95], 10. 11-12. 13 Alleluja: Ap 2, 10c Łk 21, 5-11 2Kor 9, 6-9
Słowo z dnia 2 XII 2008 by SlawekKrynke — last modified 2008-12-03 18:34
Łk 10, 21 Ps 103 [102] Ps 139 [138]
Słowo z dnia 9 XII 2008 by SlawekKrynke — last modified 2008-12-10 19:42
Ap 3, 15 - 22 1J 5, 14 - 15 Ap 5, 13
Słowo z dnia 6 I 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-01-15 13:13
Tego dnia w ramach spotkania mieliśmy wspólnotowy opłatek. Słowo jest równocześnie dzisiejszą Ewangelią mszalną: Mt 2, 1 - 12
Słowo z dnia 13 I 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-01-15 13:14
Tego dnia na spotkaniu obchodziliśmy 13-lecie istnienia naszej wspólnoty. Powstała ona w dniach: 12-13 I 1996 (piątek-sobota). W sposób szczególny dziękowaliśmy Bogu za ten czas oraz za to, że przez te lata stale byli i aż do dziś są ludzie gotowi ją podtrzymywać. 2Tes 2,13 - 3, 5 Ps 4, 2. 8 Ps 27(26), 1b 1J 4, 16b
Słowo z dnia 20 I 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-01-27 23:16
W tym dniu warte odnotowania jest to, że Słowo ze spotkania pozytywnie poruszyło bardzo wielu ludzi. Mt 6, 25 – 34
Słowo z dnia 27 I 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-02-04 11:02
Łk 11, 9 – 13
Słowo z dnia 3 II 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-02-05 16:47
Ps 84 (83), 1 – 13
Słowo z dnia 10 II 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-02-20 01:11
Rdz 3, 8 – 11a
Słowo z dnia 17 II 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-02-20 01:12
Iz 43, 1 – 5a J 1, 1 – 5. 11
Słowo z dnia 24 II 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-02-25 02:27
Iz 65, 17 – 22
Słowo z dnia 3 III 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-03-05 16:37
Ps 142 (141), 2 – 8 Dn 13, 1 – 64 Mt 6, 7 Ps 34(33), 5.18 Ps 85 (84), 2 – 4 Mt 28, 20b 1Tes 4, 1 – 7
Słowo z dnia 10 III 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-03-18 16:24
Rz 8, 31 – 39
Słowo z dnia 17 III 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-03-18 16:25
J 19, 25 – 27
Słowo z dnia 24 III 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-03-25 17:52
Ef 2, 1. 4 – 10 Mdr 12, 18 Pnp 4, 9
Słowo z dnia 21 IV 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-04-23 12:45
Tego dnia – według zamysłu prowadzących spotkanie – miało być więcej niż jedno Słowo. I tak też było. Pwt 6, 4 Iz 65, 17 – 22 J 8, 12 1Kor 13, 4 – 8 Mt 28, 20b
Słowo z dnia 28 IV 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-04-29 17:10
Flp 2, 6 – 11
Słowo z dnia 5 V 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-05-06 18:37
J 2, 5
Słowo z dnia 12 V 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-05-21 17:43
Hbr 6, 11 – 15
Słowo z dnia 19 V 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-05-21 17:53
1Tes 5, 13b – 22
Słowo z dnia 26 V 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-05-28 22:12
Tego dnia w ramach spotkania mieliśmy czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego. Słowem wiodącym było: 1Kor 1, 10 – 13. 17 – 18
Słowo z dnia 2 VI 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-06-05 00:16
Ps 85 (84), 1 – 14 dodatkowo z modlitwy wstawienniczej: Iz 7, 14; Łk 1, 68 i Flp 4, 4 – 7.
Słowo z dnia 9 VI 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-06-10 22:39
Mk 11, 20 – 25
Słowo z dnia 16 VI 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-06-19 17:06
J 6, 35 – 38
Słowo z dnia 23 VI 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-07-02 20:06
Tego dnia w ramach spotkania opiekun „Źródła”, Ks. Andrzej Pawelski, sprawował Eucharystię dla wszystkich grup parafialnych: naszej, tzn. „Światła”, wyżej wspomnianego „Źródła”, dla wspólnoty ruchu „Światło – Życie”, Żywego Różańca i innych. Było to dziękczynienie dla Pana Boga i dla nas – jednych od drugich – za kolejny rok naszej działalności. Czytania mszalne (wtorek, 12 tydzień zwykły, rok I): Rdz 13, 2.5 – 18; Ps 15 [14], 1–2. 3–4ab. 4c–5; Alleluja: Ps 25 [24], 4b. 5; Mt 7, 6.12 – 14
Słowo z dnia 30 VI 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-07-02 20:04
Ps 51(50), 9 – 19
Słowo z dnia 7 VII 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-07-10 00:00
Mt 9, 32 – 38
Słowo z dnia 14 VII 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-07-31 00:58
Ps 69(68), 3.14.30 – 31.33 – 34
Słowo z dnia 21 VII 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-07-31 00:58
Wj 14,21 – 15,1
Słowo z dnia 28 VII 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-07-31 00:58
Mt 13,36 – 43
Słowo z dnia 4 VIII 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-09-23 01:31
Mt 14, 22 – 36
Słowo z dnia 11 VIII 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-09-23 01:31
Mt 18, 1 – 5. 10. 12 – 14
Słowo z dnia 18 VIII 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-09-23 01:32
Sdz 6, 11 – 24a
Słowo z dnia 25 VIII 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-09-23 01:32
Mt 23, 23 – 26 Hbr 4, 12 Ps 139 (138)

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: