Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2008/09 Słowo z dnia 21 X 2008

Słowo z dnia 21 X 2008

Document Actions
Flp 4, 6-7

2008-10-21 - 19:00 / 20:30O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

by SlawekKrynke last modified 2008-10-22 11:03

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: