Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2008/09 Słowo z dnia 25 XI 2008

Słowo z dnia 25 XI 2008

Document Actions
Tego dnia w ramach spotkania nasz opiekun, Ks. Michał, sprawował Eucharystię dla połączonych dwóch grup: naszej, tzn. „Światła”, oraz „Źródła”. Obydwa czytania były z dnia, dodatkowe Słowo dostaliśmy na modlitwie uwielbienia.
Ap 14, 14-20
Ps 96[95], 10. 11-12. 13
Alleluja: Ap 2, 10c
Łk 21, 5-11
2Kor 9, 6-9

2008-11-25 to 2008-12-02

For more information, visit http://www.odnowa.waw.pl/Slowo/slowoNaRok2008-09


PIERWSZE CZYTANIE Z Z KSIĘGI APOKALIPSY ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA:
Ap 14, 14-20
Sąd ostateczny jako żniwo i winobranie.

Ja, Jan, ujrzałem: Oto biały obłok, a Siedzący na obłoku, podobny do Syna Człowieczego, miał złoty wieniec na głowie, a w ręku swoim ostry sierp. I wyszedł inny anioł ze świątyni, wołając głosem donośnym do Siedzącego na obłoku: «Zapuść twój sierp i żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać żniwa, bo dojrzało żniwo na ziemi». A Siedzący na obłoku rzucił swój sierp na ziemię i ziemia została zżęta. I wyszedł inny anioł ze świątyni, która jest w niebie, i on miał ostry sierp. I wyszedł inny anioł od ołtarza, mający władzę nad ogniem, i donośnie zawołał do mającego sierp: «Zapuść twój ostry sierp i poobcinaj grona winorośli ziemi, bo jagody jej dojrzały». I rzucił anioł swój sierp na ziemię, i obrał z gron winorośl ziemi, i wrzucił je do tłoczni ogromnej Bożego gniewu. I wydeptano tłocznię poza miastem, a z tłoczni krew trysnęła aż po wędzidła koni na tysiąc i sześćset stadiów. [Oto słowo Boże]

PSALM RESPONSORYJNY: Ps 96[95], 10. 11-12. 13
Refren: [por. 13b] Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię

Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, *
tak świat On utwierdził,
że się nie zachwieje. *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Refren.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, *
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, *
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

Refren.

Przed obliczem Pana, który się zbliża, *
który już się zbliża, by osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie, *
a ludy według swej prawdy.

Refren.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ: Ap 2, 10c
Alleluja, alleluja, alleluja!

Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia

Alleluja, alleluja, alleluja!

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA: Łk 21, 5-11
Zapowiedź zburzenia świątyni. .
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony». Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?» Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: "Ja jestem" oraz: "nadszedł czas". Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec». Wtedy mówił do nich: «Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie». [Oto słowo Pańskie]

Słowo dodatkowe – otrzymane na modlitwie uwielbienia:
2Kor 9, 6-9
Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane: Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki.

Słowo wiodące na bieżący rok naszej działalności podajemy na samej górze, w linku nad dzisiejszymi czytaniami.
by SlawekKrynke last modified 2008-11-26 17:12

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: