Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2008/09 Słowo z dnia 13 I 2009

Słowo z dnia 13 I 2009

Document Actions
Tego dnia na spotkaniu obchodziliśmy 13-lecie istnienia naszej wspólnoty. Powstała ona w dniach: 12-13 I 1996 (piątek-sobota). W sposób szczególny dziękowaliśmy Bogu za ten czas oraz za to, że przez te lata stale byli i aż do dziś są ludzie gotowi ją podtrzymywać.
2Tes 2,13 - 3, 5
Ps 4, 2. 8
Ps 27(26), 1b
1J 4, 16b

2009-01-13 to 2009-01-20

For more information, visit http://www.odnowa.waw.pl/Slowo/slowoNaRok2008-09


Słowo zasadnicze – 2Tes 2,13 - 3, 5

Lecz my zawsze winniśmy dziękować Bogu za was, bracia umiłowani przez Pana, że wybrał was Bóg do zbawienia jako pierwociny przez uświęcenie Ducha i wiarę w prawdę. Po to wezwał was przez nasze głoszenie Ewangelii, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu. Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam nie kończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze i niech utwierdzi we wszelkim czynie i dobrej mowie! Poza tym, bracia, módlcie się za nas, aby Słowo Pańskie rozszerzało się i rozsławiło, podobnie jak jest pośród was, abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem nie wszyscy mają wiarę. Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego. Co do was, ufamy w Panu, że to, co nakazujemy, czynicie i będziecie czynić. Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej!


Słowa dodatkowe – na modlitwie wstawienniczej (dusycki cekające za połciyrzy):

Mk 1,11 lub Łk 3,22

Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie.


Ps 4, 2. 8

Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, co sprawiedliwość mi wymierzasz. Tyś mnie wydźwignął z utrapienia - zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę! Wlałeś w moje serce więcej radości niż w czasie obfitego plonu pszenicy i młodego wina.


Ps 27(26), 1b

Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć?


1J 4, 16b

Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.


Słowo wiodące na bieżący rok naszej działalności podajemy na samej górze, w linku nad dzisiejszym Słowem.
by SlawekKrynke last modified 2009-01-15 13:14

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: