Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2008/09 Słowo z dnia 17 III 2009

Słowo z dnia 17 III 2009

Document Actions
J 19, 25 – 27

2009-03-17 to 2009-03-24

For more information, visit http://www.odnowa.waw.pl/Slowo/slowoNaRok2008-09


J 19, 25 – 27:
A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Słowo wiodące na bieżący rok naszej działalności podajemy na samej górze, w linku nad dzisiejszym Słowem.
by SlawekKrynke last modified 2009-03-18 16:25

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: