Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2008/09 Słowo z dnia 24 III 2009

Słowo z dnia 24 III 2009

Document Actions
Ef 2, 1. 4 – 10
Mdr 12, 18
Pnp 4, 9

2009-03-24 to 2009-03-31

For more information, visit http://www.odnowa.waw.pl/Slowo/slowoNaRok2008-09


Słowo zasadnicze – Ef 2, 1. 4 – 10:
I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów. (…) A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich - w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

Słowa dodatkowe – od prowadzącej spotkanie Jagi Jaskólskiej dla wszystkich potrzebujących modlitwy (dusycki cekające za połciyrzy): Mdr 12, 18:
Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy zechcesz.

…jak również dla Agnieszki, czyli muzycznej (było to spotkanie połączonych kilku grup: “Źródła”, “Światła”, “Akcji Katolickiej”, “Ruchu Rodzin Nazaretańskich” Oazy, czyli Ruchu “Światło – Życie”): Pnp 4 , 9:
Oczarowałaś me serce, siostro ma, oblubienico, oczarowałaś me serce jednym spojrzeniem twych oczu, jednym paciorkiem twych naszyjników.

Słowo wiodące na bieżący rok naszej działalności podajemy na samej górze, w linku nad dzisiejszym Słowem.
by SlawekKrynke last modified 2009-03-25 17:52

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: