Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2008/09 Słowo z dnia 12 V 2009

Słowo z dnia 12 V 2009

Document Actions
Hbr 6, 11 – 15

2009-05-12 to 2009-05-19

For more information, visit http://www.odnowa.waw.pl/Slowo/slowoNaRok2008-09


Hbr 6, 11 – 15:
Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do końca, abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic. Albowiem gdy Bóg Abrahamowi uczynił obietnicę nie mając nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysięgał na samego siebie, mówiąc: «Zaiste, hojnie cię pobłogosławię i ponad miarę rozmnożę». A ponieważ tak cierpliwie oczekiwał, otrzymał to, co było obiecane.

Słowo wiodące na bieżący rok naszej działalności podajemy na samej górze, w linku nad dzisiejszym Słowem.
by SlawekKrynke last modified 2009-05-21 17:43

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: