Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2008/09 Słowo z dnia 26 V 2009

Słowo z dnia 26 V 2009

Document Actions
Tego dnia w ramach spotkania mieliśmy czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego. Słowem wiodącym było: 1Kor 1, 10 – 13. 17 – 18

2009-05-26 to 2009-06-02

For more information, visit http://www.odnowa.waw.pl/Slowo/slowoNaRok2008-09


1Kor 1, 10 – 13. 17 – 18:
A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa». Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? (…) Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.

Słowo wiodące na bieżący rok naszej działalności podajemy na samej górze, w linku nad dzisiejszym Słowem.
by SlawekKrynke last modified 2009-05-28 22:12

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: