Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2008/09 Słowo z dnia 2 VI 2009

Słowo z dnia 2 VI 2009

Document Actions
Ps 85 (84), 1 – 14 dodatkowo z modlitwy wstawienniczej: Iz 7, 14; Łk 1, 68 i
Flp 4, 4 – 7.

2009-06-02 to 2009-06-09

For more information, visit http://www.odnowa.waw.pl/Slowo/slowoNaRok2008-09


Słowo zasadnicze – Ps 85 (84), 1 – 14:
Kierownikowi chóru. Synów Koracha. Psalm
Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi;
Odmieniłeś los Jakuba;
odpuściłeś winę Twojemu ludowi;
zakryłeś wszystkie ich grzechy.
Powściągnąłeś całe zagniewanie Twoje,
zaniechałeś zapalczywości Twojego gniewu.
Odnów nas, Boże, nasz Zbawco,
i zaniechaj Twego oburzenia na nas!
Czyż będziesz na nas gniewał się na wieki,
czy gniew Twój rozciągniesz na wszystkie pokolenia?
Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie,
aby Twój lud weselił się w Tobie?
Okaż nam, Panie, swoją łaskawość
i daj nam swoje zbawienie!
Chciałbym słuchać tego, co mówi Pan Bóg:
oto ogłasza pokój
ludowi swemu i świętym swoim;
niech się nie stają znów nierozsądni.
Zaiste, bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy się Go boją,
tak iż chwała zamieszka w naszej ziemi.
Łaskawość i wierność spotkają się z sobą,
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie,
a sprawiedliwość wychyli się z nieba.
Pan sam obdarzy szczęściem
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Sprawiedliwość pójdzie przed Nim,
po śladach Jego kroków - zbawienie.

Słowa dodatkowe – dla wszystkich potrzebujących modlitwy (dusycki cekające za połciyrzy): Iz 7, 14b:
Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel.

Łk 1, 68:
Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela,
że nawiedził lud swój i wyzwolił go.

Flp 4, 4 – 7:
Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.

Słowo wiodące na bieżący rok naszej działalności podajemy na samej górze, w linku nad dzisiejszym Słowem.
by SlawekKrynke last modified 2009-06-05 00:16

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: