Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2008/09 Słowo z dnia 16 VI 2009

Słowo z dnia 16 VI 2009

Document Actions
J 6, 35 – 38

2009-06-16 to 2009-06-23

For more information, visit http://www.odnowa.waw.pl/Slowo/slowoNaRok2008-09


J 6, 35 – 38:
Jezus powiedział do Swoich uczniów: «Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał».

Słowo wiodące na bieżący rok naszej działalności podajemy na samej górze, w linku nad dzisiejszym Słowem.
by SlawekKrynke last modified 2009-06-19 17:06

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: