Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2008/09 Słowo z dnia 11 VIII 2009

Słowo z dnia 11 VIII 2009

Document Actions
Mt 18, 1 – 5. 10. 12 – 14

2009-08-11 to 2009-08-18

For more information, visit http://www.odnowa.waw.pl/Slowo/slowoNaRok2008-09


Mt 18, 1 – 5. 10. 12 – 14:
W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: « Kto właściwie jest największy w Królestwie niebieskim?» On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: «Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię Moje, Mnie przyjmuje. (…) Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. (…)Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam: cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych.»

Słowo wiodące na bieżący rok naszej działalności podajemy na samej górze, w linku nad dzisiejszym Słowem.
by SlawekKrynke last modified 2009-09-23 01:31

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: