Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2008/09 Słowo z 23 września 2008

Słowo z 23 września 2008

Document Actions
Łk 8, 19-21 dodatkowo dla diakonii ewangelizacyjnej po świętowaniu dziesięciolecia Ps 40

Słowo zasadnicze – Łk 8, 19-21

Wtedy przyszli do Niego Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą". Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i Moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je".

 

Słowo dodatkowe – od byłej liderki – Joanny Walendowskiej, przekazane nam przez Jagę:
Ps 40

Niech się radują i weselą w Tobie

wszyscy, co Ciebie szukają

i niech zawsze mówią: «Pan jest wielki»

ci, którzy pragną Twojej pomocy.

Ja zaś jestem ubogi i nędzny,

ale Pan troszczy się o mnie.

Ty jesteś wspomożycielem moim i wybawcą;

Boże mój, nie zwlekaj!

by SlawekKrynke last modified 2008-10-17 12:09

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: