Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2009/10
Document Actions

2009/10

Up one level

Słowa ze spotkań w roku ewangelizacyjnym 2009/2010

Słowo z dnia 29 IX 2009 (czytania mszalne) by SlawekKrynke — last modified 2009-10-13 11:52
Tego dnia był odpust parafialny - święto św. Michała Archanioła, jak również - imieniny naszego opiekuna, Ks. Michała, i w ramach spotkania w łączności z całą parafią uczestniczyliśmy w Eucharystii. Podajemy czytania mszalne: Dn 7, 9 -10. 13 - 14; Ap 12, 7 – 12a; Ps 138(137), 1 - 2a. 2b - 3. 4 - 5 Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu. Alleluja: por. Ps 103(102), 21; Ewangelia: J 1, 47 - 51
Słowo z dnia 6 X 2009 (czytania mszalne) + z modl. za chłopaków by SlawekKrynke — last modified 2009-10-13 11:52
Tego dnia – podobnie jak tydzień wcześniej – w ramach spotkania uczestniczyliśmy w Eucharystii rozpoczynającej kolejny rok działalności naszych grup modlitewnych. Podajemy czytania mszalne: Jon 3, 1 – 10; Ps 130(129), 1 – 2. 3 – 4. 7bc –8; Refren): Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi? Alleluja: Łk 11, 28; Ewangelia: Łk 10, 38 – 42
Słowo z dnia 22 IX 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-09-23 01:32
Łk 8, 19 – 21
Słowo z dnia 15 IX 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-09-23 01:32
J 19, 25 – 27 Łk 10, 1 – 3
Słowo z dnia 8 IX 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-09-23 01:32
Mt 1, 1 – 16. 18 – 23
Słowo z dnia 10 XI 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-11-26 18:02
Ps 46 (45) 2 – 12 Iz 43, 2a Pwt 6, 4 – 9 J 6, 63b Łk 11, 28b
Słowo z dnia 3 XI 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-11-06 18:27
Mk 14, 35 – 36
Słowo z dnia 1 IX 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-09-23 01:32
Łk 4, 31 – 37
Słowo z dnia 27 X 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-10-30 00:11
Mk 9, 33 – 37
Słowo z dnia 20 X 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-10-22 20:14
Mk 10, 35 – 45
Słowo z dnia 8 XII 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-12-14 18:05
Łk 1, 26 – 38 1Sm 7, 3 – 6; Jon 3, 5 – 6; Iz 58, 3a.6 – 7; Mt 4, 1 – 2; Mt 6, 16 – 18
Słowo z dnia 24 XI 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-11-26 18:03
Mt 8, 23 – 27
Słowo z dnia 13 X 2009 - Słowo wiodące na rok 2009/10 by SlawekKrynke — last modified 2009-10-15 23:24
Iz 52, 7 – 12. Jest to Słowo rozeznane jako wiodące na rozpoczynający się właśnie rok naszej działalności. Rozeznanie odbyło się w obecności ks. Michała Bogdana.
Słowo z dnia 17 XI 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-11-26 18:03
Koh 3, 1 – 14
Słowo z dnia 1 XII 2009 by SlawekKrynke — last modified 2009-12-09 17:11
Ps 72 (71), 12 – 15. 18 – 19
Słowo z dnia 22 XII 2009 by SlawekKrynke — last modified 2010-01-06 17:23
Łk 1, 46 – 56
Słowo z dnia 5 I 2010 by SlawekKrynke — last modified 2010-01-07 14:49
Na spotkaniu było dzielenie się opłatkiem. Słowo - według kalendarza liturgicznego, podobnie jak i przez dwa poprzednie wtorki - jest równocześnie Ewangelią czytaną na Mszach świętych tego dnia: J 1, 43 – 51
Słowo z dnia 29 XII 2009 by SlawekKrynke — last modified 2010-01-07 14:34
Łk 2, 22 – 35
Słowo z dnia 12 I 2010 by SlawekKrynke — last modified 2010-01-16 00:29
Tego dnia na spotkaniu była adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Obchodziliśmy również 14–lecie istnienia naszej wspólnoty. Przypomnijmy, że powstała ona w dniach: 12–13 I 1996 (piątek–sobota). Słowo: Łk 6, 45 – 52
Słowo z dnia 26 I 2010 by SlawekKrynke — last modified 2010-01-28 16:42
J 2, 1 – 5 J 14, 27a J 15, 16a
Słowo z dnia 2 II 2010 by SlawekKrynke — last modified 2010-02-04 21:51
Iz 43, 1 – 7. 18 – 21 Mt 6, 33
Słowo z dnia 9 II 2010 by SlawekKrynke — last modified 2010-02-11 23:49
Mk 4, 26 – 32 J 7, 37b – 38 J 15, 16a Ez 36, 25 – 28
Słowo z dnia 16 II 2010 by SlawekKrynke — last modified 2010-02-25 12:26
Dn 3, 39 – 43
Słowo (czytania mszalne) z dnia 23 II 2010 by SlawekKrynke — last modified 2010-02-25 12:26
Tego dnia wielu spośród nas przyjmowało „Nasze Credo” i z tej właśnie okazji w ramach spotkania uczestniczyliśmy w Eucharystii. Podajemy czytania mszalne (wtorek I tygodnia Wielkiego Postu): Iz 55, 10 – 11; Ps 34(33), 4 – 5. 6 – 7. 16 – 17. 18 – 19; Refren: Bóg sprawiedliwych uwolnił z ucisków. Śpiew przed Ewangelią: Mt 4, 4b; Ewangelia: Mt 6, 7 – 15.
Słowo z dnia 2 III 2010 by SlawekKrynke — last modified 2010-03-18 10:01
Rdz 12, 1 – 3
Słowo z dnia 16 III 2010 by SlawekKrynke — last modified 2010-03-22 21:11
Ba 3, 32b – 4, 5
Słowo z dnia 23 III 2010 by SlawekKrynke — last modified 2010-05-20 19:23
Ps 102 (101), 2 – 3
Słowo z dnia 30 III 2010 by SlawekKrynke — last modified 2010-05-20 19:23
Lb 21, 4 – 9 Ps 1, 1 – 3; Iz 58, 11a; Ps 52 (51), 10 – 11; Rdz 1, 1 – 2; Mk 10, 28 – 30; Pnp 2, 10b – 12; Iz 64, 1 – 3; Dn 3, 26 – 27; Iz 52, 7; Ps 127 (126), 1; 1Kor 13, 1 – 13
Słowo z dnia 6 IV 2010 by SlawekKrynke — last modified 2010-05-20 19:23
Iz 63, 7 – 9
Słowo z dnia 13 IV 2010 by SlawekKrynke — last modified 2010-04-15 23:20
Jl 2, 21 – 24.27; 3, 1 – 5
Słowo z dnia 20 IV 2010 by SlawekKrynke — last modified 2010-05-20 19:23
Ez 17, 22 – 18,4
Słowo z dnia 27 IV 2010 by SlawekKrynke — last modified 2010-05-20 19:23
1Sm 2, 1b – 10
Słowo z dnia 4 V 2010 by SlawekKrynke — last modified 2010-05-20 19:23
Iz 52, 7d. 9b – 12
Słowo (czytania mszalne) z dnia 11 V 2010 by SlawekKrynke — last modified 2010-05-20 19:23
Tego dnia w ramach spotkania uczestniczyliśmy w Eucharystii. Podajemy czytania mszalne (wtorek w VI tygodniu wielkanocnym): Dz 16, 22 – 34; Ps 138(137), 1-2a. 2bc-3. 7c-8 Refren: Zbawia mnie, Panie, moc prawicy Twojej; Alleluja: J16, 7.13; Ewangelia: J 16, 5 – 11
Słowo z dnia 25 V 2010 by SlawekKrynke — last modified 2011-01-12 11:56
Oz 14, 2 – 10
Słowo z dnia 1 VI 2010 by SlawekKrynke — last modified 2011-01-12 11:56
Łk 1, 39 – 49
Słowo z dnia 8 VI 2010 by SlawekKrynke — last modified 2010-06-25 15:02
J 19, 25 – 27; Iz 43, 1b; Syr 32, 21 – 24; J 4, 11 – 14
Słowo z dnia 15 VI 2010 by SlawekKrynke — last modified 2010-06-25 15:02
Na spotkaniu była adoracja. Podajemy Słowa: Jr 31, 2 – 4; Prz 3, 11 – 12; 1Sm 3, 3b – 10.19; So 3, 14 – 15.17; Prz 3, 5 – 6
Słowo z dnia 22VI 2010 by SlawekKrynke — last modified 2010-06-25 15:02
Rz 9, 14 – 21; Rz 4, 13 – 21; Iz 43, 1 – 5a; Iz 61, 1 – 2a
Słowo z dnia 29 VI 2010 by SlawekKrynke — last modified 2010-07-23 09:52
Iz 52, 7 – 12
Słowo z dnia 6 VII 2010 by SlawekKrynke — last modified 2010-07-15 11:31
Ps 115
Słowo z dnia 13 VII 2010 by SlawekKrynke — last modified 2010-07-22 12:39
Łk 10, 25 – 37; Ga 5, 1a; Ps 23(22), 1 – 6; 1Kor 12, 21 – 23
Słowo z dnia 20 VII 2010 by SlawekKrynke — last modified 2010-07-22 12:39
Mi 7, 15. 18 – 20; Ps 37, 39 – 40; Iz 54, 10; Ps 23, 3 – 4; J 10, 10b
Słowo z dnia 27 VII 2010 by SlawekKrynke — last modified 2011-01-12 11:56
Mt 13, 36 – 43
Słowo z dnia 3 VIII 2010 by SlawekKrynke — last modified 2011-01-12 11:56
Mt 14, 22 – 36
Słowo z dnia 10 VIII 2010 by SlawekKrynke — last modified 2011-01-12 11:56
J 12, 24 – 26
Słowo z dnia 17 VIII 2010 by SlawekKrynke — last modified 2011-01-12 11:56
Łk 1, 46 – 56
Słowo z dnia 24 VIII 2010 by SlawekKrynke — last modified 2011-01-12 11:56
Ap 21, 9b – 14
Słowo z dnia 31 VIII 2010 by SlawekKrynke — last modified 2011-01-12 11:56
Łk 24, 31 – 37

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: