Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2009/10 Słowo z dnia 27 X 2009

Słowo z dnia 27 X 2009

Document Actions
Mk 9, 33 – 37

2009-10-27 to 2009-11-03

For more information, visit http://www.odnowa.waw.pl/Slowo/Slowo2009.10.13/


Mk 9, 33 – 37:
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!». Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».

Słowo wiodące na bieżący rok naszej działalności podajemy na samej górze, w linku nad dzisiejszym Słowem.

by SlawekKrynke last modified 2009-10-30 00:11

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: