Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2009/10 Słowo z dnia 3 XI 2009

Słowo z dnia 3 XI 2009

Document Actions
Mk 14, 35 – 36

2009-11-03 to 2009-11-10

For more information, visit http://www.odnowa.waw.pl/Slowo/Slowo2009.10.13/


Mk 14, 35 – 36:
Jezus odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby - jeśli to możliwe - ominęła Go ta godzina. I mówił: «Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty niech się stanie!»

Słowo wiodące na bieżący rok naszej działalności podajemy na samej górze, w linku nad dzisiejszym Słowem.
by SlawekKrynke last modified 2009-11-06 18:27

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: