Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2009/10 Słowo z dnia 24 XI 2009

Słowo z dnia 24 XI 2009

Document Actions
Mt 8, 23 – 27

2009-11-24 to 2009-12-01

For more information, visit http://www.odnowa.waw.pl/Slowo/Slowo2009.10.13/


Mt 8, 23 – 27:

Gdy wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!» A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?» Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: «Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?»

Słowo wiodące na bieżący rok naszej działalności podajemy na samej górze, w linku nad dzisiejszym Słowem.
by SlawekKrynke last modified 2009-11-26 18:03

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: