Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2009/10 Słowo z dnia 1 XII 2009

Słowo z dnia 1 XII 2009

Document Actions
Ps 72 (71), 12 – 15. 18 – 19

2009-12-01 to 2009-12-08

For more information, visit http://www.odnowa.waw.pl/Slowo/Slowo2009.10.13/


Ps 72 (71), 12 – 15. 18 – 19:

Pan wyzwoli bowiem wołającego biedaka
i ubogiego, i bezbronnego.
Zmiłuje się nad nędzarzem i biedakiem
i ocali życie ubogich:
uwolni ich życie od krzywdy i ucisku,
a krew ich cenna będzie w jego oczach.
Przeto będzie żył i dadzą mu złoto z Saby,
zawsze będą się modlić za niego,
nieustannie mu błogosławić.
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
Który sam jeden czyni cuda!
Błogosławione na wieki chwalebne Jego Imię;
niech się cała ziemia napełni Jego chwałą!
Niech się tak stanie - niech się stanie!

Słowo wiodące na bieżący rok naszej działalności podajemy na samej górze, w linku nad dzisiejszym Słowem.
by SlawekKrynke last modified 2009-12-09 17:11

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: