Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2009/10 Słowo z dnia 22 XII 2009

Słowo z dnia 22 XII 2009

Document Actions
Łk 1, 46 – 56

2009-12-22 to 2009-12-29

For more information, visit http://www.odnowa.waw.pl/Slowo/Slowo2009.10.13/


Łk 1, 46 – 56 – według kalendarza liturgicznego Ewangelia z tego dnia:
[Będąc u Elżbiety] Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię – a Swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje - jak przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki». Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Słowo wiodące na bieżący rok naszej działalności podajemy na samej górze, w linku nad dzisiejszym Słowem.
by SlawekKrynke last modified 2010-01-06 17:23

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: