Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2009/10 Słowo z dnia 5 I 2010

Słowo z dnia 5 I 2010

Document Actions
Na spotkaniu było dzielenie się opłatkiem. Słowo - według kalendarza liturgicznego, podobnie jak i przez dwa poprzednie wtorki - jest równocześnie Ewangelią czytaną na Mszach świętych tego dnia: J 1, 43 – 51

2010-01-05 to 2010-01-12

For more information, visit http://www.odnowa.waw.pl/Slowo/Slowo2009.10.13/


J 1, 43 – 51 – według kalendarza liturgicznego Ewangelia z tego dnia:
Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: «Pójdź za Mną&raquo. Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: «Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu&raquo. Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu? » Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz&raquo. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: «Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu&raquo. Powiedział do Niego Natanael: «Skąd mnie znasz?» Odrzekł mu Jezus: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym&raquo. Odpowiedział Mu Natanael: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!» Odparł mu Jezus: «Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to&raquo. Potem powiedział do niego «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego».

Słowo wiodące na bieżący rok naszej działalności podajemy na samej górze, w linku nad dzisiejszym Słowem.

by SlawekKrynke last modified 2010-01-07 14:49

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: