Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2009/10 Słowo z dnia 9 II 2010

Słowo z dnia 9 II 2010

Document Actions
Mk 4, 26 – 32
J 7, 37b – 38
J 15, 16a
Ez 36, 25 – 28

2010-02-09 to 2010-02-16

For more information, visit http://www.odnowa.waw.pl/Slowo/Slowo2009.10.13/


Słowo zasadnicze – Mk 4, 26 – 32:
Jezus powiedział: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo?» Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu».

Słowa dodatkowe – wszystkie trzy od „Światła” dla „Źródła” na modlitwie wstawienniczej – J 7, 37b – 38:
Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza.

J 15, 16a:
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem.

Ez 36, 25 – 28:
Pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe, i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha Mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według Mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem.

Słowo wiodące na bieżący rok naszej działalności podajemy na samej górze, w linku nad dzisiejszym Słowem.
by SlawekKrynke last modified 2010-02-11 23:49

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: