Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2009/10 Słowo (czytania mszalne) z dnia 23 II 2010

Słowo (czytania mszalne) z dnia 23 II 2010

Document Actions
Tego dnia wielu spośród nas przyjmowało „Nasze Credo” i z tej właśnie okazji w ramach spotkania uczestniczyliśmy w Eucharystii. Podajemy czytania mszalne (wtorek I tygodnia Wielkiego Postu): Iz 55, 10 – 11; Ps 34(33), 4 – 5. 6 – 7. 16 – 17. 18 – 19; Refren: Bóg sprawiedliwych uwolnił z ucisków. Śpiew przed Ewangelią: Mt 4, 4b; Ewangelia: Mt 6, 7 – 15.

2010-02-23 to 2010-03-02

For more information, visit http://www.odnowa.waw.pl/Slowo/Slowo2009.10.13/


Pierwsze czytanie – Iz 55, 10 – 11:
To mówi Pan Bóg: «Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa».

Psalm responsoryjny: Ps 34(33), 4 – 5. 6 – 7. 16 – 17. 18 – 19
Refren: [por. 18] Bóg sprawiedliwych uwolnił z ucisków


Wysławiajcie ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Refren

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, .
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto wołał biedak i Pan go usłyszał,
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Refren

Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych,
uszy Jego otwarte na ich wołanie.
Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym,
by pamięć o nich wymazać z ziemi.

Refren

Pan słyszy wołających o pomoc
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,
ocala upadłych na duchu.

Refren

Śpiew przed Ewangelią: Mt 4, 4b
Refren: Chwała Tobie, Słowo Boże


Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Refren

Ewangelia – Mt 6, 7 – 15:
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego.” Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień».

Słowo wiodące na bieżący rok naszej działalności podajemy na samej górze, w linku nad dzisiejszym Słowem.
by SlawekKrynke last modified 2010-02-25 12:26

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: