Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2009/10 Słowo z dnia 6 IV 2010

Słowo z dnia 6 IV 2010

Document Actions
Iz 63, 7 – 9

2010-04-06 to 2010-04-13

For more information, visit http://www.odnowa.waw.pl/Slowo/Slowo2009.10.13/


Iz 63, 7 – 9:
Sławić będę dobrodziejstwa Pańskie,
chwalebne czyny Pana,
wszystko, co nam Pan wyświadczył,
i wielką dobroć dla domu Izraela,
którą nam okazał w Swoim miłosierdziu
i według mnóstwa Swych łask.
Powiedział On: «Na pewno ci są Moim ludem,
Synami, którzy Mnie nie zawiodą!»
I stał się dla nich Wybawicielem
w każdym ich ucisku.
To nie jakiś wysłannik lub anioł,
lecz Jego oblicze ich wybawiło.
W miłości Swej i łaskawości
On sam ich wykupił.
On wziął ich na Siebie i nosił
przez wszystkie dni przeszłości.

Słowo wiodące na bieżący rok naszej działalności podajemy na samej górze, w linku nad dzisiejszym Słowem.
by SlawekKrynke last modified 2010-05-20 19:23

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: