Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2009/10 Słowo z dnia 4 V 2010

Słowo z dnia 4 V 2010

Document Actions
Iz 52, 7d. 9b – 12

2010-05-04 to 2010-05-11

For more information, visit http://www.odnowa.waw.pl/Slowo/Slowo2009.10.13/


Ez Iz 52, 7d. 9b – 12:
«Twój Bóg zaczął królować». Bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów; i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga. «Dalej, dalej! Wyjdźcie stąd! Nie dotykajcie nic nieczystego! Wyjdźcie spośród niego! Oczyśćcie się, wy, którzy niesiecie naczynia Pańskie! (12) Bo wyjdziecie nie jakby w nagłym pośpiechu ani nie pójdziecie jakby w ucieczce. Raczej Pan pójdzie przed wami i Bóg Izraela zamknie wasz pochód».

Słowo wiodące na bieżący rok naszej działalności podajemy na samej górze, w linku nad dzisiejszym Słowem.
by SlawekKrynke last modified 2010-05-20 19:23

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: