Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2009/10 Słowo z dnia 8 VI 2010

Słowo z dnia 8 VI 2010

Document Actions
J 19, 25 – 27; Iz 43, 1b; Syr 32, 21 – 24; J 4, 11 – 14

2010-06-08 to 2010-06-15

For more information, visit http://www.odnowa.waw.pl/Slowo/Slowo2009.10.13/


Słowo zasadnicze – J 19, 25 – 27:
Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Słowa dodatkowe – dla osób powierzających się naszej modlitwie wstawienniczej (dusycki cekające za połciyrzy) – Iz 43, 1b:
Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś Moim!

Syr 32, 21 – 24:
Nie czuj się bezpieczny na drodze bez przeszkód i miej się na baczności na swoich ścieżkach! We wszystkich czynach uważaj na siebie samego, przez to zachowasz przykazania. Albowiem kto wierzy Prawu, zachowuje przykazania, a kto zaufał Panu, nie poniesie szkody.

J 4, 11 – 14:
Samarytanka powiedziała do Jezusa: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie i jego bydło?» W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu».

Słowo wiodące na bieżący rok naszej działalności podajemy na samej górze, w linku nad dzisiejszym Słowem.
by SlawekKrynke last modified 2010-06-25 15:02

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: