Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2009/10 Słowo z dnia 20 VII 2010

Słowo z dnia 20 VII 2010

Document Actions
Mi 7, 15. 18 – 20; Ps 37, 39 – 40; Iz 54, 10; Ps 23, 3 – 4; J 10, 10b

2010-07-20 to 2010-07-22

For more information, visit http://swiatlo.odnowa.waw.pl/Slowo/Slowo2009.10.13/


Słowo zasadnicze – Mi 7, 15. 18 – 20 (dzisiejsze I czytanie, a więc przeznaczone na wtorek w XVI tygodniu zwykłym, rok II):
Jak za dni swego wyjścia z ziemi egipskiej, ukaż nam dziwy. Któż, Boże, podobny Tobie, który oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek Reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy. Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów.

Słowa dodatkowe – dla osób powierzających się naszej modlitwie wstawienniczej (dusycki cekające za połciyrzy) – Ps 37, 39 – 40:
Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana;
On ich ucieczką w czasie utrapienia.
Pan ich wspomaga, wyzwala;
wyzwala od występnych i zachowuje,
do Niego bowiem się uciekają.

Iz 54, 10:
Bo góry mogą ustąpić
i pagórki się zachwiać,
ale miłość moja nie odstąpi od ciebie
i nie zachwieje się moje przymierze pokoju,
mówi Pan, który ma litość nad tobą.

Ps 23, 3 – 4:
Pan przywraca mi życie.
Prowadzi mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na Swoje Imię.
Chociażbym chodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Twój kij i Twoja laska
dodają mi otuchy.

J 10, 10b:
Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości.

Słowo wiodące na bieżący rok naszej działalności podajemy na samej górze, w linku nad dzisiejszym Słowem.
by SlawekKrynke last modified 2010-07-22 12:39

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: