Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2009/10 Słowo z dnia 10 VIII 2010

Słowo z dnia 10 VIII 2010

Document Actions
J 12, 24 – 26

2010-08-10 to 2010-08-17

For more information, visit http://swiatlo.odnowa.waw.pl/Slowo/Slowo2009.10.13/


J 12, 24 – 26 (dzisiejsza Ewangelia, a więc przeznaczona na wtorek w XIX tygodniu zwykłym, rok II):
Jezus powiedział do Swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.»

Słowo wiodące na bieżący rok naszej działalności podajemy na samej górze, w linku nad dzisiejszym Słowem.
by SlawekKrynke last modified 2011-01-12 11:56

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: