Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2009/10 Słowo z dnia 17 VIII 2010

Słowo z dnia 17 VIII 2010

Document Actions
Łk 1, 46 – 56

2010-08-17 to 2010-08-24

For more information, visit http://swiatlo.odnowa.waw.pl/Slowo/Slowo2009.10.13/


Łk 1, 46 – 56 (fragment Ewangelii z ostatniej niedzieli, a więc przeznaczonej na uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej):
Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie Swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
Święte jest Imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
Nad tymi, którzy się Go boją.
On okazał moc ramienia Swego,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za sługą Swoim, Izraelem,
pomny na Swe miłosierdzie
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.»
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Słowo wiodące na bieżący rok naszej działalności podajemy na samej górze, w linku nad dzisiejszym Słowem.
by SlawekKrynke last modified 2011-01-12 11:56

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: