Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2009/10 Słowo z dnia 24 VIII 2010

Słowo z dnia 24 VIII 2010

Document Actions
Ap 21, 9b – 14

2010-08-24 to 2010-08-31

For more information, visit http://swiatlo.odnowa.waw.pl/Slowo/Slowo2009.10.13/


Ap 21, 9b – 14 (dzisiejsze pierwsze czytanie, a więc przeznaczone na wtorek w XXI tygodniu zwykłym, rok II):
Anioł tak się odezwał do mnie: «Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka». I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą, i ukazał mi Miasto Święte - Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. źródło jego światła podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu: Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach - dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy bramy i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka.

Słowo wiodące na bieżący rok naszej działalności podajemy na samej górze, w linku nad dzisiejszym Słowem.
by SlawekKrynke last modified 2011-01-12 11:56

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: