Personal tools
You are here: Home Słowa ze spotkań Słowa z poprzednich lat 2009/10 Słowo z dnia 31 VIII 2010

Słowo z dnia 31 VIII 2010

Document Actions
Łk 24, 31 – 37

2010-08-31 to 2010-09-07

For more information, visit http://swiatlo.odnowa.waw.pl/Slowo/Slowo2009.10.13/


Łk 24, 31 – 37 (dzisiejsza Ewangelia, a więc przeznaczona na wtorek w XXII tygodniu zwykłym, rok II):
Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy: «Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boży». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego». Wtedy zły duch rzucił go na środek i wyszedł z niego nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: «Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą».I wieść o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.

Słowo wiodące na bieżący rok naszej działalności podajemy na samej górze, w linku nad dzisiejszym Słowem.
by SlawekKrynke last modified 2011-01-12 11:56

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: