Personal tools
You are here: Home Czytelnia Słowo Boże - Katecheza po REO
Document Actions

Słowo Boże - Katecheza po REO

by Marcin last modified 2006-01-25 11:47

Katecheza o Słowie Bożym napisana i wygłoszona przez Magdę Gałusow

 

Słowo Boże

 1. Czym/ Kim jest Słowo Boże?

   

Na początku było Słowo,
> a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
> Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
> a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
> W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
> a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.”. Ew. Św. Jana 1, 1-5


>


> “Przyjmijcie słowo Boże nie jako słowo ludzkie, ale - jak jest
naprawdę - jako słowo Boga” .1 Tes 2,13


>


>

Czym więc jest Słowo Boże?

  Słowo Boże jest to list Boga do człowieka, jest to testament Boga do człowieka

1. W Słowie Bóg osobowy przychodzi do człowieka i objawia mu:

    • Kim Jest?

    • Kim ja Jestem?

    • Jak pragnie mnie prowadzić?

   1. Słowo Boże jest:

     

  • wieczne:

   -Mt 24, 35: “Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą”.


>

- żywe - pod tchnieniem Jego łaski moje zycie zmienia się – Słowo Boże urzeczywistnia moc Boga : Iz 40, 29-31:

   On dodaje mocy zmęczonemu
   > i pomnaża siły omdlałego.
   Chłopcy się męczą i nużą,
   > chwieją się słabnąc młodzieńcy,
   lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły,
   > otrzymują skrzydła jak orły:
   biegną bez zmęczenia,
   > bez znużenia idą”.

  • skuteczne (sprawia to, co zapowiada):

   - Rz 9, 28: “Bo Pan wypełni na ziemi swoje słowo skutecznie i bez zwłoki”.

   - Mt 1,22-23: “A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: "Bóg z nami".

    

  • objawiające Boga (Słowo poznania, mądrości – Ks. Syracha, Ks. Mądrości): Syr. 1, 1: “Cała mądrość od Boga pochodzi,
   > jest z Nim na wieki”.

    

 1. Jak Słowo Boże może mnie kształtować?

   1. budzi wiarę religijną, czytając Słowo Boże zaczynam nawiązywać dialog z Jego Autorm, moja wiara ksztaltuje się jako zaufanie- zaczynam wierzyć Komuś, a nie tylko wierzyć w coś. Bóg staje się dla mnie żywą Osobą z którą zaczynam się komunikować.

   2. Sprawia iż nasza wiara wzrasta (Allesandro Pronzato w swojej książce “Ojciec Pio tajemnica chwalebna” opisując cuda zdziałane za sprawą wstawiennictwa św. Ojca Pio, pisze, że to ie cuda są powodem wzrostu naszej wiary, ale wiarność w modlitwie i w czytaniu Słowa Bożego. To daje nam prawdziwy wzrost waiary).

   3. Słowo Boże prowadzi do prawdy – jest światłem i drogowskazem, ukazuje sens, wartość życia, odpowiada na pytanie, wskazuje zadania i powołania.

   4. Słowo Boże daje moc w życiu:

     

   • to, co zapowiada sprawia

    Iz 55, 10-11: “Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg
    > spadają z nieba
    i tam nie powracają,
    > dopóki nie nawodnią ziemi,
    nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju,
    > tak iż wydaje nasienie dla siewcy
    i chleb dla jedzącego,
    > tak słowo, które wychodzi z ust moich,
    nie wraca do Mnie bezowocne,
    > zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem,
    i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa”.

     

   • budzi miłość-wydobywa ze mnie dobro

    Łk 15, 32: “A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się"».

     

   • chroni od zła ma moc egzorcyzmującą

    Ef 6, 16-17: “W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże.”

    Ps 119, 11: “W sercu swym przechowuję Twą mowę,
    > by nie grzeszyć przeciw Tobie.”

     

   • oczyszcza i uzdrawia

    J 15, 3: “Wy już jesteście czyści, dzięki Slowu, które wypowiedziałem do was”.

    Ps 107, 20: “Posłał swe słowo, aby ich uleczyć i wyrwać z zagłady ich życie.”

     

III. Praktyczne uwagi dot. Czytania Pisma Świętego

   • zaleca się zacząć czytanie od Nowego Testamentu, Stary Testament najlepiej rozpocząć od Proroków-Jeremiasza, Izajasza, Barucha, Zachariasza- do nich najczęściej nawiązują autorzy Nowego Testamentu

   • proponujemy lekturę Ksiąg Starego Testamentu, zwłaszcza na początku wg klucza, ktory podaje codzienna liturgia Słowa i tu polecamy Oremus wydawny co miesiąc w którym możemy znależć w/w codzienną liturgię Sowa Bożego.

   • czytanie Słowa Bożego powinno mieć charakter modlitewny

     - w lekturze Sowa Bożego odkrywam Ojca, dlatego staram się słuchać tego , co czytam

     - przyjmuję i rozważam to Słowo

     - przechowuję, zachowuję

     -podejmuję i wypełniam

 

  Ważne jest abyśmy starali się nie traktować Słowa Bożego jako jeszcze jednej opini, ale jako Głos Boga. Ważne jest również konkretne podjęcie praktyki codziennego czytania Słowa Bożego- przynajmniej 15 minut dziennie, jest to bowiem nieodłączna część naszego duchowego pożywienia.


>

 • Przykład pierwszej Świętej Amerykanki Elżbiety Anny Seton, która uświęciła sie właśnie dzięki czytaniu Pisam Świetego.

   

  IV. Modlitwa Słowem Bożym

  1. każde czytanie Słowa Bożego należy rozpoczać od modlitwy (ogromna rola Ducha Śwtętego) i uświadomienia sobie, ze w Słowie spotykamy samego Boga

2. Sposoby modlitwy Słowem Bożym:

   • przeczytać, odłożyć, zastanowić się i wejść w rozmowę z Bogiem i w oparciu o tekst (słuchamy, przyswajamy go sercem i odpowiadamy)

   • przekształcamy samo czytanie w modlitwę, rozmowę z Panem (np czytamy Psalm: “Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie braknie....” i te Słowa Psalmu stają sie moją modlitwą przez którą otwieram się aby pełniej wejść w życie z Bogiem).

     

    Po skończonym czytaniu słuchamy co Bóg mówił, co “zostawił” w sercu.

     

  IV. Tradycyjnie rozróżnia sie 4 stopnie spotkania z Biblią:

  1. lektio - czytanie (rozpoczynam słuchanie tego co mówi Bóg, staram się czytać refleksyjnie),

  2. meditatio- wnikam w Słowo Boże

  3. oratio - czyli modlitwa- Bóg mówi do mnie, o mnie, ja odpowiadam przyjmuję, dialoguję

  4. contemplatio – jest szczytem medytacji, doświadczeniem spotkania z Bogiem , który przychodzi w Słowie

  5. actio- czyn, czyn miłości, bo Słowo Boże domaga sie realizacji w czynie. Przykład: na Słowa Jezusa, zeby Apostołowie zarzucili sieci, w posłuszeństwie czynią to, a owocem jest wielki połów.


>

V. Słowo Boże na tu i teraz

   1. tu i teraz”, tzn. w tej wspólnocie, wtej rodzinie, tej pracy, tej parafii, z tymi ludźmi, w tym momencie mojego życia, w takim stanie ducha – Zmartwychwstały Pan chce do mnie mówić. Dziś chce mi dać waściwe Światło i moc do pójścia za Nim. “Tu i teraz” mojego życia pragnie mówić, gdyż chce działać, a nie tylko być przy nas, On ma w tym momencie mego życia zbawcze Słowo dla mnie.

   2. Działanie Słowa na “ tu i teraz możemy rozpoznać poprzez:

   • odkrycie prawdy

   • pociągnięcia

   • umocnienia

   • ożywienia wiary i miłości

   • przestrogi

   • upomnienia

   • wzburzenia, skruchy itd

  Z Listu do Hebrajczyków 4, 12:

  Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca”


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: