Personal tools
You are here: Home Czytelnia Medjugorje
Document Actions

Medjugorje

by Marcin last modified 2004-12-16 19:21

ks. Andrzej Grefkowicz

ks. A. Grefkowicz   Podstawowe przesłanie Medjugorje: O POKOJU

  Tytuł Matki Bożej, to Królowa Pokoju. To przesłanie jest bardzo istotne na dziś dla świata. Przesłanie, które dotyczy głęboko pokoju na ziemi, nie tylko w wymiarze międzynarodowym. Królowa Pokoju i to objawienie w miejscu, które doświadczyło wojny, pokazuje że to przesłanie jest ciągle potrzebne. Taki konflikt jak tam, może ciągle wybuchać w każdym miejscu Matka Boża pokazuje, że to chodzi o pokój w ludzkich sercach, także o pokój w relacjach między człowiekiem i Bogiem i o pokój w relacjach międzyludzkich. To jest przesłanie Medjugorie.
  Teraz zestawię je z innymi przesłaniami, z którymi mogliśmy się już spotkać Chcę nawiązać do objawień fatimskich. To był 1917 rok, trwały one trzynastego dnia każdego miesiąca, od maja do października. Któregoś miesiąca te przesłania zawierały te kilka podstawowych tajemnic. Część pierwsza zawiera opis widzenia piekła, w części drugiej Matka Boża mówi: "Widzieliście jak wygląda piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich zbawić, Bóg ustanowił w świecie kult Przeczystego Serca. Jeśli ludzie przyjmą to, co mówię, wielu ludzi zostanie zbawionych i w świecie zapanuje pokój. Wojna zmierza ku końcowi, ale jeśli ludzie nie przestaną obrażać Boga, za pontyfikatu Piusa X wybuchnie druga, jeszcze straszniejsza wojna. Aby temu zapobiec żądam poświęcenia Rosji memu Przeczystemu Sercu i jako zadośćuczynienie przyjmowanie Komunii św. w ciągu pięciu kolejnych pierwszych sobót w miesiącu. Jeśli ludzie to przyjmą, Rosja się nawróci i zapanuje pokój. Jeśli nie, stamtąd rozprzestrzenią się na cały świat kłamstwa, które będą przyczyną wojen i wszelkich prześladowań Kościoła. Prawi ludzie będą ponosić męczeństwo, Papież poniesie wiele cierpień, rozliczne narody zostaną wyniszczone. Moje Serce jednak zatryumfuje: Papież poświęci Memu Sercu Rosję i światu zostanie podarowany okres pokoju. Kiedy odmawiacie różaniec, po każdej dziesiątce dodawajcie: 'O mój Jezu przebacz nam nasze grzechy, uchowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź do nieba wszystkie dusze, a zwłaszcza te, które najbardziej potrzebują Twego miłosierdzia'".

  Była to tzw. "druga tajemnica". Pierwsza dotyczyła piekła, a trzecia, nieujawniona, została przekazana przez miejscowego biskupa Ojcu Świętemu i była tajemnicą Stolicy Apostolskiej, a więc tajemnicą, do której ma dostęp tylko Papież. Dwójka z trojga dzieci z Fatimy dość szybko umarła, jedna tylko Łucja została zakonnicą, jeszcze z Janem Pawłem II się widziała.
  Chciałbym krótko przedstawić, co było podejmowane jako echo przesłań fatimskich. Było wiele pomniejszych objawień, m.in. w Niemczech zaraz po II wojnie światowej, bardzo istotnych, lub mniej znanych, czasem zupełnie nieznanych, w to się nie wgłębiam. Chcę się zatrzymać nad tym trzecim przesłaniem, które jest nieznane w ogóle. Gdy coś nie jest ogłaszane, to po to, aby nie przerażać. Nie należy się spodziewać, że jest to jakaś optymistyczna wizja; raczej jest to wizja, którą mogą poznać niektórzy, aby w odpowiedni sposób poprowadzić wszystkich, aby uchronić przed czymś. Mówi się np., że z inicjatywy Stolicy Apostolskiej ta tajemnica została wykorzystana w ten sposób, że zostało przygotowane specjalne orędzie z analiza praktyczną i militarną świata - do czego on zmierza, jakie mogą być konsekwencje. Do przesłania się nie odwołano, ale pokazano zagładę świata tylko z tego, co widać. To przerwało tzw. "zimną wojnę" - narastające napięcie zostało przełamane. Coś z tego przesłania wszyscy przejęli, nie w imię wiary, ale na podstawie ludzkiej refleksji, która została w ten sposób przekazana. Ojciec Święty Jan Paweł II, wcześniej kard. Wojtyła, ze strony polskiej był w takiej ekipie podejmującej działania na rzecz oddania Matce Bożej za wolność Kościoła w świecie itp. Było to w duchu realizacji przesłania fatimskiego. Jako Papież, podejmował różne działania, aby realizować to przesłanie. Chociażby oddanie świata Matce Bożej i oddanie Rosji. Tu zaczynały być sprawy dyplomatyczne, więc gdy był w jakimś kraju, to w głównym sanktuarium oddawał ten kraj i cały świat Matce Bożej. Zorganizował w Rzymie spotkanie biskupów całego świata i próbował sformułować akt oddania, który nie byłby politycznym policzkiem wobec Rosji, a byłby tym oddaniem.

  Orędzie z 7 sierpnia 1981 r. z Medjugorie:
  Matka Boża poleciła dzieciom przyjść na objawienie o 2 godzinie w nocy i tam prosiła, aby czyniono pokutę za grzeszników. Obiecała specjalny znak na tym miejscu, trwały i jawny, jako pomoc w obudzeniu wiary. W końcu określiła datę (rodzaj) tego znaku, ale widzący mają to zachować w tajemnicy.
  Są różne znaki: w Fatimie znak wirującego słońca, w tej chwili ten znak w Medjugorie jest dość powszechny, kolejni pielgrzymi mówią o tym znaku, także z naszej pielgrzymki (ja sam byłem tuż, tuż, ale przeszedłem obok). Chory w Medjugorie czuje poprawę na zdrowiu.
  W październiku owego roku Matka Boża odpowiedziała na trzy pytania pewnego księdza z Mostaru. Na temat Polski: niedługo będą tam wielkie konflikty, ale sprawiedliwość zwycięży (1981 rok!). Na temat krajów Wschodu i Zachodu: Rosja jest krajem, gdzie Bóg odbierze największą chwałę. Zachód rozwija cywilizację, ale pozbawioną Boga, jakby był swoim własnym stwórcą. To co dodała później na temat Zachodu, należy do tajemnicy. Znowu nie należy się spodziewać rzeczy optymistycznych, trzeba się liczyć z czymś trudnym.

  Chcę na tym tle pokazać doświadczenie Odnowy, na zasadzie pewnych obrazów. W pierwszych latach, kiedy przeżywaliśmy w Polsce duchowe przebudzenie, zwane Odnową w Duchu Świętym, była u nas siostra ze Stanów Zjednoczonych, ze wspólnoty charyzmatycznej i dawała różne świadectwa: modlitwy, posługi modlitwy. Mówiła m.in. o swojej wspólnocie, która wyłoniła się z Odnowy (ich reguła pojawiła się na zasadzie proroctwa). Wspólnota jest nastawiona na czasy, gdy przyjdzie takie oczyszczenie, że cywilizacja będzie tak zachwiana, że trzeba będzie powrócić do bardzo prymitywnych warunków (bez prądu jak korzystać z wody, z innych dóbr) prowadzi taki styl życia, by być na to przygotowanym.
  Inne kontakty ekumeniczne mówią, że przyjdzie czas oczyszczenia, ludzie nie będą mogli nawet kontaktować się ze sobą, więc jeśli mamy taką możliwość, to pomagajmy sobie, róbmy, co się da zrobić. Przesłanie pokoju dochodzi na różnych drogach, trzeba się z tym liczyć. To także dla mnie zmiana sposobu myślenia, liczyć się z tym co "tu i teraz". To, co się dzieje woła o inne wstrząśnięcie.
  Moja modlitwa w Medjugorie zmieniła sposób myślenia, działa Pana Boga jest takie, by złagodzić tę formę, działania Matki Bożej są takie, by to było łatwiejsze. Stąd wołanie o modlitwę, o post, o osobiste nawrócenie. Dla mnie było znamienne - Matka Boża kierując wezwanie do parafii w Medjugorie mówiła: "Potrzeba waszego nawrócenia, wasze nawrócenie będzie znakiem dla innych. Gdy wy się nawrócicie - inni uwierzą".
  Opinia kard. Ratzingera mówi, że przesłania nie mają potwierdzenia, ale te działania nawrócenia mają aprobatę. Chodzi w tym o ochronę, o osłonę, by przemiana nie dokonała się na tej drastycznej drodze. Często wezwanie Matki Bożej jest takie: "Módlcie się w moich intencjach. Odmawiajcie różaniec nie załatwiając swoje sprawy, ale by Boży plan mógł być realizowany." Moje refleksje: Boży plan może być realizowany w zależności od tego, jak my się w to zaangażujemy, bo Szatan jest bardzo wredny. Nie jest obojętne, czy my się zaangażujemy, czy nie. Przestrzeń działania Szatana jest taka, że może udaremnić pewne plany Boże; to jest ta przestrzeń która zależy od woli człowieka. Jezus puka do serca człowieka, ale nie wejdzie tam, dopóki człowiek nie otworzy swego serca.
  W ten sam sposób trzeba patrzeć na Boże plany wobec świata: albo się w to zaangażujemy jakoś i plany będą realizowane, albo plan Boży się realizuje, ale w inny sposób.

Czytaj też:

Świadectwo:
ks. Andrzej Grefkowicz - Medjugorje.


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: