Personal tools
You are here: Home Czytelnia Rachunki sumienia Rachunek sumienia 1
Document Actions

Rachunek sumienia 1

by Marcin last modified 2005-01-05 14:41

Cały rachunek sumienia można sprowadzić do dwóch pytań: czy staram się odkryć moje talenty, i czy wykorzystuję te dary i możliwości, które otrzymałem od Pana Boga? I nie chodzi tu o owoce, efekty, ale o moje zaangażowanie. A ponieważ każdy dostał od Pana Boga inne talenty, od każdego Pan Bóg wymaga według innej, indywidualnej miary. Poniższe pytania mają pomóc sprecyzować, w jakich sprawach nie robię wszystkiego, co mogę, i gdzie moje działania nie opierają się na miłości.

Grzechy przeciwko Bogu

 • brak zaufania w Jego miłość do mnie
 • brak zaufania - uważam, że sam sobie poradzę
 • narzekanie na życie
 • mówienie, podejmując działanie: *Panie Boże, a teraz ja sam pokażę Ci, jaki jestem godny bycia Dzieckiem Bożym, udowodnię Ci, że jestem już dobry.*
 • pycha: wiara w swoją moc, a nie moc Boga
 • zaniedbywanie modlitwy
 • zarzucanie Boga mnóstwem słów, niedopuszczanie Go do głosu, koncentrowanie się na sobie
 • nie uwielbianie, nie dziękowanie, a ciągle proszenie o coś
 • instrumentalne traktowanie Pana Boga, czyli świadome popełnianie grzechu z tłumaczeniem: *Pójdę do spowiedzi i wszystko będzie w porządku.*
 • powątpiewanie w istnienie Boga: "dokarmianie" wątpliwości i trwanie w nich
 • wyrzeczenie się Pana Boga
 • świadome nadużywanie Imienia Bożego oraz brak refleksji nad moim sposobem mówienia

Grzechy przeciwko Kościołowi

 • brak zaangażowania w Kościół
 • przychodzenie na wspólną modlitwę, Eucharystię z przekonaniem, że jest tylko Bóg i ja
 • brak modlitwy za Kościół
 • krytyka Kościoła bez poczucia współodpowiedzialności
 • odrzucenie oficjalnego nauczania Kościoła (Katechizm Kościoła Katolickiego i nauczanie papieskie)
 • odrzucenie prawdy, że pozostawanie w grzechu osłabia wspólnotę
 • odrzucenie (brak uczestnictwa, lekceważenie) sakramentów
 • wprowadzanie podziałów, niszczenie jedności
 • postawa *jestem wspólnotą z chrześcijanami tylko na modlitwie, Eucharystii; gdy wychodzę, jestem "normalnym" człowiekiem - inni mnie nie obchodzą, bo przecież życie toczy się dalej*
 • niezachowanie postu (post jest wspólnym wyrazem solidarności z Męką Chrystusa)
 • nieposzanowanie dnia świętego

Grzechy przeciwko bliźniemu

 • wykluczanie Boga z koleżeństwa, przyjaźni, miłości: niepowierzanie tych relacji Panu Bogu
 • rezygnacja z pracy nad zauważaniem innych ludzi
 • mało modlitwy za innych
 • brak dziękczynienia za dobro i niereagowanie na zło
 • budowanie relacji na kłamstwach: *jestem egoistą, nie daję siebie, tylko swoją maskę*
 • cudzołóstwo: zabicie osoby w drugim, zauważanie tylko ciała
 • pogarda: odmawianie godności drugiemu człowiekowi
 • obmowa: krytyczne mówienie o bliźnim, które nie przynosi mu korzyści
 • oszczerstwo: mówienie nieprawdy odnośnie drugiego człowieka
 • zawiść: zazdroszczenie komuś tego, co posiada, życzenie mu, żeby tego nie miał i (czasami) podejmowanie kroków w tym kierunku
 • postawa nienawiści: pragnienie zła dla drugiego
 • zemsta: wymierzanie sprawiedliwości na własną rękę

Grzechy przeciwko sobie

 • obojętność wobec Boga, lekceważenie Go (grzech przeciwko Bogu, ale jednocześnie przeciw sobie, ponieważ w ten sposób odcinam się od Źródła Życia, staję się duchowo martwy)
 • egoizm i egocentryzm: patrzenie na świat przez pryzmat samego siebie
 • samouwielbienie: nieustanne śpiewanie hymnu na swoją cześć
 • życie marzeniami, czyli zamykanie się w świecie własnych marzeń
 • brak zatrzymania, refleksji, życie z przyzwyczajenia
 • brak modlitwy
 • brak pytania samego siebie o zgodność z wolą Bożą (czyli prawdziwość i słuszność) własnych decyzji i o to jak wykorzystuję czas ze względu na podjęte decyzje i obowiązki
 • brak akceptacji samego siebie: trwanie w postawie buntu wobec Pana Boga, że jestem taki, jaki jestem, i że moje życie jest takie, jakie jest
 • dostrzeganie jedynie swoich wad i brak modlitwy o to, aby Duch Święty odsłonił to, co we mnie jest darem, dobrem
 • niepowierzanie Panu Bogu tego, co przeszkadza w rozwijaniu talentów i nierozwijanie ich
 • zazdrość: nie cieszę się z tego, co mam i zamykam się w sobie
 • człowiek to dusza i ciało -- brak dbałości o rozwój swojego ciała, o zdrowie fizyczne (ciepłe ubranie, odpoczynek, walka z nałogiem)
 • nieczystość w odniesieniu do różnych sfer mojego życia, np.:
  • myśli:
   • decyzja na trwanie w erotycznych obrazach
   • pornografia: sprowadzanie świata i jego przeżywania do seksu
  • relacji z drugim człowiekiem:
   • współżycie przed ślubem (gest będący znakiem jedności ciał i dusz dwojga ludzi, zostaje podjęty bez wyrażenia decyzji na tą jedność; z punktu widzenia wiary, taką decyzję wypowiadamy wobec Boga i Kościoła w sakramencie małżeństwa)
   • wchodzenie w przestrzeń seksualną z drugą osobą (podejmowanie działań mających na celu zwiększenie podniecenia seksualnego i osiągnięcie spełnienia, jakim jest przeżycie orgazmu)
  • samego siebie:
   • samogwałt, czyli wykorzystanie popędu seksualnego, który został nam dany, aby wyrazić miłość do drugiej osoby i przekazywać życie, w innym celu - sprawienia przyjemności sobie.

  **Ze względu na delikatność tego problemu, dobrze byłoby znaleźć stałego spowiednika, z którym można o tym porozmawiać.** Katechizm Kościoła Katolickiego wypowiada się w ten sposób: "W celu sformułowania wyważonej oceny odpowiedzialności moralnej konkretnych osób i ukierunkowania działań duszpasterskich należy wziąć pod uwagę niedojrzałość uczuciową, nabyte nawyki, stany lękowe lub inne czynniki psychiczne czy społeczne, które zmniejszają, a nawet redukują do minimum winę moralną." (nr 2352c)


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: