Personal tools
You are here: Home Czytelnia Rachunki sumienia Rachunek sumienia w oparciu o Pismo Święte
Document Actions

Rachunek sumienia w oparciu o Pismo Święte

by Marcin last modified 2005-01-05 14:41

Kilka bardzo przydatnych "adresów" biblijnych

  1. Kazanie na Górze (Mt 5)
  2. List do Rzymian, rozdz. 12-15 (Rz 12-15)
  3. Pierwszy list do Koryntian, rozdz. 12-13 (1 Kor 12-13)
  4. List do Galatów, rozdz. 5 (Ga 5)
  5. List do Efezjan rozdz. 4-6 (Ef 4-6)

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: