Personal tools
You are here: Home Rekolekcje 2009 2005 Rekolekcje w Magdalence latem
Document Actions

Rekolekcje w Magdalence latem

by Marcin last modified 2005-06-06 08:20

Biuletyn Informacyjny Centrum Formacji "Wieczernik"

                 Centrum Formacji WIECZERNIK

 

 

 

 

 

                     B I U L E T Y N

 

 

       I N F O R M A C Y J N Y

 

 

Terminy rekolekcji

 

w Magdalence i Zalesiu Górnym

 

 


 

 

 

 

Magdalenka,  kwiecień 2005

 


             TERMINY  REKOLEKCJI  - lato 2005

 

 

Dom Rekolekcyjny “Wieczernik” MAGDALENKA ul.Słojewskiego 19

 

 

 

26.06. -  03.07.        Uzdrowienie wspomnień                      koszt 220 zł

 

 

04.07. -  10.07.        Uwielbienie Boga Tańcem

 

                              Sesja rekolekcyjna prowadzona przez Wspólnotę Błogosławieństw z Francji                         koszt 240 zł

 

 

10.07. -  17.07.        Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy                 koszt 220 zł

 

17.07. - 24.07.         Boże drogi zbawienia                          koszt 210 zł

 

 

24.07. -  01.08.        Ćwiczenia Ignacjańskie indywidualno - grupowe

 

                                                                                          koszt 240 zł

 

 

01.08. -  06.08.        Rekolekcje Eucharystyczne                  koszt 147 zł

 

07.08. - 14.08.         Akceptacja siebie                                 koszt 220 zł

 

15.08. - 22.08.         Uzdrowienie wspomnień                      koszt 220 zł

 

24.08. - 31.08.         Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy koszt 220 zł

 

18.09. - 25.09.         Uzdrowienie wspomnień                      koszt 220 zł

 

 

 

Dom Rekolekcyjny św.Huberta  ZALESIE GÓRNE ul.Białej Brzozy 23

 

 

 

28.06. -  03.07.        Rekolekcje Eucharystyczne                  koszt 147 zł

 

03.07. -  10.07.        Nie bójcie się Miłosierdzia                   koszt 210 zł

 

07.08. -  14.08.        Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy  koszt 220 zł

 

 

Zgłoszenia na w/w rekolekcje i kursy oraz przedpłaty należy kierować do:

 

 

Centrum Formacji "Wieczernik” ul.Ks.Słojewskiego 19, Magdalenka,

 

05-552 Wólka Kosowska 

 

tel./fax (0-22) 757-99-93     e-mail : magdalenka@odnowa.opoka.org.pl

 

Dyżury telefoniczne:

 

               wtorek    godz. 10.00 - 14.00  i  15.00 - 18.00

 

               środa      godz.   9.00 - 13.00  i  15.00 - 18.00

 

               czwartek godz. 20.00 - 22.00

 

               piątek     godz.   9.00 - 14.00

 

W okresie wakacyjnym: lipiec - sierpień Sekretariat  będzie czynny nieregularnie

 

 

 

 

Adresy stron internetowych, na których można zapoznać się z terminami rekolekcji w innych Domach Rekolekcyjnych współpracujących z Centrum Formacji "Wieczernik":

 

 

Dom Rekolekcyjny "Źródło Jakuba" w Dobrym Mieście

 

oraz Dom Rekolekcyjny w Głotowie (Diecezja Warmińska):

 

 www.miriamek.prv.pl

 

 

Podlaskie Centrum Duchowości w Surażu (Diecezja Białostocka):

 

www.domrekolekcyjnysuraz.bialystok.opoka.org.pl

 

 

Do biuletynów wysyłanych pocztą tradycyjną dołączamy wydrukowane terminy i zasady zgłoszeń.

 

 

Informacje o propozycjach Centrum Formacji Wieczernik w Magdalence można znaleźć na stronach internetowych:

 

www.magdalenka.warszawa.opoka.org.pl/centrum.htm

 

www.republika.pl/swiatlochrystusa/rekolekcje/index.html

 

www.odnowa-swduch.lowicz.opoka.org.pl

 

 

Zapraszamy!

 

 

 Z G Ł O S Z E N I A

 

 

 

             Uczestników rekolekcji zgłaszają odpowiedzialni za grupy Odnowy lub osoby przez nich wyznaczone do tej funkcji. Prosimy, o ile to tylko możliwe, przy zgłoszeniach używać karty, której wzór zamieszczamy w biuletynie. Nie przyjmujemy rezerwacji miejsc bez podania nazwisk uczestników.

 

             Na rekolekcje mogą zostać przyjęte osoby, które poprzednie rekolekcje odbyły przynajmniej rok temu. Jedynie na Rekolekcje Eucharystyczne można  przyjechać już pół roku po REO, zwłaszcza gdy było przeżywane metodą seminaryjną.

 

 

             Na rekolekcje “Akceptacja siebie” niezbędne jest wypełnienie ankiety (którą dołączamy do biuletynu) osobiście przez osobę pragnącą przeżyć te rekolekcje. Ponieważ potrzebny jest czas na rozważenie treści ankiety oraz odpowiedź zainteresowanej osobie, czy została przyjęta na “Akceptację siebie”, czy też bardziej odpowiednie dla niej są inne rekolekcje, ankieta powinna znaleźć się w Domu Rekolekcyjnym najpóźniej do 15 lipca! (Im wcześniej, tym większe szanse na wolne miejsce)

 

 

 

             Potwierdzeniem zamiaru przyjazdu na rekolekcje jest przedpłata w wysokości 50 zł. Powinna ona zostać wysłana od razu po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na rekolekcje. Zgłoszenia bez zaliczki traktujemy jako nie potwierdzone i możemy na 2 tygodnie przed rozpoczęciem turnusu przyjąć na to miejsce inną osobę. W przypadku rezygnacji z przyjazdu bez wcześniejszego powiadomienia nas o tym, zaliczka nie będzie zwracana. W razie wątpliwości prosimy o telefoniczny kontakt.

 

 

             Koszty poszczególnych turnusów są podane przy terminach rekolekcji. Członkowie grup delegujących spośród siebie osoby, które będą pomagać w kuchni w czasie któregoś z turnusów w Magdalence lub w Zalesiu, będą w tych domach korzystać ze zniżek. Osoby te (wolontariusze) pomagają w przygotowywaniu posiłków dla grupy, ewentualnie w innych pracach domowych. Nie otrzymują wynagrodzenia za tę pracę, nie płacą za pobyt i nie uczestniczą też w zajęciach rekolekcyjnych.

 

             W przypadku, gdyby podany koszt był dla kogoś za wysoki i uniemożliwiałby uczestniczenie w rekolekcjach, prosimy o kontakt lidera grupy bądź samą zainteresowaną osobę. Istnieje na przykład możliwość odpracowania swojego udziału w rekolekcjach na dyżurze w kuchni w czasie innego turnusu.

 

 

              Zgłaszając chętnych do uczestniczenia w rekolekcjach nie zapomnijcie, że na każdym turnusie REO potrzebni są ANIMATORZY prowadzący grupy dzielenia i animator muzyczny. Można w ten sposób odbyć praktykę w ramach Szkoły Animatora. 

 

 


O    R E K O L E K C J A C H

 

 

 

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO)

 

Są propozycją dla Ciebie, jeśli:

 

C      w swoim sercu przeżywasz jakąś tęsknotę za Bogiem

 

C      wydaje Ci się, że Go nie znasz, lub znasz za mało

 

C      straciłeś sens swojego życia, lub pogubiłeś się w życiu.

 

Rekolekcje prowadzą do spotkania z Bogiem, który kocha, i do pogłębionej decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu. W grupach Odnowy traktowane są jako rekolekcje inicjacyjne, przygotowujące do modlitwy o odrodzenie w Duchu Świętym. Od nich rozpoczyna się droga formacji. Są odpowiednikiem Seminarium życia w Duchu Świętym. Forma i treść rekolekcji wymagają pewnej dojrzałości i dlatego udział w nich mogą wziąć osoby, które ukończyły 17 lat.

 

 

Rekolekcje "Uzdrowienie wspomnień"

 

Jeśli:

 

C      zaskakują Cię Twoje uczucia i wydaje Ci się, w niektórych Twoich reakcjach, jakbyś to nie był Ty;

 

C      inni mówią Ci, że jesteś zimny, trudno Ci wyrazić uczucia;

 

C      Twoje emocje sprawiają Ci wiele kłopotu i nie umiesz sobie z nimi poradzić;

 

C      czujesz “zadrę w sercu” do kogoś, kto Cię zranił;

 

C      nie umiesz przebaczyć;

 

C      masz poczucie, że wszyscy Cię prześladują -

 

- te rekolekcje są dla Ciebie. Pomagają one w otwarciu się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego. Prowadzą do pogłębionej refleksji nad relacjami z osobami najbliższymi, które mogły przyczynić się do naszych różnych zranień duchowych. Przez współpracę z Bożą łaską uczestnicy są prowadzeni przez Boga do przebaczenia osobom, które były przyczyną tych znanień.

 

         W rekolekcjach tych mogą uczestniczyć ci, którzy przynajmniej rok wcześniej przeżyli REO lub Seminarium życia w Duchu Świętym, bądź inną formę ewangelizacji, np. Katechezy wprowadzające na Drogę Neokatechumenalną, Oaza I stopnia.

 

 

Rekolekcje “Akceptacja siebie

 

Jeśli pomimo przeżycia “Uzdrowienia wspomnień”

 

C      przeżywasz niepewność wobec siebie samego;

 

C      nie czujesz się pewnie, zwłaszcza wobec nowych zadań, w nowym środowisku;

 

C      potrzebujesz ciągle nowych sukcesów i nie satysfakcjonuje Cię np. III miejsce;

 

C      niepokoją Cię sukcesy innych osób z Twojego środowiska;

 

C      masz poczucie, że powinieneś być inny -

 

- te rekolekcje są dla Ciebie. W swojej dynamice są podobne do "Uzdrowienia wspomnień". Mogą w nich uczestniczyć osoby, które mają za sobą doświadczenie rekolekcji "Uzdrowienie wspomnień" i mają poczucie, że Pan Bóg uleczył bolesne doświadczenia związane z innymi ludźmi. Dlatego zgłoszenie się na te rekolekcje wiąże się z koniecznością wypełnienia ankiety, pomagającej w rozeznaniu sytuacji duchowej.

 

 

Rekolekcje "Boże drogi zbawienia"

 

Jeśli:

 

C      dziwią Cię pewne wydarzenia z Twojego życia i wydaje Ci się, jakby nie Bóg był ich Autorem;

 

C      wydaje Ci się, że stoisz w miejscu i nic się nie zmienia w Twoim życiu duchowym;

 

C      jeśli całe Twoje życie to jeden wielki chaos i trudno Ci dostrzegać w nim jakiś sens - prowadzenie;

 

C      jeśli chcesz pytać o najkrótszą drogę do świętości -

 

- jedź na “Boże drogi zbawienia”! Rekolekcje te są refleksją nad historią życia Abrahama, Jakuba, Hioba, Jonasza i Narodu Izraelskiego, a także świętych - Augustyna, Ignacego Loyoli. Interpretacja historii ich życia uczy nas rozumieć działanie Boga w naszym życiu, w wydarzeniach, sytuacjach dotychczas niezrozumiałych.

 

         Mogą w nich uczestniczyć osoby, które wcześniej brały udział w REO (lub innego typu rekolekcjach ewangelizacyjnych) i w jakichś innych rekolekcjach (np. Eucharystycznych, Uzdrowienie wspomnień, ...).

 

 

 

Rekolekcje Eucharystyczne

 

         Główną  łaską rekolekcji jest pogłębienie rozumienia, czym jest Eucharystia, a w konsekwencji bardziej owocne jej przeżywanie. Rekolekcje przekazywane są trzema nurtami:

 

C      teologia Słowa, ofiary, uczty, Paschy;

 

C      liturgiczne znaczenie gestów, słów i znaków całej Mszy świętej;

 

C      celebracje Eucharystii, Adoracji i Jutrzni.

 

Na te rekolekcje przyjechać mogą wszyscy, którzy uczestniczyli w REO. Są one bardzo cenne w pierwszym okresie po REO i modlitwie o Odrodzenie.

 

 

 

Rekolekcje “Nie bójcie się miłosierdzia”

 

Jeśli:

 

·         tęsknisz za doświadczeniem Bożej miłości przeżytym na początku drogi nawrócenia,

 

·         trudno Ci pogodzić miłość Bożą z cierpieniem, które Cię spotyka,

 

·         czujesz się bezradny wobec narastających zagrożeń współczesnego świata,

 

·         „kult miłosierdzia Bożego” kojarzy Ci się jedynie z bardzo tradycyjną pobożnością, lub też pragniesz jego pogłębienia

 

przyjedź na rekolekcje „Nie bójcie się miłosierdzia”.

 

Inspiracją do ich powstania była kanonizacja s. Faustyny. Rekolekcje mają być nowym spotkaniem z miłością Bożą, która prowadzi do uzdrowienia wewnętrznego i przemiany życia. Są przeznaczone dla osób, które przynajmniej rok wcześniej przeżyły REO lub seminarium życia w Duchu Świętym. Rekolekcje mogą być szansą odnowy duchowej również dla tych, którzy przeżyli REO wiele lat temu.

 

 

 

 

Ćwiczenia Ignacjańskie indywidualno-grupowe

 

         Rekolekcje te są zasadniczo realizacją I tygodnia Ćwiczeń Ignacjańskich. Prowadzą poprzez konferencje, medytacje i spotkania w małych grupach do pełniejszego otwarcia się na Boga miłującego i zbawiającego. Pomagają także wejść na drogę "drugiego nawrócenia" - otwierają na postawę stałego nawracania się. Na tych rekolekcjach obowiązuje pełne milczenie.

 

         W rekolekcjach mogą uczestniczyć osoby, które w swej drodze duchowej przeszły już proces podstawowego uzdrowienia wewnętrznego, a "od strony zewnętrznej" uczestniczyły przynajmniej w rekolekcjach "Uzdrowienie wspomnień", a bardzo wskazane, aby również w rekolekcjach "Akceptacja siebie". Jeśli  ktoś nie uczestniczył w tych ostatnich, to jego zgłoszenie musi być takie, jak na "Akceptację siebie": wypełniona ankieta. Ćwiczenia są przewidziane przede wszystkim dla uczestników i absolwentów Szkoły Animatora.

 

 

 

Uwielbienie Boga tańcem

 

        Sesja rekolekcyjna prowadzona przez członków Wspólnoty Błogosławieństw z Francji. Jest to wspólnota katolicka, powstała w 1976 roku, która sięgając do tradycji żydowskiej ukazuje w niej korzenie i więź z chrześcijaństwem.

 

        Modlitwa tańcem była dla ludu izraelskiego formą modlitwy angażującej całego człowieka, również jego ciało. Na tym gruncie powstała sesja stanowiąca jedną z form rekolekcji uzdrowienia wewnętrzego.

 

        Konferencje głoszone przez Anne Merlo dotyczą m.in.:

 

-          Odkrywania działania Boga w naszym życiu

 

-          Akceptacji swojego ciała

 

-          Odkrywania swojej tożsamości

 

-          Uwielbienia Boga poprzez taniec

 

-          Poznania symboliki tańców izraelskich.

 

        Konferencjom towarzyszy codzienna Msza święta, modlitwa wielbiąca oraz taniec. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych dla uczestników.

 

        

 

 

 

       INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW REKOLEKCJI

 

 

        Na rekolekcje należy przyjechać w dniu rozpoczęcia turnusu między godz. 16.00 a 18.00 (Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy nie przyjeżdżać wcześniej!!!). Zakończenie każdego z turnusów rekolekcji ostatniego dnia w godz. 11.00 - 12.00.

 

       

 

        Przyjeżdżających na rekolekcje prosimy o wcześniejsze skorzystanie z Sakramentu Pokuty i Pojednania.

 

 

        Osoby, które przyjadą po rozpoczęciu turnusu (np. następnego dnia) lub będą planowały wcześniejszy wyjazd, albo wyjazdy w trakcie rekolekcji lub kursu, nie będą przyjmowane na dany turnus.

 

 

 

        Każdy z uczestników powinien przywieźć ze sobą:

 

C     bieliznę pościelową (lub śpiwór i poszwę na poduszkę)

 

C     obuwie domowe

 

C     Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (na REO nie jest to konieczne)

 

C     długopis i notatnik

 

C     inne rzeczy, które są mu codziennie potrzebne, w tym - leki, które przyjmuje.

 

 

        WARUNKI w Domu Rekolekcyjnym:

 

C     zakwaterowanie w wieloosobowych pokojach (w Magdalence są piętrowe łóżka),

 

C     łazienki w korytarzu,

 

C     wyżywienie: 3 posiłki dziennie,

 

C     uczestnicy wnoszą wkład w funkcjonowanie Domu przez podejmowanie dyżurów: zmywanie naczyń, obieranie jarzyn oraz sprzątanie.

 

 

 

JAK DOJECHAĆ NA REKOLEKCJE z Warszawy ...

 

 

... do Magdalenki:

 

 

Autobusem PKS z Dworca Zachodniego w Warszawie w kierunku:

 

·         Grójec (należy wysiąść na przystanku Łazy 02 przy ul. Łączności, przejść na drugą stronę szosy i iść do Magdalenki, za cmentarzem w lewo - aż do kościoła. )

 

Autobusem MZA z pętli Okęcie

 

·         804 (wysiąść w Łazach jak z PKS-u)

 

·         707 (należy wysiąść w Magdalence przy Ośrodku Zdrowia).

 

Dom Rekolekcyjny znajduje się obok kościoła, ok. 20 min. marszu od przystanku

 

PKS, przy ul. Ks. Słojewskiego 19 (na ogrodzeniu tablica: ul.Kościelna 19)

 

Własnym samochodem:

 

Z Warszawy przez Janki w kierunku Krakowa; w Sękocinie (na światłach) skręcić w lewo na Piaseczno; dojechawszy do Magdalenki - skręcić w prawo w asfaltową drogę (przed drugim przystankiem autobusowym), stąd 2 km prosto.

 

 

... do Zalesia Górnego

 

 

Pociągiem podmiejskim np. z dworca Warszawa Śródmieście w kierunku Czachówek, Warka, Radom. Zalesie to następna stacja za Piasecznem.

 

Dom Rekolekcyjny znajduje się obok kościoła, ok. 10 min. marszu od stacji, przy ul. Białej Brzozy 23.

 

Własnym samochodem:

 

Z Warszawy przez Piaseczno obwodnicą w kierunku: Tarnobrzeg (droga nr 79), po kilku kilometrach skręcić w prawo na Zalesie (światła), w Zalesiu przejechać przez przejazd kolejowy obok stacji, następnie skręcić w lewo na Prażmów i zaraz w prawo w ul. Białej Brzozy, przy której znajduje się kościół i dom rekolekcyjny.

 


 

ZGŁOSZENIE NA REKOLEKCJE

 

 

Rodzaj rekolekcji, termin i miejsce ..................................................................

 

.........................................................................................................................

 

Imię, nazwisko i rok urodzenia uczestnika ......................................................

 

.........................................................................................................................

 

Grupa modlitewna ...........................................................................................

 

Adres i telefon uczestnika ...............................................................................

 

.........................................................................................................................

 

.........................................................................................................................

 

Dotychczas odprawione rekolekcje (rodzaj, rok i miejsce):

 

1. REO ...............................................................................

 

2. ........................................................................................

 

3. ........................................................................................

 

4. ........................................................................................

 

5. ........................................................................................

 

 

Uwagi:

 

 

 

 

 

Data i podpis odpowiedzialnego za  grupę lub księdza opiekuna.

 


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: