Personal tools
You are here: Home Rekolekcje 2009 2005 Rekolekcje Magdaleńskie
Document Actions

Rekolekcje Magdaleńskie

by Marcin last modified 2005-08-29 10:01

Jesień/Zima 2005/2006

 

Centrum Formacji WIECZERNIK


>


>


>


>

B I U L E T Y N


>

I N F O R M A C Y J N Y


>


>

(Terminy weekendów formacyjnych)


>

Magdalenka, wrzesień 2005

PLAN SPOTKAŃ FORMACYJNYCH

jesień - zima 2005/2006 (do ferii)


>

Dom Rekolekcyjny "Wieczernik" w Magdalence,

ul.Ks.Słojewskiego 19

Termin

Rodzaj - temat spotkania

Dyżur w kuchni

01-02.X.

Szkoła Animatota rok II - spotkanie 1

"LA SALETTE" W-wa


>

07-09.X.

Kurs "Filip" Zespołu Formacji Młodzieży

"SILOE" W-wa


>

15.X.


>

Spotkanie Odpowiedzialnych za grupy modlitewne Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Radomskiej

"ŻRÓDŁO MIŁOŚCI" Legionowo


>

16.X.

Spotkanie Zespołu Formacji Młodzieży


>

22-23.X

ABC grupy dzielenia

"JA JESTEM" W-wa


>

28.X.-01.XI.

Seminarium "Skuteczne Przywództwo i Zarządzanie" dla Zespołu Formacji Młodzieży

młodzież


>

05-06.XI

Szkoła Animatota rok II - spotkanie 2

Par. NP NMP W-wa ul. Przy Agorze 9


>

11-12.XI.

Spotkanie Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym

Diecezja PŁOCKA 5 osób


>

18-20.XI.

Weekend formacyjny Zespołu Formacji Młodzieży


>

"RADOŚĆ PANA" W-wa


>

26-27.XI.

Weekend o posłudze prorockiej

Par. Miłosierdzia Bożego W-wa ul. Ateńska


>

03-04.XII.

Szkoła Animatora rok II - spotkanie 3

"ZBAWICIEL" W-wa


>

10.XII.

Spotkanie Odpowiedzialnych za grupy modlitewne Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Radomskiej

"BÓG JEST MIŁOŚCIĄ" Poświętne


>

11.XII.

Spotkanie Zespołu Formacji Młodzieży


>

16-18.XII.

Kurs "Filip" Zespołu Formacji Młodzieży

"MICHAEL" W-wa


>

07-08.I.2006

Szkoła Animatora rok II - spotkanie 4

"ZMARTWYCHWSTANIE" W-wa Bródno


>


>

PLAN SPOTKAŃ FORMACYJNYCH

jesień - zima 2005/2006 (do ferii)


>

Dom Rekolekcyjny Św.Huberta w Zalesiu Górnym,

ul.Białej Brzozy 23


>


>

Termin

Rodzaj - temat spotkania

Dyżur w kuchni

05-06.XI.

Szkoła Animatora rok I - spotkanie 1

"EXODUS" Łomianki


>

11.XI.

Spotkanie Chrześcijan Przedsiębiorców

"EFFATHA" Radom

"MAGNIFICAT" Radom


>

26-27.XI.

Seminarium o posłudze modlitwą wstawienniczą cz. I

"MARIA" W-wa


>

03-04.XII.

Szkoła Animatora rok I - spotkanie 2

"DOBRY PASTERZ" Legionowo


>

10-11.XII.

Seminarium o posłudze modlitwą wstawienniczą cz. II

"OREMUS" W-wa


>

07-08.I.2006

Szkoła Animatora rok I - spotkanie 3

"MIŁOSIERDZIE" W-wa


>


>

* * *


>

Prosimy o poważne potraktowanie sprawy dyżurów w kuchni. Mniej więcej 10 dni przed terminem dyżuru należy zgłosić do Sekretariatu nazwiska osób, które na ten dyżur przyjadą.

Dyżur polega na pomocy w przygotowywaniu posiłków dla uczestników weekendu, ewentualnie w innych pracach domowych. Osoby podejmujące dyżur - 2 lub 3 - powinny przyjechać:

 • w piątek wieczorem, jeśli program rozpoczyna się w sobotę rano

 • w piątek na 17.00 - jeśli program rozpczyna się w piątek wieczorem

W innych przypadkach będziemy informować o tym, kiedy przyjechać. Osoby te nie płacą za pobyt, prosimy jedynie, by przywoziły własną bieliznę pościelową.


>


>

INFORMACJA O SPOTKANIACH FORMACYJNYCH


>

REKOLEKCJE "SZKOŁA ANIMATORA"

Rekolekcje “Szkoła Animatora” są kontynuacją podstawowej formacji dla uczestników grup Odnowy. Łącznie z wcześniejszymi etapami formacji, rekolekcje te przygotowują do bardziej owocnego odprawienia Ćwiczeń Ignacjańskich prowadzonych przez Księży Jezuitów. (Są to rekolekcje, a nie “szkoła”, w której zdobywa się jakąś wiedzę, jednak zachowujemy tradycyjną nazwę, ponieważ podstawowe treści i dynamika pozostają nie zmienione od początku prowadzenia "Szkoły Animatora"). Są one dwuletnim programem formacyjnym dla wszystkich pragnących pogłębić swe życie duchowe, a szczególnie dla osób pragnących duchowo przygotować się do podejmowania różnego rodzaju posługi w grupie modlitewnej, w Centrum Formacji "Wieczernik", czy też apostolstwa w świecie.

“Szkoła Animatora” łączy w sobie formację intelektualną i duchową. Formacja duchowa wprowadza na drogę "drugiego nawrócenia", polegającego na stałej przemianie człowieka, który umiera dla siebie, a otwiera się na zbawcze działanie Chrystusa. Formacja intelektualna jest wprowadzeniem w istotne treści dotyczące Odnowy w Duchu Świętym, roli animatora, sposobów pracy w grupie.

Na rekolekcje "Szkoła Animatora" przyjmowane są osoby, które przeszły etap podstawowego uzdrowienia wewnętrznego, czyli m.in. uczestniczyły w rekolekcjach "Uzdrowienie wspomnień" (wskazane jest, aby również w “Akceptacji siebie”) oraz przeszły kilkuletnią formację w grupie modlitewnej - od czasu ich uczestniczenia w REO minęło nie mniej niż pełne 2 lata. Wymagany wiek to ukończone 20 lat.

Spotkania w ramach "Szkoły Animatora" odbywają się raz w miesiącu przez dwa lata, wyłączając okres wakacji. Są to zazwyczaj pierwsze weekendy miesiąca, choć bywają i inne. Program rozpoczyna się za każdym razem w sobotę o godz. 8.00 (można przyjechać w piątek wieczorem - uprzedzając o tym!), a kończy w niedzielę ok. godz. 12.30.

Poza tym w programie "Szkoły" przewidziana jest "praktyka" - posługa jako animator na tygodniowych rekolekcjach REO (w domu rekolekcyjnym) oraz odprawienie, po II roku "Szkoły", Ćwiczeń Ignacjańskich indywidualno-grupowych prowadzonych przez Centrum Formacji "Wieczernik", a także zalecany jest udział w weekendach formacyjnych: O Spotkaniu Modlitewnym, O Posłudze Prorockiej oraz w rekolekcjach o rozeznawaniu.

Każdy kandydat powinien wypełnić załączoną kartę kwalifikacyjną i przesłać ją do Centrum Formacji “Wieczernik” w Magdalence - ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń jest 15 października 2005 r. O przyjęciu decyduje to, czy kandydat przeszedł wymagane etapy formacji, oraz kolejność zgłoszeń.

W roku szkolnym 2005/2006 rozpoczyna się Szkoła w Zalesiu Górnym. Osoby, które rozpoczęły w zeszłym roku Szkołę Animtora w Magdalence, mają II rok spotkań również w Magdalence.

ABC GRUP DZIELENIA

Tematyka spotkania dotyczy relacji w małej grupie: grupie dzielenia lub kręgu małżeńskim, oraz dynamiki jej rozwoju, w oparciu o psychologię komunikacji.

Weekend przeznaczony jest:

 1. Dla par małżeńskich, zarówno tych, które uczestniczą w kregach małżeńskich, jak i tych, które nie podjęły takiej decyzji;

 2. Dla animatorów i uczestników grup dzielenia;

 3. Dla osób pragnących przygotować się do udziału w grupie dzielenia lub do jej prowadzenia.

Część zajęć będzie prowadzona w dwóch podgrupach:

- Dla par małżeńskich (z uwzględnieniem dialogu małżeńskiego - uczestniczą całe małżeństwa);

- Dla pozostałych uczestników.

Program rozpoczyna się w sobotę o godz. 8.00 (można przyjechać w piątek wieczorem - uprzedzając o tym), a kończy się w niedzielę ok. godz. 12.30.


>

SPOTKANIE CHRZEŚCIJAN PRZEDSIĘBIORCÓW

Jest to otwarte spotkanie o charakterze ewangelizacyjnym dla wszystkich zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości, niezależnie od tego, czy prowadzą własną firmę, czy nie.

Spotkanie rozpoczyna się o godz. 10.00 , a zakończenie zaplanowano ok. godz.18.00.


>

SEMINARIUM O POSŁUDZE MODLITWĄ WSTAWIENNICZĄ

Seminarium przeznaczone jest dla animatorów podejmujących posługę modlitwy wstawienniczej, bądź pragnących przygotować się do tej służby. Całość składa się z czterech weekendów.

Program rozpoczyna się w soboty o godz. 8.00 (można przyjechać w piątek wieczorem - uprzedzając o tym!), a kończy się w niedziele ok. godz. 13.00.


>

WEEKEND O CHARYZMACIE PROROCTWA

Weekend przeznaczony jest dla wszystkich osób po REO: dla tych, którzy rozpoczynają posługiwanie darem proroctwa, którzy pragną otworzyć się na ten dar lub potrzebują pomocy w jego rozwinięciu, jak również dla tych, którym jest trudno go przyjąć, którzy go nie rozumieją i wewnętrznie odrzucają.

Katechezy zawierają proste wykłady teologiczne dotyczące posługi prorockiej w Kościele, a w szczególności zasad korzystania z tego charyzmatu w grupie modlitewnej. W programie przewidziane jest też dzielenie się doświadczeniem posługi prorockiej bardziej zaawansowanych braci i sióstr, a także modlitwa wstawiennicza o otwarcie się na ten charyzmat.

Program rozpoczyna się w sobotę o godz. 8.00 (można przyjechać w piątek wieczorem - uprzedzając o tym), a kończy się w niedzielę ok. godz. 12.30.


>

* * *


>

Uczestników weekendów powinni zgłaszać odpowiedzialni za grupy lub wyznaczeni przez nich animatorzy.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko uczestnika,

 • wiek uczestnika,

 • grupę modlitewną, w spotkaniach której uczestniczy.

Nie przyjmujemy osób, które nie uczestniczyły w REO lub Seminarium życia w Duchu Świętym. Nie przyjmujemy także rezerwacji miejsc bez podania nazwisk uczestników.

Przyjmujemy zgłoszenia listowne, faxowe, telefoniczne oraz przez pocztę elektroniczną.

Nasz adres:

Centrum Formacji "Wieczernik"

ul.Ks.Słojewskiego 19, Magdalenka, 05-552 WÓLKA KOSOWSKA

tel. i fax (0-22) 757-99-93; e-mail: magdalenka@odnowa.opoka.org.pl

Dyżury telefoniczne:

wtorek godz. 10.00 - 14.00 i 15.00 - 18.00

środa godz. 9.00 - 13.00 i 15.00 - 18.00

czwartek godz. 20.00 - 22.00 piątek godz. 9.00 - 14.00


>


>


>

INFORMACJE DLA WYBIERAJĄCYCH SIĘ NA WEEKEND FORMACYJNY


>

 1. Sprawdź dokładnie, kiedy i na którą godzinę należy przyjechać.

Tak zaplanuj czas, aby uczestniczyć w całości programu weekendu

2. Przyjeżdżając do Domu Rekolekcyjnego koniecznie przywieź ze sobą:

 • bieliznę pościelową (lub śpiwór i poszwę na poduszkę)

 • obuwie domowe

 • Pismo Święte

 • notatnik i długopis

Koszt weekendu: 40 zł - jeśli zaczyna się w sobotę

55 zł - jeśli zaczyna się w piątek.

W niedzielę nie jest przewidziany obiad.

3. Bardzo prosimy - zawiadom nas, jeśli rezygujesz z udziału w weekendzie. Ze zwolnionego przez Ciebie miejsca będzie mógł skorzystać ktoś inny. Telefon Centrum Formacji "Wieczernik": (0-22) 757-99-93.

4. Prosimy - nie przyjeżdżaj, jeśli wcześniej nie zgłosiłeś swojego udziału!


>

DOJAZD:


>

... do Magdalenki:

Autobusem PKS z Dworca Zachodniego w Warszawie stan. 8 w kierunku:

- Grójca (należy wysiąść na przystanku Łazy przy ul. Łączności)

Autobusem MZA z pętli Okęcie

- 721, 728 (wysiąść w Łazach jak z PKS-u)

- 707 (wysiąść w Magdalence przy Ośrodku Zdrowia)

Dom Rekolekcyjny znajduje się obok kościoła, ok. 20-30 min. marszu od przystanku

PKS, przy ul. Ks. Słojewskiego 19

Własnym samochodem:

Z Warszawy przez Janki w kierunku Krakowa; w Sękocinie (światła) skręcić w lewo na Piaseczno (droga nr 721); dojechawszy do Magdalenki - skręcić w prawo w asfaltową drogę (przed drugim przystankiem PKS - znaki zapowiadają parking i punkt gastronomiczny), stąd 2 km prosto.


>

... do Zalesia Górnego

Pociągiem podmiejskim np. z dworca Warszawa Śródmieście w kierunku Czachówek, Warka, Radom. Zalesie to następna stacja za Piasecznem.

Dom Rekolekcyjny znajduje się obok kościoła, ok. 10 min. marszu od stacji, przy ul. Białej Brzozy 23.

Własnym samochodem:

Z Warszawy przez Piaseczno w kierunku Tarnobrzeg, Sandomierz (droga nr 79), z tej drogi skręcić w prawo na Zalesie Górne (światła kilka km za Piasecznem).


>

FORMACJA MŁODZIEŻY


>

WEEKENDY MŁODZIEŻOWE

ZESPÓŁ FORMACJI MŁODZIEŻY zaplanował na ten rok szkolny trzy weekendy formacyjne. Są one kontynuacją zeszłorocznej pracy zespołu i stanowią podstawę formacji dla wszystkich grup młodzieżowych naszej Diecezji. Tematy weekendów powstały na bazie tego, co wypracowaliśmy wspólnie z liderami i animatorami tychże grup na czerwcowym spotkaniu w Magdalence. Podobnie jak w zeszłym roku wezmą oni również udział w przygotowywaniu i organizowaniu poszczególnych weekendów.

Celem tegorocznej formacji jest zaangażowanie się młodych w ewangelizację. Rozpoczniemy od przyjrzenia się osobistej relacji z Jezusem, odnowienia jej, pogłębienia (temat 1.weekendu: „Pójdź za Mną”). Następnie podejmiemy problem trwania we wspólnocie( temat 2.weekendu: „Aby byli jedno”). Trzeci weekend poświęcony będzie w całości zagadnieniu ewangelizacji (temat 3.weekendu: „Posyłam was na krańce ziemi”). Wskazana jest obecność na wszystkich trzech weekendach, ponieważ stanowią one wspólnie zamknięta całość.

Na nasze weekendy zapraszamy młodzież powyżej 15 roku życia zarówno z grup młodzieżowych jak i "otwartych” ( zróżnicowanych wiekowo) oraz osoby spoza Odnowy.


>

UWAGA! Tym razem pierwszy weekend odbędzie się w Magdalence w domach: Wieczernik i Emaus, a dwa następne w Domu Rekolekcyjnym w Wesołej.


>

TERMINY

18-20 listopada 2005 – weekend młodzieżowy w Magdalence

10-02 lutego 2006 – weekend młodzieżowy w Wesołej

07-09 kwietnia 2006 – weekend młodzieżowy w Wesołej

Informacje dotyczące weekendów

Spotkanie w domu rekolekcyjnym rozpoczyna się w piątek o godz. 18.00, a kończy w niedzielę w południe (nie jest przewidziany obiad).

Potwierdzeniem zgłoszenia na weekend młodzieżowy jest wpłacenie zaliczki w wysokości 20 zł od osoby przekazem pocztowym do Centrum Formacji (adres podany na str. 6). Wpłaty należy dokonać najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem weekendu. Prosimy, aby osoby z grup młodzieżowych wpłacały zaliczki zbiorowo a nie indywidualnie.

Koszt weekendu: 55 PLN
>
>

Adres Domu Rekolekcyjnego w Wesołej*

Warszawa - Wesoła, ul. ks. Piotra Skargi 2.
>

>

Dojazd
>
Na stacji Warszawa - Śródmieście należy wsiąść w pociąg jadący w kierunku Mińska Mazowieckiego lub Siedlec i następnie wysiąść na piątej stacji tzn. Wesoła. Ze stacji do domu rekolekcyjnego jest około 10 minut drogi. Należy kierować się w stronę kościoła parafialnego idąc drogą wzdłuż torów w kierunku Warszawy. Po około 0,5 km trzeba skręcić w lewo w ulicę Moniuszki, a następnie w drugą w prawo tj. ulicę księdza Piotra Skargi. Po przejściu ok. 200 m jesteśmy na miejscu.

UWAGA! Osoby, które nie ukończyły 18 lat proszone są przywiezienie ze sobą pisemnego pozwolenia rodziców.


>

* ( adres domu Rakolekcyjnego w Magdalence oraz sposób dojazdu został podany na str.7)


>

Zapisy i informacje dotyczące weekendów:

Agnieszka Kilińska - tel. 0 504 663 518, e-mail: aguk@o2.pl


>


>


>

FORMACJA LIDERÓW I ANIMATORÓW

W tym roku szkolnym zamierzamy pracować z liderami grup młodzieżowych oraz niektórymi animatorami przy okazji spotkań głównych odpowiedzialnych w Magdalence. Będzie to czas wspólnej modlitwy, rozeznania, dzielenia i formacji. Uczestnicy tych spotkań będą również brali udział w przygotowywaniu weekendów młodzieżowych i balu karnawałowego.

Gorąco zachęcamy także do wzięcia udziału w Kursie „Skuteczne Przywództwo i Zarządzanie” organizowanym specjalnie dla liderów i animatorów grup młodzieżowych.


>

Seminarium "Skuteczne Przywództwo I Zarządzanie"

(Kurs Skutecznego Przywództwa Chrześcijańskiego)

Seminarium "Skuteczne przywództwo i zarządzanie" pomaga usłyszeć zaproszenie Chrystusa do podjęcia większej dojrzałości i odpowiedzialności za własne życie. Uczestnik głęboko przeżywa wprowadzanie w zasady zarządzania własnym życiem; zgodnie z wolą Bożą. Dynamiczną konsekwencją staje się pragnienie pomocy innym by stawali się bardziej dojrzali, twórczy, współpracujący, a przez to doświadczyli autentycznego zadowolenia, ukojenia i spełnienia.

Treści kursu przekonują, że ludzka spontaniczność wyraża się najpełniej, gdy jest osadzona na rzetelnie podejmowanej współpracy z łaską Boga.

Seminarium trwa pełne 4 dni: od godz. 18.00 w piątek 28 października do godz. 18.00 we wtorek 1 listopada. Każdy z uczestników otrzymuje podręcznik kursu, Koszt: 145 zł (wraz z podręcznikiem).


>

Termin: 28.10.-01.11.20005.

Szczegółowe informacje i zapisy: Milena Skwierczyńska

tel. 0 695 737 850, e-mail: milena_s4@gazeta.pl


>


>

KURSY “FILIP” DLA MŁODZIEŻY

W tym roku odbędą się trzy kursy "Filip" dla młodzieży. Są one adresowane przede wszystkim do młodych spoza grup, którzy ukończyli 16 lat. O tym, czym jest kurs Filip, można przeczytać na str. 17.


>

TERMINY

07-09 października 2005

16-18 grudnia 2005

17-19 marca 2006


>

Wszystkie kursy odbędą się w Domu Rekolekcyjnym „Wieczernik” w Magdalence


>

Zapisy i informacje dotyczące kursów „Filip”

Florentyna Pozdniak - tel. (22) 844 00 88, 0 503 952 106,

e-mail:florcia@poczta.wprost.pl


>


>

INNE PROPOZYCJE


>

VIII Spotkanie Młodych Charyzmatyków

Zachęcamy do wzięcia udziału w tym spotkaniu. Odbędzie się ono w Gnieźnie w terminie:

15-16 października 2005. Tegoroczny temat: „Zostań z nami, Panie...”.

Zgłoszenia przyjmowane są do końca września. Koszt uczestnictwa: 25 zł od osoby

Zapisy i informacje:

Joanna i Tomasz Walendowscy - tel. (22) 654 87 84 (późnym wieczorem)


>


>

Zabawa karnwałowa

Podobnie jak w latach ubiegłych planujemy zorganizowanie zabawy karnawałowej dla młodzieży. Odbędzie się ona 7 stycznia 2006. Pozostałe informacje podamy później.


>

Strona internetowa

Zapraszamy do odwiedzania i współtworzenia naszej strony internetowej: www.charyzma.pl. Znajdują się tam informacje o Zespole Formacji Młodzieży, planowanych inicjatywach, imprezach, zdjęcia z wyjazdów, itp.

Za jej pośrednictwem można również zapisać się na weekend.


>

Zespół muzyczny

Przy Zespole Formacji Młodzieży istnieje od trzech lat zespół muzyczny, zajmujący się głównie muzyczną oprawą weekendów. Zapraszamy wszystkich chętnych grających i śpiewających.


>


>

......................................................................................................................................................


>

Kontakt:

Odpowiedzialna za ZFM:

Milena Skwierczyńska – tel (22) 665 30 18, 695 737 850,

e-mail: milena_s4@gazeta.pl


>

FORMACJA RODZIN


>

 

Podstawowym celem formacji, prowadzonej przez ZESPÓŁ FORMACJI RODZIN, jest odnowa rodzin w Duchu Świętym, pomoc w budowaniu wspólnoty małżeńskiej, realizującej swoje chrześcijańskie i rodzinne powołanie oraz pomoc we wzrastaniu ku dojrzałej miłości. Realizacja tego celu odbywa się przez pracę formacyjną prowadzoną na różnych poziomach:

FORMY PRACY:

 • Wieczernikowe Spotkania Rodzin (co miesiąc)

 • Modlitwa

 • Nauczanie

 • Dzielenie się

 • Świadectwa

 • Modlitwa wstawiennicza

 • Formacja dla dzieci

 • Adwentowe Spotkania Małżeństw

 • Wielkopostne Rekolekcje Małżeństw

 • Inne rekolekcje organizowane przez CF "Wieczernik"

 • Eucharystia na niektórych spotkaniach

 • Spotkania Kręgów Małżenskich

 • Tematyczne spotkania weekendowe

 • Praca rodziny/małżeństwa na zadany temat

 • Wspólne formy modlitwy realizowane indywydualnie przez rodzinę


>

Kręgi Małżeńskie

Bóg pragnie objawiać swoją miłość przez dzielenie się braci i sióstr, chce pokazywać najlepszą dla każdego drogę życia i świętości. Dzielenie odbywa się na każdym spotkaniu, w tzw. Kręgu małżeńskim o ustalonym na cały rok składzie. Tak utworzone grupki małżeńskie (3-4 pary) umożliwiają ich uczestnikom kontakt z Chrystusem obecnym w drugim człowieku. Jest to droga wzajemnego ubogacania się i wzrostu w wierze. Przedmiotem dzielenia się jest głoszone na spoptkaniach Słowo Boże (w formie katechez).

Od uczestników oczekiwane jest przyjazne nastawienie, dyskrecja, otwartość, ale też wolność w dzieleniu i uszanowanie granic drugiej osoby i swoich własnych.


>

Formacja Dzieci

Dzieci są świadectwem obecności Boga w naszym życiu, są ważnym elementem wspólnoty, jaką jest rodzina. Dzieci chcą uczestniczyć we wszystkich ważnych wydarzeniach dotyczących swojej rodziny, a takim wydarzeniem jest formacja rodziców.

Formacja dzieci rozpoczęła sie od wrześcia 2003 roku. Dzieci i młodzież w swoich grupach wiekowych budują braterskie relacje, dowiadują się, co jest ważne dla ich rodziców, poznają Boga i Jego dzieła.


>

        Apel do grup modlitewnych

       

        Spotkania Zespołu Formacji Rodzin prowadzone są osobno dla rodziców i dzieci w trzech grupach wiekowych.

        Poszukujemy chętnych w wieku od 16 - 100 lat do służby przy animowaniu grup: 3-5 lat, 6-9 lat i 10-15 lat na rok 2005/2006.

         Jest to służba bardzo potrzebna, by mogły w kościele wzrastać całe rodziny!   

        Chętnych prosimy o kontakt tel.

z Robertem  Niewiarowskim 503 063 882

lub z Katarzyną Niewiarowską   502 038 883


>

 

PROGRAM NA ROK SZKOLNY 2005/2006


>

Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Ef 4,1-6


>

Budowanie jedności małżeńskiej to zadanie i łaska dana nam od Ojca, z pomocą której realizujemy nasze powołanie, do którego zostaliśmy wezwani w sakramencie małżeństwa. To Jezus ma być jedynym Panem naszych relacji w rodzinie, relacji opartych na cichym, pokornym, cierpliwym miłowaniu siebie nawzajem w pokoju. Taka więź jest możliwa dzięki Duchowi Świętemu, który zamieszkuje w małżonku, małżonce, dzieciach, na mocy sakramentu Chrztu Świętego. Tak więc będąc jednym Ciałem w Chrystusie będziemy udoskonalać naszą jedność opierając się na trzech filarach: wspólnocie Eucharystii, stołu i łoża.

Te trzy filary będziemy budować i wzmacniać na naszych comiesięcznych spotkaniach oraz w kręgach małżeńskich.

Wspólnota Eucharystii to żywa, bliska relacja z Jezusem umacniana w modlitwie osobistej, małżeńskiej i rodzinnej, w życiu sakramentalnym we wspólnocie Kościoła, promieniująca w świadectwie życia i dzieleniu się doświadczeniem wiary na inne rodziny.

Wspólnota stołu to przede wszystkim głęboki dialog małżeński: zasłuchanie, zrozumienie i dzielenie się, to też dialog miłości z naszymi dziećmi.

Wreszcie wspólnota łoża to uzdrowienie naszych najintymniejszych więzi, to czystość i świętość pożycia małżeńskiego.

O tym wszystkim będziemy mówić na nadchodzących spotkaniach, ale nie tylko mówić! Miłość wyraża się w czynach, a więc usłyszaną prawdę będziemy wcielać w nasze małżeńskie życie w czasie sobotnich spotkań na fachowo prowadzonych warsztatach, w bezpośredniej pracy w małżeństwach oraz grupach dzielenia. Zapraszamy!!! Zachęcamy!!!


>


>


>

TERMINY SPOTKAŃ RODZIN


>

24 września 2005

22 października 2005

26 listopada 2005

grudzień 2005 Adwentowe Spotkania Małżeństw

28 stycznia 2006

25 lutego 2006

25 marca 2006

6-7-8 kwietnia 2006 Wielkopostne Rekolekcje Małżeństw

27 maja 2006

10 czerwca 2006


>

SPOTKANIA w soboty : od godz. 10.00 czas trwania: ok. 3 godz. Pod koniec każdego spotkania jest organizowany mały poczęstunek - prośba o przynoszenie, ciast, soków, czajników, herbaty, kawy itp.

REKOLEKCJE Adwentowe i Wielkopostne: od godz. 19.00 do 21.00


>

MIEJSCE SPOTKAŃ:

Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a (Mokotów)


>

DOJAZD:

Tramwaje - 18, 33

Autobusy - 148, 174, 182, 504

Metro - stacja Wierzbno


>

TELEFONY KONTAKTOWE DO OPOWIEDZIALNYCH:

Elżbieta i Jacek Nowiccy (0-22) 673-71-44

ADRES STRONY INTERNETOWEJ: http://www.zfr.pl


>


>


>

EWANGELIZACJA MAŁŻEŃSTW


>

KURSY FILIP DLA MAŁŻEŃSTW


>

To krótkie - weekendowe - wyjazdowe rekolekcje dla małżeństw. Jest to czas, w którym Pan Bóg, poprzez swoje Słowo oraz świadectwo małżonków i kapłanów, obdarowuje swą przeogromną miłością. Uczestnicy są zachęcani do podjęcia radykalnej decyzji uznania Chrystusa za swego Pana: Pana swojego życia, swojego małżeństwa i rodziny. Jest to również czas, w którym Pan Bóg daje łaskę odrodzenia w Duchu Świętym. Jego pomoc w pogłębieniu relacji z Panem Bogiem na wszystkich płaszczyznach życia otwiera drogę do przebaczenia, miłości pokoju i służby, do życia zgodnie z wolą Boga.

Kursy prowadzone są przez ZESPÓŁ EWANGELIZACJI MAŁŻEŃSTW, działający od 2000 roku przy Centrum Formacji "Wieczernik". Zespół skupia, pod opieką kapłana, dwanaście par małżeńskich, które w życiu osobistym i sakramentalnym doświadczyły miłości Boga Ojca, zbawienia w Jezusie Chrystusie i mocy Ducha Świętego i pragną tym doświadczeniem dzielić się z innymi małżeństwami.


>

TERMINY: 23 - 25 września 2005

18 - 20 listopada 2005

10 - 12 lutego 2006

17 - 19 marca 2006

09 - 11 czerwca 2006

Każdy kurs rozpoczyna się w piątek o godz. 18.00, a kończy w niedzielę o godz. 15.00.


>

MIEJSCE: Dom Rekolekcyjny "Betlejem" przy Zgromadzeniu Księży Marianów,

SULEJÓWEK, ul. Mariańska 9


>

DOJAZD: Pociągiem do stacji Sulejówek (z Warszawy kierunek na Mińsk Maz.).

Po wyjściu z dworca w lewo (na zachód) ulicą Dworcową do Al. Piłsudskiego. Stamtąd w lewo do ul. Mariańskiej. Ulicą do leśnej drogi po prawej stronie (jest tam tablica informacyjna domu rekolekcyjnego). Tą drogą łukiem do bramy, gdzie wśród drzew widać kościół. Dalej drogą wewnętrzną pod sam dom. W razie trudności telefonować do koordynatora kursu.


>

ZAPISY:

Przez stronę internetową: www.kursfilip.pl/malzenstwa


>

Kontakt z koordynatorem kursu: tel. kom. 509 793 280

e-mail: malzenstwa@kursfilip.pl


>

Potwierdzeniem udziału w kursie jest wpłata zaliczki w wysokości 100 zł na konto:


>

Arkadiusz Urbański 27 1140 2004 0000 3902 3498 9114

z dopiskiem "Kurs Filip dla Małżeństw"


>

Całkowity koszt udziału w kursie: 200 zł od pary małżeńskiej


>

NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ:

Pismo Święte (jeśli masz), rzecz dla Ciebie najcenniejszą (lub jej symbol) i kapcie.


>


>


>


>
>

KURSY FILIP dla wszystkich


>

Kurs Filip jest jedną z odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji. Zawiera odmienny w formie, żywy i prosty przekaz Dobrej Nowiny skierowany do współczesnego człowieka. Adresowany jest zarówno do osób, które chcą doświadczyć miłości Boga, jak i do tych, które uważają to za bujdę. Mogą nań jechać zarówno ci, którzy widzą bezsens, zniewolenie i grzech w swoim życiu, jak i ci, którzy tego nie dostrzegają. Jego celem jest doprowadzenie do spotkania z kochającym Bogiem oraz do decyzji oddania swego życia Chrystusowi jako Panu, a w konsekwencji do przyjęcia mocy Ducha Świętego i przemiany swego życia.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób powyżej 16 roku życia, również dla tych, które są daleko od Kościoła, nie mają obycia z modlitwą, nie należą do żadnej wspólnoty.

Kurs Filip skierowany jest również do tych osób, które:

- chcą odnowić swoją relację z Jezusem, choć kiedyś już uczestniczyły w REO,

- nie mają możliwości, ze względu na miejsce i terminy, by pojechać na REO,

a pragną i są gotowe, by swe życie Panu Bogu powierzyć.

Kursy Filip prowadzone są przez Diakonię Ewangelizacyjną wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym przy rzymsko-katolickiej parafii św. Michała Archanioła w Warszawie, pod opieką duchową ks. Janusza Marzyńskiego.

TERMINY: 16 - 18 września 2005

28 - 30 października 2005

02 - 04 grudnia 2006

03 - 05 marca 2006

28 - 30 kwietnia 2006

Każdy kurs rozpoczyna się w piątek o 18.00, a kończy w niedzielę o godz. 15.00.


>

MIEJSCE: Dom Rekolekcyjny Sióstr Misyjnych, SULEJÓWEK, ul. Wspólna 45


>

ZAPISY: przez stronę internetową: www.kursfilip.pl/wszyscy

Kontakt z organizatorami: e-mail: filip@kursfilip.pl

telefony: Jacek i Grażyna Bodasińscy (22) 644 00 64 – godz 20.00 - 22.00


>

Potwierdzeniem udziału jest wpłata zaliczki w wysokości 40 zł na konto:


>

Jacek Bodasiński 50 1020 5558 1111 1007 3480 0081

z dopiskiem " Kurs Filip"


>

Całkowity koszt udziału w kursie: 85 zł od osoby


>

NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ:

Pismo Święte (jeśli masz), rzecz dla Ciebie najcenniejszą (lub jej symbol) i kapcie.

NIEKTÓRE MSZE Św. i SPOTKANIA MODLITEWNE w WARSZAWIE i okolicach,

połączone z MODLITWĄ o UZDROWIENIE


>

 1. Kościół św. Stanisława Kostki, pl.Wilsona, każda druga niedziela miesiąca, godz. 15.00, Msza św.


>

 1. Kościół św. Dominika na Służewie, ul. Dominikańska róg Wałbrzyskiej, raz w miesiącu, godz. 15.00 - modlitwa o uzdrowienie (trwa niecałe 2 godz.); Przed modlitwą - Msza św. (godz. 14.00); tel.centrali: 843-62-11;


>

 1. Kościół św. Andrzeja Boboli, ul. Rakowiecka 61, pierwsze środy miesiąca godz. 19.00 Msza św.


>

 1. Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na Siekierkach (Ojcowie Pijarzy) - Msza św. z możliwością przyjęcia sakramentu chorych - każdy 11-ty dzień miesiąca o godz. 11.00


>

 1. Kaplica na Żoliborzu przy ul. Czarnieckiego, każda środa, godz. 14.45-17.00 oraz g.19.00 -21.00, modlitwa o uzdrowienie;


>

 1. Kościół św. Zygmunta, pl. Konfederacji, 3-cia niedziela miesiąca godz.15.00 (dolny kościół) Msza św., adoracja i modlitwa o uzdrowienie (ok. 3 godziny);


>

 1. Wesoła par. Opatrzności Bożej, ul. P.Skargi 2: 3-cia niedziela miesiąca - Msza św. godz. 15.00 w kościele;


>


>

 1. W niektórych parafiach istnieje możliwość indywidualnej modlitwy wstawienniczej. Prowadzą je grupy Odnowy w Duchu Świętym. Każdy może przyjść i poprosić o modlitwę w ważnej dla siebie intencji. Na przykład:


>

 • w kościele św. Michała Archanioła, przy ul. Puławskiej róg Dolnej, modlitwa wstawiennicza odbywa się w każdy czwartek - poza ostatnim czwartkiem miesiąca (ale za to również w czasie wakacji) w godz.18.45 - 20.30 - z prawej strony kościoła po schodkach w dół.


>

 • Wesoła par. Opatrzności Bożej, ul. P.Skargi 2 - w każdy czwartek indywidualna modlitwa wstawiennicza rozpoczynająca się Eucharystią o godz. 18.00;


>

 • w kościele Św. Jakuba przy pl. Narutowicza na Ochocie – w każdą 3-cia środę miesiąca godz. 20.00 w Sali Zmartwychwstania (pierwszą część stanowi ogólne spotkanie modlitewne);


>

 • w kościele Św. Zygmunta przy pl. Konfederacji na Żoliborzu – w każdy wtorek o godz. 19.30 w Sali Słowa Bożego przy kawiarence niedzielnej (wejście z tyłu kościoła po schodkach w dół);


>

 • w kościele Matki Bożej Miłosierdzia na Grochowie przy ul. Ostrobramskiej (na przeciwko Promenady) – w każdy 3-ci piątek miesiąca o godz. 18.30 (po Mszy św. o godz. 18.00);


>

 • w par. Najświętszego Zbawiciela przy Pl. Zbawiciela w Warszawie - w każdy 1-szy i 3-ci czwartek miesiąca od godz. 18.45 w sali parafialnej (wejście bramą od ul. Mokotowskiej, informacje także na stronie www.zbawiciel.warszawa.opoka.org.pl


>


>


>

PLANOWANE w najbliższym czasie

SEMINARIA ŻYCIA W DUCHU ŚWIĘTYM:


>

Grupa modlitewna "Zbawiciel" par. Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników w diecezji Warszawsko-praskiej zawiadamia, że od 21 października br. organizowane będą Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy. Spotkania będą odbywały się w piatki o godz. 19.15 w kościele - al. Stanów Zjednoczonych 55 w Warszawie. Rekolekcje te poprzedzi koncert zespołu "Mocni w Duchu" z Łodzi w niedzielę 16 października o godz.19.00 również w kościele. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy


>

Gdyby ktoś chciał coś sprostować lub uzupełnić, prosimy o kontakt: z Centrum Formacji w Magdalence.


>


>

* * *


>


>

Prosimy, aby informować Sekretariat Centrum Formacji o zmianach liderów i księży opiekunów, terminów spotkań modlitewnych, adresów do korespondencji itp. Umożliwi to nam nie tylko wysyłanie korespondencji pod właściwy adres, ale też prawidłowe informowanie telefonujących do Sekretariatu osób. Chcielibyśmy udostępnić w październiku aktualny spis grup obu warszawskich diecezji.

Prosimy też liderów grup z obu warszawskich diecezji o informowanie nas o planowanych Seminariach życia w Duchu Świętym, terminach i miejscach posługi modlitwą wstawienniczą, nabożeństwach w intencji uzdrowienia i innych ważnych wydarzeniach.


>


>


>

VIII Forum Charyzmatyczne

Łódź 7 - 9 października 2005

Pozwól się odnaleźć!


>

Forum charyzmatyczne, organizowane co dwa lata przez Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi, to trzydniowe spotkanie przedstawicieli polskich i zagranicznych grup Odnowy. Ma ono charakter formacyjny i jest okazją do wspólnego wielbienia Boga oraz wymiany doświadczeń na polu ewangelizacji i charyzmatycznej posługi.

Tegorocznym głównym gościem będzie O. Fio Mascarenhas SJ - charyzmatyczny kapłan, jezuita i międzynarodowy mówca z Bombaju (Indie). Pozostali mówcy: Ks. Abp Władysław Ziółek, Ks. Bp Bronisław Dembowski, Ks. Dr Wojciech Nowacki, O. Tadeusz Domeracki SJ, O. Marcin Gryz SJ, Inga Pozorska.

Pewną ilością folderów i kart zgłoszeniowych dysponuje Sekretariat Centrum Formacji "Wieczernik" w Magdalence - można je tam otrzymać.

Można również kontaktowac się bezpośrednio z Ośrodkiem Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi - Sekretariat VIII Forum tel. (42)637-75-31 od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 - 19.00, e-mail: ihs@odnowa.jezuici.pl

Warunkiem udziału w Forum jest przysłanie do 20 września wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z kopią dowodu wpłaty 100,00 zł na adres Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi. Ilość miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. Więcej szczegółów w folderach oraz na stronie www.odnowa.jezuici.pl/forum.


>


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: