Personal tools
You are here: Home Rekolekcje 2009 2005 Rekolekcje Magdaleńskie w zimie
Document Actions

Rekolekcje Magdaleńskie w zimie

by Marcin last modified 2004-11-24 14:37

Centrum Formacji WIECZERNIK

B I U L E T Y N


I N F O R M A C Y J N Y
(Terminy rekolekcji i weekendów formacyjnych)Magdalenka, listopad 2004

23

REKOLEKCJE - ZIMA 2005
Uzdrowienie wspomnień 12 - 19 lutego w Magdalence

REO 13 - 20 lutego w Zalesiu Górnym

Rekolekcje o rozeznawaniu 21 - 24 lutego w MagdalenceO REKOLEKCJACH


Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO)

Są propozycją dla Ciebie, jeśli:

 1. w swoim sercu przeżywasz jakąś tęsknotę za Bogiem

 2. wydaje Ci się, że Go nie znasz, lub znasz za mało

 3. straciłeś sens swojego życia, lub pogubiłeś się w życiu.

Rekolekcje prowadzą do spotkania z Bogiem, który kocha, i do pogłębionej decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu. W grupach Odnowy traktowane są jako rekolekcje inicjacyjne, przygotowujące do modlitwy o odrodzenie w Duchu Świętym. Od nich rozpoczyna się droga formacji. Są odpowiednikiem Seminarium życia w Duchu Świętym. Forma i treść rekolekcji wymagają pewnej dojrzałości i dlatego udział w nich mogą wziąć osoby, którzy ukończyły 17 lat.Rekolekcje "Uzdrowienie wspomnień"

Jeśli:

 1. zaskakują Cię Twoje uczucia i wydaje Ci się, w niektórych Twoich reakcjach, jakbyś to nie był Ty;

 2. inni mówią Ci, że jesteś zimny, trudno Ci wyrazić uczucia;

 3. Twoje uczucia sprawiają Ci wiele kłopotu i nie umiesz sobie z nimi poradzić;

 4. czujesz “zadrę w sercu” do kogoś, kto Cię zranił;

 5. nie umiesz przebaczyć;

 6. masz poczucie, że wszyscy Cię prześladują -

- te rekolekcje są dla Ciebie. Pomagają one w otwarciu się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego. Prowadzą do pogłębionej refleksji nad relacjami z osobami najbliższymi, które mogły przyczynić się do naszych różnych zranień duchowych.

W rekolekcjach tych mogą uczestniczyć ci, którzy przynajmniej rok wcześniej przeżyli REO lub Seminarium życia w Duchu Świętym, bądź inną formę ewangelizacji, np. katechezy wprowadzające na Drogę Neokatechumenalną, pierwszy stopień Oazy.Rekolekcje o rozeznawaniu

Rekolekcje te uczą, jak szukać i znajdować wolę Boga oraz podejmować decyzje zgodne z Jego wolą. Są potrzebne wszystkim, którzy chcą na poważnie traktować i wciąż pogłębiać swą decyzję przyjęcia Jezusa za Pana swego życia. Szczególne znaczenie mogą mieć dla osób stojących przed wyborem drogi życia.

Katechezy dotyczą teologii rozeznawania oraz tego, jak dokonywać wyborów zgodnych z wolą Boga. Modlitwy pomagają ukształtować w sobie postawy wewnętrzne niezbędne do prawidłowego rozpoznania woli Pana i pójścia za Nim. Trzeci dzień przeznaczony jest na podjęcie przez każdego z uczestników rozeznania dotyczącego jego konkretnej sytuacji życiowej. Będzie wtedy możliwość skonsultowania swojego rozeznania z jednym z prowadzących.

Uczestnikami tych rekolekcji mogą być osoby po Rekolekcjach Ewangelizacyjnych i "Uzdrowieniu wspomnień".
Zgłoszenia na w/w rekolekcje oraz przedpłaty należy kierować do:


Centrum Formacji "Wieczernik” ul.Ks.Słojewskiego 19, Magdalenka,

05-552 Wólka Kosowska

tel./fax (0-22) 757-99-93 e-mail : magdalenka@odnowa.opoka.org.pl

Dyżury telefoniczne:

wtorek godz. 10.00 - 14.00 i 15.00 - 18.00

środa godz. 9.00 - 13.00 i 15.00 - 18.00

czwartek godz. 20.00 - 22.00

piątek godz. 9.00 - 14.00

W czasie ferii zimowych (13-27.02.2005) Sekretariat będzie nieczynny.Adresy stron internetowych, na których można zapoznać się z terminami rekolekcji w innych Domach Rekolekcyjnych współpracujących z Centrum Formacji "Wieczernik":


Dom Rekolekcyjny "Źródło Jakuba" w Dobrym Mieście

oraz Dom Rekolekcyjny w Głotowie (Diecezja Warmińska):

www.miriamek.prv.pl


Podlaskie Centrum Duchowości w Surażu (Diecezja Białostocka):

www.domrekolekcyjnysuraz.bialystok.opoka.org.pl


Do biuletynów wysyłanych pocztą tradycyjną dołączamy wydrukowane terminy i zasady zgłoszeń.Rekolekcje dla Głównych Odpowiedzialnych za grupy modlitewne Odnowy zaplanowano w terminie 31 stycznia - 3 lutego 2005 r. w Surażu. Poprowadzi je ks. Mirosław Cholewa wraz ze Wspólnotą "Jan Chrzciciel" (Jest to ten sam zespół, który prowadził rekolekcje kapłańskie w 2004 r.).

Zapisy u koordynatorów własnych diecezji - do końca grudnia 2004 r.

ZASADY ZGŁOSZEŃ na rekolekcjeUczestników rekolekcji zgłaszają liderzy grup lub osoby przez nich wyznaczone do tej funkcji. Prosimy, o ile to tylko możliwe, przy zgłoszeniach używać formularza, którego wzór załaczamy na str. 6. Nie przyjmujemy rezerwacji miejsc bez podania nazwisk uczestników. Uczestnicy rekolekcji organizowanych w Magdalence i Zalesiu Górnym otrzymują pisemne potwierdzenie przyjęcia na turnus, wraz z niezbędnymi informacjami.


Na rekolekcje mogą zapisywać się osoby, które poprzednie rekolekcje odbyły przynajmniej rok temu.


Potwierdzeniem zamiaru przyjazdu na rekolekcje jest przedpłata w wysokości 50 zł. Powinna ona zostać wysłana zaraz po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na rekolekcje. Zgłoszenia bez zaliczki traktujemy jako nie potwierdzone i możemy przyjąć na to miejsce inną osobę. W przypadku rezygnacji z przyjazdu bez wcześniejszego powiadomienia nas o tym, zaliczka nie będzie zwracana. W razie wątpliwości prosimy o telefoniczny kontakt.

Koszt turnusu wynosi 200 zł. Uczestnicy z grup modlitewnych, z których będzie wydelegowana osoba do pomocy w pracy w kuchni na któryś z turnusów rekolekcji w Magdalence lub w Zalesiu, mogą skorzystać ze zniżki. Wydelegowane osoby pomagają w przygotowywaniu posiłków dla grupy, ewentualnie w innych pracach domowych. Nie otrzymują wynagrodzenia za tę pracę, nie płacą za pobyt i nie uczestniczą też w zajęciach rekolekcyjnych

W przypadku, gdyby podany koszt był dla kogoś za wysoki i uniemożliwiałby uczestniczenie w rekolekcjach, prosimy o kontakt lidera grupy bądź samą zainteresowaną osobę. Istnieje możliwość "odpracowania" w kuchni swojego udziału w rekolekcjach.


Zgłaszając chętnych do uczestniczenia w rekolekcjach nie zapomnijcie, że na REO potrzebni są ANIMATORZY prowadzący grupy dzielenia i animator muzyczny. Można w ten sposób odbyć praktykę w ramach Szkoły Animatora.


OGÓLNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW REKOLEKCJI


Na rekolekcje należy przyjechać w dniu rozpoczęcia turnusu między godz. 16.00 a 18.00 (Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy nie przyjeżdżać wcześniej!!!). Zakończenie każdego z turnusów - ostatniego dnia o godz. podanej w potwierdzeniu.


Przyjeżdżających na rekolekcje prosimy o wcześniejsze skorzystanie z Sakramentu Pokuty i Pojednania.


Osoby, które przyjadą po rozpoczęciu turnusu (np. następnego dnia) lub będą planowały wcześniejszy wyjazd, albo wyjazdy w trakcie rekolekcji, nie będą przyjmowane na dany turnus.


Każdy z uczestników powinien przywieźć ze sobą:

 1. bieliznę pościelową (lub śpiwór i poszwę na poduszkę)

 1. obuwie domowe

 1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (na REO nie jest to konieczne)

 1. długopis i notatnik

 1. inne rzeczy, które są mu codziennie potrzebne, w tym - leki, które przyjmuje


WARUNKI w Domu Rekolekcyjnym:

 1. zakwaterowanie w kilkuosobowych pokojach (w Magdalence są piętrowe łóżka),

 1. łazienki w korytarzu lub przy pokojach,

 1. wyżywienie: 3 posiłki dziennie,

 1. uczestnicy wnoszą wkład w funkcjonowanie Domu przez podejmowanie dyżurów: zmywanie naczyń, obieranie jarzyn oraz sprzątanie.


ZGŁOSZENIE NA REKOLEKCJE


Rodzaj rekolekcji, termin i miejsce .............................................

....................................................................................................

Imię, nazwisko i rok urodzenia uczestnika .................................

....................................................................................................

Grupa modlitewna ......................................................................

Adres i telefon uczestnika ..........................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Dotychczas odprawione rekolekcje (rodzaj, rok i miejsce):

1. REO .......................................................................................

2. ................................................................................................

3. ................................................................................................

4. ................................................................................................

5. ................................................................................................


Uwagi:


Data i podpis lidera grupy (lub animatora)

WEEKENDY FORMACYJNE

Styczeń - czerwiec 2005


Dom Rekolekcyjny "Wieczernik" w Magdalence, ul. Ks. Słojewskiego 19


Termin

Rodzaj - temat spotkania

Dyżur w kuchni

08-09.I.

Szkoła Animatora rok I - spotkanie 3

"JAN CHRZCICIEL" Niepokalanów


15-16.I.

Seminarium dla posługujących modlitwą wstawienniczą cz. II

"MIŁOSIERDZIE" W-wa


22-23.I.

weekend do wykorzystania przez grupy

Par. Św. Faustyny W-wa


28 - 30.I.

Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne

"RUAH" Otrębusy


05-06.II.

Szkoła Animatora rok I- spotkanie 4

"NOWE JERUZALEM" W-wa par.św.Patryka


25-27.II.

Spotkanie osób świeckich - współpracowników egzorcystów

"ŚWIATŁO CHRYSTUSA" W-wa


05-06.III.

Spotkanie Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym

Diecezja SIEDLECKA 5 osób


12-13.III.

(rekolekcje parafialne) - weekend do wykorzystania przez grupy

"VENI CREATOR" W-wa


19-20.III

Seminarium dla posługujących modlitwą wstawienniczą cz. III

"AVE MARIA" Piastów


24-27.III.

Triduum Paschalne02-03.IV.

Szkoła Animatora rok I - spotkanie 5

"JEZUS ŻYJE" W-wa


09-10.IV.

Seminarium dla posługujących modlitwą wstawienniczą cz. IV

"MAGNIFICAT" W-wa


16.IV.

Warsztaty dla osób prowadzących rozmowy na rekol. "Uzdrowienie wspomnień" i "Akceptacja siebie"

"OBLUBIENICA" W-wa


23 - 24.IV.

Spotkanie odpowiedzialnych za grupy Odnowy Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Radomskiej

Diecezja ŁOWICKA


30.IV.-03.V.

Spotkanie Wspólnoty Dobrego Pasterza07-08.V.

Szkoła Animatora rok I - spotkanie 6

Par. Podw. Krzyża Świętego W-wa


25-29.V.

Kurs "Skuteczne Przywództwo i Zarządzanie"04-05. VI.

Szkoła Animatora rok I - spotkanie 7

"JERUZALEM" W-wa


11-12 .VI.

Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne

"POJEDNANIE" W-wa


18.VI.

Dzień Jedności - spotkanie grup modlitewnych Archidiecezji Warszawskiej

Par. Przy ul. Ateńskiej w Warszawie
Dom Rekolekcyjny Św. Huberta w Zalesiu Górnym, ul. Białej Brzozy 23Termin

Rodzaj - temat spotkania

Dyżur w kuchni

08-09.I.

Szkoła Animatora rok II - spotkanie 4

"OSTROBRAMSKA" W-wa


15-16.I.

Weekend o modlitwie osobistej

"ŹRÓDŁO" W-wa


21-22.I.

Rekolekcje "Nie bójcie się Miłosierdzia" cz. 1

'LA SALETTE" W-wa


05-06.II.

Szkoła Animatora rok I - spotkanie 5

"DROGA" W-wa


11-12.II.

Rekolekcje "Nie bójcie się Miłosierdzia" cz. 2

"RADOŚĆ PANA" W-wa


05-06.III.

Szkoła Animatora rok I - spotkanie 6

"ZWIASTOWANIE" Wesoła


11-12.III.

Rekolekcje "Nie bójcie się Miłosierdzia" cz. 3

"MICHAEL" W-wa


09-10.IV.

Szkoła Animatora rok I - spotkanie 7

"ZMARTWYCHWSTANIE W-wa Ursus


15-16.IV.

Rekolekcje "Nie bójcie się Miłosierdzia" cz. 4

"ŹRÓDŁO MIŁOŚCI" Legionowo


01.V.

Spotkanie Chrześcijan Przedsiębiorców

"Kana" Grodzisk Maz. "Zwiastowanie" Grodzisk


07-08.V.

Szkoła Animatora rok I - spotkanie 8

Grupa z BŁONIA
Prosimy o poważne potraktowanie sprawy dyżurów w kuchni. Mniej więcej 10 dni przed terminem dyżuru należy zgłosić do Sekretariatu nazwiska osób, które na ten dyżur przyjadą.


Dyżur polega na pomocy w przygotowywaniu posiłków dla uczestników weekendu, ewentualnie w innych pracach domowych. Osoby podejmujące dyżur - 2 lub 3 - powinny przyjechać w piątek wieczorem, jeśli program rozpoczyna się w sobotę rano. W innych przypadkach będziemy informować o tym, kiedy przyjechać. Osoby te nie płacą za pobyt, prosimy jedynie, by przywoziły własną bieliznę pościelowąJest możliwość skorzystania z Sali Miłosierdzia Bożego przy domu rekolekcyjnym w Magdalence (w oddzielnym budynku) na 1-dniowe spotkanie, także w sobotę równolegle z jakimś weekendem w "Wieczerniku". Trzeba przywieźć własne kanapki, na miejscu jest możliwość zrobienia herbaty czy kawy.O SPOTKANIACH FORMACYJNYCHWEEKEND O MODLITWIE OSOBISTEJ

Spotkanie jest poświęcone modlitwie indywidualnej z omówieniem jej elementów oraz dynamiki rozwoju modlitwy w życiu chrześcijanina. Zostanie również poruszona sprawa wytrwałości i wierności w wypełnianiu woli Bożej. Weekend pomaga w podjęciu modlitwy słowem Bożym na każdy dzień oraz w opracowaniu codziennej medytacji nad treściami biblijnymi. Zapraszamy osoby po REO.

Weekend rozpoczyna się w sobotę o godz. 8.00 (można przyjechać w piątek wieczorem, uprzedzając o tym), a kończy w niedzielę w ok. godz. 12.30.


TRIDUUM PASCHALNE

Te krótkie rekolekcje dają możliwość głębszego przeżycia Tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, z dala od przedświątecznej domowej krzątaniny. Ich program bazuje na liturgii Kościoła tych szczególnych dni: Mszy św. Wielkiego Czwartku, Liturgii Wielkiego Pi¹ąku, Wigilii Paschalnej oraz Liturgii Godzin; ponadto zawiera wprowadzenia teologiczne, przygotowanie do liturgii i pełny w niej udział, przewodziany jest też czas na osobistą refleksję i modlitwę oraz wspólne przeżycie tzw. liturgii domowej. Uczestnicy rekolekcji biorą udział w liturgii Kościoła razem z Magdaleńską parafią.

Rozpoczęcie rekolekcji w Wielki Czwartek o godz. 15.00, więc prosimy o przyjazd w godz. 14.00-15.00. Ponieważ nie będzie specjalnego dyżuru kuchennego, potrzeba, aby kilka osób przyjechało już przed południem, by przygotować wieczorną agapę (prosimy to zadeklarować przy zgłoszeniu). Prosimy także, aby ci, którzy mogą, przywieźli jakieś domowe ciasto lub owoce na agapę.

Zakończenie rekolekcji w Niedzielę Wielkanocną po procesji rezurekcyjnej


SPOTKANIE CHRZEŚCIJAN PRZEDSIĘBIORCÓW

Jest to otwarte spotkanie o charakterze ewangelizacyjnym dla wszystkich zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości, niezależnie od tego, czy prowadzą własną firmę, czy nie.

Spotkanie rozpoczyna się o godz. 10.00 , a zakończenie zaplanowano ok. godz.18.00.


MODLITWA O UZDROWIENIE WEWNĘTRZNE

Weekend polega na powierzaniu Bogu w czasie modlitwy kolejnych etapów swojego życia, zaczynając od okresu prenatalnego, z prośbą o uzdrowienie ze wszystkich zranień wewnętrznych, spowodowanych różnymi złymi doświadcze-niami.

Ta modlitwa jest najbardziej odpowiednia dla osób po REO, a przed "Uzdrowieniem wspomnień".

Program rozpoczyna się w piątek wieczorem (19.30 - kolacja, zaraz po niej program). Prosimy nie spóźniać się! Zakończenie w niedzielę ok. godz. 12.30.Weekendowe Rekolekcje “NIE BÓJCIE SIĘ MIŁOSIERDZIA”

Jeśli:

 • tęsknisz za doświadczeniem Bożej miłości przeżytym na początku drogi nawrócenia,

 • trudno Ci pogodzić miłość Bożą z cierpieniem, które Cię spotyka,

 • czujesz się bezradny wobec narastających zagrożeń współczesnego świata,

 • kult miłosierdzia Bożego” kojarzy Ci się jedynie z bardzo tradycyjną pobożnością, lub też pragniesz jego pogłębienia

przyjedź na rekolekcje „Nie bójcie się miłosierdzia”.

Cykl czterech spotkań jest weekendową wersją tygodniowych rekolekcji o tej samej nazwie. Jeśli zatem nie możesz pozwolić sobie na tydzień urlopu, spróbuj takiej formy nowego spotkania z Boża miłością która prowadzi do uzdrowienia wewnętrznego i przemiany życia.

Inspiracją do powstania tych rekolekcji była kanonizacja s. Faustyny. Są przeznaczone dla osób, które przynajmniej rok wcześniej przeżyły REO lub seminarium życia w Duchu Świętym. Mogą być szansą odnowy duchowej również dla tych, którzy przeżyli REO wiele lat temu.

Każe spotkanie rozpoczyna się w piątek o godz. 18.30, a kończy się w sobotę wieczorem z możliwością noclegu i śniadania w niedzielę.Seminarium "Skuteczne Przywództwo I Zarządzanie"

(Kurs Skutecznego Przywództwa Chrześcijańskiego)

Seminarium "Skuteczne przywództwo i zarządzanie" pomaga usłyszeć zaproszenie Chrystusa do podjęcia większej dojrzałości i odpowiedzialności za własne życie. Uczestnik głęboko przeżywa wprowadzanie w zasady zarządzania własnym życiem; zgodnie z wolą Bożą. Dynamiczną konsekwencją staje się pragnienie pomocy innym by stawali się bardziej dojrzali, twórczy, współpracujący, a przez to doświadczyli autentycznego zadowolenia, ukojenia i spełnienia.

Treści kursu przekonują, że ludzka spontaniczność wyraża się najpełniej, gdy jest osadzona na rzetelnie podejmowanej współpracy z łaską Boga.

Seminarium trwa pełne 4 dni: od godz. 18.00 w środę 25.05. do godz. 18.00 w niedzielę 29.05. Każdy z uczestników otrzymuje podręcznik kursu.ZASADY ZGŁOSZEŃ na weekendy formacyjneUczestników weekendów powinni zgłaszać odpowiedzialni za grupy lub wyznaczeni przez nich animatorzy.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko uczestnika,

 • wiek uczestnika,

 • grupę modlitewną, w spotkaniach której uczestniczy.

Nie przyjmujemy osób, które nie uczestniczyły w REO lub Seminarium życia w Duchu Świętym. Nie przyjmujemy także rezerwacji miejsc bez podania nazwisk uczestników.

Koszt weekendowych spotkań formacyjnych jest różny w zależności od tego, kiedy dokładnie każde spotkanie rozpoczyna się i kończy. Podstawą wyliczenia jest koszt 1 doby pobytu, który wynosi 30 zł.

Przyjmujemy zgłoszenia listowne, faxowe, telefoniczne oraz przez pocztę elektroniczną. Nasz adres znajduje się w części dotyczącej rekolekcji - str. 3


UWAGA: nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia na weekendy formacyjne.


Zasady zgłoszeń na kurs "Skuteczne Przywództwo i Zarządzanie" są takie, jak na turnusy rekolekcyjne - zajrzyj na str. 4-6.


INFORMACJE DLA WYBIERAJĄCYCH SIĘ NA WEEKEND FORMACYJNY


 1. Sprawdź dokładnie, kiedy i na którą godzinę należy przyjechać.

Tak zaplanuj czas, aby uczestniczyć w całości programu weekendu

2. Przyjeżdżając do Domu Rekolekcyjnego koniecznie przywieź ze sobą:

 • bieliznę pościelową (lub śpiwór i poszwę na poduszkę)

 • obuwie domowe

 • Pismo Święte

 • notatnik i długopis

Koszt weekendu: 35 zł - jeśli zaczyna się w sobotę

50 zł - jeśli zaczyna się w piątek.

W niedzielę nie jest przewidziany obiad.

3. Bardzo prosimy - zawiadom nas, jeśli rezygujesz z udziału w weekendzie. Ze zwolnionego przez Ciebie miejsca będzie mógł skorzystać ktoś inny. Telefon Centrum Formacji "Wieczernik": (0-22) 757-99-93.

4. Prosimy - nie przyjeżdżaj, jeśli wcześniej nie zgłosiłeś swojego udziału!


DOJAZD:

... do Magdalenki:

Autobusem PKS z Dworca Zachodniego w Warszawie w kierunku:

- Grójca (należy wysiąść na przystanku Łazy przy szkole)

Autobusem MZA z pętli Okęcie

- 804 (wysiąść w Łazach jak z PKS-u)

- 707 (wysiąść w Magdalence przy Ośrodku Zdrowia)

Dom Rekolekcyjny znajduje się obok kościoła, ok. 20-30 min. marszu od przystanku

PKS, przy ul. Ks. Słojewskiego 19

Własnym samochodem:

Z Warszawy przez Janki w kierunku Krakowa; w Sękocinie (światła) skręcić w lewo na Piaseczno (droga nr 721); dojechawszy do Magdalenki - skręcić w prawo w asfaltową drogę (przed drugim przystankiem PKS - znaki zapowiadają parking i punkt gastronomiczny), stąd 2 km prosto.


... do Zalesia Górnego

Pociągiem podmiejskim np. z dworca Warszawa Śródmieście w kierunku Czachówek, Warka, Radom. Zalesie to następna stacja za Piasecznem.

Dom Rekolekcyjny znajduje się obok kościoła, ok. 10 min. marszu od stacji, przy ul. Białej Brzozy 23.

Własnym samochodem:

Z Warszawy przez Piaseczno w kierunku Góry Kalwarii (droga nr 723), z tej drogi skręcić w prawo na Zalesie Górne


Prosimy tę kartkę kserować i dawać każdemu, kto wyjeżdża na weekend formacyjny


Informacje o propozycjach Centrum Formacji Wieczernik w Magdalence można znaleźć na stronach internetowych:

www.magdalenka.warszawa.opoka.org.pl/centrum.htm

www.republika.pl/rekolekcjewieczernik


Zawartość tego biuletynu, dzięki uprzejmości wspólnoty "Nowe życie" z Łowicza, jest dostępna również na stronie:

www.odnowa-swduch.lowicz.opoka.org.pl


Adres ogólnopolskiej internetowej strony Odnowy w Duchu Świętym:

www.odnowa.opoka.org.pl

Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym

odbędzie się na Jasnej Górze w dniach 20-21 maja 2005 roku

piątek: spotkanie liderów i animatorów,

sobota - czuwanie modlitewne pod Wałam otwarte dla wszystkich
Rekolekcje kapłańskie

Zaplanowano w terminie 6 - 10 czerwca 2005 r.

Temat, osoba prowadząca oraz miejsce rekolekcji będą podane kapłanom w zawiadomieniu skierowanym do nich wiosną 2005 r.
Forum Charyzmatyczne w Łodzi

Zaplanowano w terminie 7 - 9 października 2005 r.

FORMACJA MŁODZIEŻY


WEEKENDY MŁODZIEŻOWE

ZESPÓŁ FORMACJI MŁODZIEŻY zaplanował na ten rok szkolny trzy weekendy formacyjno - ewangelizacyjne, które są kontynuacją pracy zespołu z minionego roku. Tym razem wszystkie weekendy odbędą się w Domu Rekolekcyjnym w Wesołej. Zmiana miejsca została podyktowana rezerwacją większej ilości miejsc noclegowych. Ustalane i organizowane wspólnie z liderami i animatorami weekendy mają być w tym roku podstawą formacji dla wszystkich grup młodzieżowych naszej Diecezji.

Wybierając tematy weekendów kierowaliśmy się potrzebami młodzieży, przeżywanymi trudnościami związanymi z ich wiekiem; mają pomóc głębiej przeżywać młodość, wiarę, powołanie. W założeniu mają wypływać jeden z drugiego i tworzyć razem zamkniętą całość; stąd wskazana jest obecność na wszystkich trzech weekendach.

Na nasze weekendy zapraszamy młodzież powyżej 15 roku życia i choć jak wyżej to zostało napisane weekendy mają stanowić bazę formacji dla grup młodzieżowych to także zapraszamy również młodych z grup „otwartych” oraz osoby spoza Odnowy. Każde spotkanie jest okazją do wspólnego świętowania, jednoczącej modlitwy, przeżywania smutku jak i radości.


SPOTKANIA Z ANIMATORAMI

Od pierwszej soboty października ZFM rozpoczynamy cykliczne spotkania z animatorami grup młodzieżowych mające na celu przygotowywanie weekendów. Spotkania będą odbywały się w pierwszą sobotę miesiąca na plebanii par. Świętego Jana Kantego w Warszawie. Uczestniczyć w nich będzie po 2 reprezentantów następujących grup młodzieżowych: „Nowe Jeruzalem” z Magdalenki, „Bogurodzica”, „Oblubienica”, „Światło”, „Źródełko” z Warszawy oraz Grupa Młodzieżowa z Wrzeciona.

Spotkania będą jednocześnie okazją do wzajemnego dzielenia i wspierania w służbie

Uwaga: istnieje możliwość uczestnictwa w tych spotkaniach delegatów z grup „otwartych”, do których uczęszcza młodzież. W takich wypadku prosimy o wcześniejszy kontakt z ks. Krzysztofem Grzejszczykiem lub odpowiedzialnymi ZFM.WYJAZD NA XX ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY

W dniach 15-21 sierpnia 2005 odbędzie się w Kolonii (Niemcy) XX Światowy Dzień Młodzieży z udziałem Jana Pawła II. Hasłem spotkania jest „Przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Młodzi ludzie z grup Odnowy w Duchu Świętym przygotowywać się będą na to spotkanie w dniach 10-15.08 w miejscowości Volkenroda. Oczywiście można zapisywać osoby spoza grup Odnowy. Organizacją i przygotowaniem zajmie się wspólnota ekumeniczna Chemin Neuf. Zapisy w naszej Diecezji prowadzić będzie ZFM. Wiadomo, jakie będą orientacyjne koszty wyjazdu:

 • pobyt w Kolonii – 132 EURO

 • pobyt w Volkenroda – ok. 90 EURO

 • koszt przejazdu i ubezpieczenia (w zależności od klasy autokaru) – 300-400 PLN

Jak widać, są to koszty dość wysokie, dlatego już teraz zwracamy się z prośbą do ludzi dobrego serca o pomoc w dofinansowaniu wyjazdu osobom najbardziej potrzebującym. Zależy nam aby jak najwięcej młodych ludzi mogło skorzystać z niepowtarzalnej okazji spotkania z Papieżem.

Wkrótce zostaną powołane osoby zajmujące się organizacją i logistyką wyjazdu i ruszą zapisy. Pierwsza rata przewidziana jest na styczeń, kolejne na marzec i maj.

Istnieje możliwość uczestnictwa w Międzynarodowym Chórze – szczegóły u odpowiedzialnych za ZFM.


INNE PROPOZYCJE

Zabawa karnwałowa

Zachęceni powodzeniem tegorocznej zabawy karnawałowej planujemy zorganizowanie podobnej 15 stycznia 2005. Szczegóły w okresie późniejszym.


Strona internetowa

www.charyzma.pl w nowej szacie graficznej i układzie podstron, będzie systematycznie wzbogacana o świadectwa z weekendów, zdjęcia, materiały informacyjne dla grup, itp. Również za jej pośrednictwem jest możliwość zapisania się na weekend, do czego serdecznie zapraszamy.


Zespół muzyczny

Przy Zespole Formacji Młodzieży powstał dwa lata temu zespół muzyczny. Głównym jego zadaniem jest animacja on od strony muzyczno-tanecznej naszych weekendów oraz innych spotkań np. „ Rekolekcji dla małżeństw” organizowanych przez ZFR (Zespół Formacji Rodzin). W tym roku szkolnym będzie podobnie. Odpowiedzialnym za zespół jest Łukasz Wróblewski.
Ks. Krzysztof Grzejszczyk - duszpasterz

Joanna i Tomasz Walendowscy – odpowiedzialni ZFM


Charyzmatyczne dni młodych - TERMINY

26-28 listopada 2004O posłuszeństwie i wierności,

18-20 lutego 2005O konsekwencjach i owocach wierności

15-17 kwietnia 2005O służbie i zaangażowaniu"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 stycznia 2005 – zabawa karnawałowa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


zapisy na weekendy: C.F. WIECZERNIK lub www.charyzma.pl

Informacje dotyczące weekendów

Spotkanie w domu rekolekcyjnym rozpoczyna się w piątek o godz. 19.00, a kończy w niedzielę o godz. 13.00 (nie jest przewidziany obiad). Każdy powinien przywieźć prowiant na piątkową kolację, śpiwór, obuwie domowe, Pismo Święte, notatnik i długopis.

Potwierdzeniem zgłoszenia na weekend młodzieżowy jest wpłacenie zaliczki w wysokości 20,00 zł./osobę przekazem pocztowym do Centrum Formacji (adres podany na str. 6) lub na konto Fundacji "Wieczernik" nr 71 1060 0076 0000 4010 7000 3610. Wpłaty prosimy dokonać najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem weekendu.

Koszt weekendu: 50-55 PLN


Adres Domu Rekolekcyjnego:

Warszawa - Wesoła, ul. ks. Piotra Skargi 2.

Dojazd:
Na stacji Warszawa - Śródmieście należy wsiąść w pociąg jadący w kierunku Mińska Mazowieckiego lub Siedlec i następnie wysiąść na piątej stacji tzn. Wesoła. Ze stacji do domu rekolekcyjnego jest około 10 minut drogi. Należy kierować się w stronę kościoła parafialnego idąc drogą wzdłuż torów w kierunku Warszawy. Po około 0,5 km trzeba skręcić w lewo w ulicę Moniuszki, a następnie w drugą w prawo tj. ulicę księdza Piotra Skargi. Po przejściu ok. 200 m jesteśmy na miejscu.

Uwaga: osoby, które nie ukończyły 18 lat proszone są przywiezienie ze sobą pisemnego pozwolenia rodziców.


Kontakt :

ks. Krzysztof Grzejszczyk, tel. 0-22 663 05 96 lub

Joanna i Tomasz Walendowscy, tel. 0-22 654 87 84 (późnym wieczorem)


FORMACJA RODZIN

Podstawowym celem formacji, prowadzonej przez ZESPÓŁ FORMACJI RODZIN, jest odnowa rodzin w Duchu Świętym, pomoc w budowaniu wspólnoty małżeńskiej, realizującej swoje chrześcijańskie i rodzinne powołanie oraz pomoc we wzrastaniu ku dojrzałej miłości. Realizacja tego celu odbywa się przez pracę formacyjną prowadzoną na różnych poziomach:


FORMY PRACY:

 • Wieczernikowe Spotkania Rodzin (co miesiąc)

 • Modlitwa

 • Nauczanie

 • Dzielenie się

 • Świadectwa

 • Modlitwa wstawiennicza

 • Formacja dla dzieci

 • Adwentowe Spotkania Małżeństw

 • Wielkopostne Rekolekcje Małżeństw

 • Inne rekolekcje organizowane przez CF "Wieczernik"

 • Eucharystia na niektórych spotkaniach

 • Spotkania Kręgów Małżenskich

 • Tematyczne spotkania weekendowe

 • Praca rodziny/małżeństwa na zadany temat

 • Wspólne formy modlitwy realizowane indywydualnie przez rodzinę


Kręgi Małżeńskie

Bóg pragnie objawiać swoją miłość przez dzielenie się braci i sióstr, chce pokazywać najlepszą dla każdego drogę życia i świętości. Dzielenie odbywa się na każdym spotkaniu, w tzw. Kręgu małżeńskim o ustalonym na cały rok składzie. Tak utworzone grupki małżeńskie (3-4 pary) umożliwiają ich uczestnikom kontakt z Chrystusem obecnym w drugim człowieku. Jest to droga wzajemnego ubogacania się i wzrostu w wierze. Przedmiotem dzielenia się jest głoszone na spoptkaniach Słowo Boże (w formie katechez).

Od uczestników oczekiwane jest przyjazne nastawienie, dyskrecja, otwartość, ale też wolność w dzieleniu i uszanowanie granic drugiej osoby i swoich własnych.


Formacja Dzieci

Dzieci są świadectwem obecności Boga w naszym życiu, są ważnym elementem wspólnoty, jaką jest rodzina. Dzieci chcą uczestniczyć we wszystkich ważnych wydarzeniach dotyczących swojej rodziny, a takim wydarzeniem jest formacja rodziców.

Formacja dzieci rozpoczęła sie od wrześcia 2003 roku. Dzieci i młodzież w swoich grupach wiekowych budują braterskie relacje, dowiadują się, co jest ważne dla ich rodziców, poznają Boga i Jego dzieła.PLAN WIECZERNIKOWYCH SPOTKAŃ RODZIN


TERMIN TEMAT


25 września 2004 Święci małżonkowie - Eucharystia źródłem świętości

małżonków

23 październ. 2004 Doświadczenia konfliktu w rodzinie - konfliktu, który buduje i

prowadzi do zaufania Bogu

27 listopada 2004 Bezrobocie, praca, problemy cywilizacyjne

10-11 grudnia 2004 Adwentowe Spotkania Małżeństw: Dziecko w rodzinie

Rekolekcje dla dzieci

22 stycznia 2005 Etapy rozwoju modlitwy

26 lutego 2005 Pułapki na drodze wiary

17-19 marca 2005 Wielkopostne Rekolekcje Małżeństw:

Duch Święty prowadzi nas do świętości

23 kwietnia 2005 Gdzie jesteśmy w drodze do świętości?

14 lub 21 maja 2005 Owoce Ducha Świętego w rodzinie

18 czerwca 2005 Służba świeckich w Kościele.


SPOTKANIA w soboty : od godz. 10.00 do 14.00

REKOLEKCJE Adwentowe i Wielkopostne: od godz. 19.00 do 21.00


MIEJSCE SPOTKAŃ:

Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a (Mokotów)

DOJAZD:

Tramwaje - 18, 33

Autobusy - 148, 174, 182, 504

Metro - stacja Wierzbno

TELEFONY KONTAKTOWE DO OPOWIEDZIALNYCH:

Elżbieta i Jacek Nowiccy (0-22) 673-71-44

Ks. Krzysztof Grzejszczyk (0-22) 663-05-96, 0-601-400-984


ADRES STRONY INTERNETOWEJ: http://www.zfr.pl/
EWANGELIZACJA MAŁŻEŃSTW


KURSY FILIP DLA MAŁŻEŃSTW


To krótkie - weekendowe - wyjazdowe rekolekcje dla małżeństw. Jest to czas, w którym Pan Bóg, poprzez swoje Słowo oraz świadectwo małżonków i kapłanów, obdarowuje swą przeogromną miłością. Uczestnicy są zachęcani do podjęcia radykalnej decyzji uznania Chrystusa za swego Pana: Pana swojego życia, swojego małżeństwa i rodziny. Jest to również czas, w którym Pan Bóg daje łaskę odrodzenia w Duchu Świętym. Jego pomoc w pogłębieniu relacji z Panem Bogiem na wszystkich płaszczyznach życia otwiera drogę do przebaczenia, miłości pokoju i służby, do życia zgodnie z wolą Boga.

Kursy prowadzone są przez ZESPÓŁ EWANGELIZACJI MAŁŻEŃSTW, działający od 2000 roku przy Centrum Formacji "Wieczernik". Zespół skupia, pod opieką kapłana, dwanaście par małżeńskich, które w życiu osobistym i sakramentalnym doświadczyły miłości Boga Ojca, zbawienia w Jezusie Chrystusie i mocy Ducha Świętego i pragną tym doświadczeniem dzielić się z innymi małżeństwami.


TERMINY: 17 - 19 września 2004

19 - 21 listopada 2004

28 - 30 stycznia 2005

11 - 13 marca 2005

08 - 10 kwietnia 2005

13 - 15 maja 2005

Każdy kurs rozpoczyna się w piątek o godz. 18.00, a kończy w niedzielę o godz. 15.00.


MIEJSCE: Dom Rekolekcyjny "Betlejem" przy Zgromadzeniu Księży Marianów,

SULEJÓWEK, ul. Mariańska 9


ZAPISY:

Przez stronę internetową: www.kursfilipa.pl/malzenstwa


Kontakt z koordynatorem kursu: tel. kom. 509 793 280

e-mail: malzenstwa@kursfilip.pl


Potwierdzeniem udziału w kursie jest wpłata zaliczki w wysokości 100 zł na konto:


Arkadiusz Urbański 27 1140 2004 0000 3902 3498 9114

z dopiskiem "Kurs Filip dla Małżeństw"


Całkowity koszt udziału w kursie: 200 zł od pary małżeńskiej


NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ:

Pismo Święte (jeśli masz), rzecz dla Ciebie najcenniejszą (lub jej symbol) i kapcie.KURSY FILIP dla wszystkich


Kurs Filip jest jedną z odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji. Zawiera odmienny w formie, żywy i prosty przekaz Dobrej Nowiny skierowany do współczesnego człowieka. Adresowany jest zarówno do osób, które chcą doświadczyć miłości Boga, jak i do tych, które uważają to za bujdę. Mogą nań jechać zarówno ci, którzy widzą bezsens, zniewolenie i grzech w swoim życiu, jak i ci, którzy tego nie dostrzegają. Jego celem jest doprowadzenie do spotkania z kochającym Bogiem oraz do decyzji oddania swego życia Chrystusowi jako Panu, a w konsekwencji do przyjęcia mocy Ducha Świętego i przemiany swego życia.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób powyżej 16 roku życia, również dla tych, które są daleko od Kościoła, nie mają obycia z modlitwą, nie należą do żadnej wspólnoty.

Kurs Filip skierowany jest również do tych osób, które:

- chcą odnowić swoją relację z Jezusem, choć kiedyś już uczestniczyły w REO,

- nie mają możliwości, ze względu na miejsce i terminy, by pojechać na REO, a pragną i są gotowe, by swe życie Panu Bogu powierzyć.

Kursy Filip prowadzone są przez Diakonię Ewangelizacyjną wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym przy rzymsko-katolickiej parafii św. Michała Archanioła w Warszawie.


TERMINY: 22 - 24 października 2004

03 - 05 grudnia 2004

MIEJSCE:

Dom Rekolekcyjny im. Jana Pawła II, ul. Nadarzyńska 21, KANIE Helenowskie.

(Dojazd z Warszawy kolejką WKD, kierunek Pruszków)


TERMINY: 04 - 06 marca 2005

27-29 maja 2005

MIEJSCE:

Dom Rekolekcyjny Sióstr Misyjnych, SULEJÓWEK, ul. Wspólna 45


Każdy kurs rozpoczyna się w piątek o godz. 18.00, a kończy w niedzielę o godz. 15.00.ZAPISY: przez stronę internetową: www.kursfilipa.pl/wszyscy


Kontakt z organizatorami: e-mail: filip@kursfilip.pl

telefony:

Jacek i Grażyna Bodasińscy (22) 6435332 – godz 20.00 - 22.00

Tadeusz Fornal (22) 8443904, 0-601539937 – do godz 22.00

Bohdan Didkowski 0-604610016 – pogotowie całodobowe

Jadwiga Jaskólska (22) 8427672 - do godz. 22.00


Potwierdzeniem udziału jest wpłata zaliczki w wysokości 50 zł na konto:


Jacek Bodasiński 50 1020 5558 1111 1007 3480 0081

z dopiskiem " Kurs Filip"


Całkowity koszt udziału w kursie: 90 zł od osoby


NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ:

Pismo Święte (jeśli masz), rzecz dla Ciebie najcenniejszą (lub jej symbol) i kapcie.

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: