Personal tools
You are here: Home Rekolekcje 2009 2006 Rekolekcje Magdaleńskie w zimie
Document Actions

Rekolekcje Magdaleńskie w zimie

by Marcin last modified 2005-11-29 14:29
 

Centrum Formacji WIECZERNIK


>


>


>


>

B I U L E T Y N


>

I N F O R M A C Y J N Y


>


>

(propozycje na styczeń - maj 2006)


>


>

Magdalenka, listopad 2005

REKOLEKCJE - ZIMA 2006


>


>

Kurs ewangelizacji

"Pierwsze słowo" 13 - 22 stycznia w Magdalence

REO 15 - 22 stycznia w Zalesiu Górnym

Uzdrowienie wspomnień 22 - 29 stycznia w Magdalence


>


>


>

O REKOLEKCJACH


>

Kurs "Pierwsze Słowo"

Każdy z nas żyje w środowisku, w którym znajdują się ludzie potrzebujący naszego świadectwa, słowa, działania, aby móc spotkać Chrystusa. Bardzo często jesteśmy bezradni w takich sytuacjach, albo podejmujemy działania nie pomagające w budowaniu wiary (np. namawiamy: "Idź do kościoła!", "Przyjdź do naszej grupy", protestujemy: "Przy mie nie będziesz krytykować księży!").

Kurs jest niezbędnym elementem formacji dla każdego, kto chce na serio traktować Jezusa i Jego wezwanie (Mt 28,19-20), uczyć się, w jaki sposób skutecznie głosić Jezusa, jak składać świadectwo, a także praktycznie spróbować różnych form ewangelizowania (niekoniecznie chodzenia po domach...).

Kurs jest przeznaczony dla osób, które same przeżyły już spotkanie z Jezusem, oddały Mu swoje życie i chcą dzielić się Dobrą Nowiną z innymi - tzn. dla osób po rekolekcjach ewangelizacyjnych.


>


>

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO)

Są propozycją dla Ciebie, jeśli:

 1. w swoim sercu przeżywasz jakąś tęsknotę za Bogiem

 2. wydaje Ci się, że Go nie znasz, lub znasz za mało

 3. straciłeś sens swojego życia, lub pogubiłeś się w życiu.

Rekolekcje prowadzą do spotkania z Bogiem, który kocha, i do pogłębionej decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu. W grupach Odnowy traktowane są jako rekolekcje inicjacyjne, przygotowujące do modlitwy o odrodzenie w Duchu Świętym. Od nich rozpoczyna się droga formacji. Są odpowiednikiem Seminarium życia w Duchu Świętym. Forma i treść rekolekcji wymagają pewnej dojrzałości i dlatego udział w nich mogą wziąć osoby, którzy ukończyły 17 lat.


>


>

Rekolekcje "Uzdrowienie wspomnień"

Jeśli:

 1. zaskakują Cię Twoje uczucia i wydaje Ci się, w niektórych Twoich reakcjach, jakbyś to nie był Ty;

 2. inni mówią Ci, że jesteś zimny, trudno Ci wyrazić uczucia;

 3. Twoje uczucia sprawiają Ci wiele kłopotu i nie umiesz sobie z nimi poradzić;

 4. czujesz “zadrę w sercu” do kogoś, kto Cię zranił;

 5. nie umiesz przebaczyć;

 6. masz poczucie, że wszyscy Cię prześladują -

- te rekolekcje są dla Ciebie. Pomagają one w otwarciu się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego. Prowadzą do pogłębionej refleksji nad relacjami z osobami najbliższymi, które mogły przyczynić się do naszych różnych zranień duchowych.

W rekolekcjach tych mogą uczestniczyć ci, którzy przynajmniej rok wcześniej przeżyli REO lub Seminarium życia w Duchu Świętym, bądź inną formę ewangelizacji, np. katechezy wprowadzające na Drogę Neokatechumenalną, pierwszy stopień Oazy.


>


>

Zgłoszenia na w/w rekolekcje oraz przedpłaty należy kierować do:


>

Centrum Formacji "Wieczernik” ul.Ks.Słojewskiego 19, Magdalenka,

05-552 Wólka Kosowska

tel./fax (0-22) 757-99-93 e-mail : magdalenka@odnowa.opoka.org.pl

Dyżury telefoniczne:

wtorek godz. 10.00 - 14.00 i 15.00 - 18.00

środa godz. 9.00 - 13.00 i 15.00 - 18.00

czwartek godz. 20.00 - 22.00

piątek godz. 9.00 - 14.00


>


>

Adresy stron internetowych, na których można zapoznać się z terminami rekolekcji i weekendów formacyjnych w innych Domach Rekolekcyjnych współpracujących z Centrum Formacji "Wieczernik":


>

Dom Rekolekcyjny "Źródło Jakuba" w Dobrym Mieście

oraz Dom Rekolekcyjny w Głotowie (Diecezja Warmińska):

www.miriamek.prv.pl


>

Podlaskie Centrum Duchowości w Surażu (Diecezja Białostocka):

www.domrekolekcyjnysuraz.bialystok.opoka.org.pl


>

Do biuletynów wysyłanych pocztą tradycyjną dołączamy wydrukowane terminy rekolekcji w Dobrym Mieście i zasady zgłoszeń.


>


>

Informacje o propozycjach Centrum Formacji Wieczernik w Magdalence można znaleźć na stronach internetowych:

www.magdalenka.warszawa.opoka.org.pl/centrum.htm


>

Adres ogólnopolskiej internetowej strony Odnowy w Duchu Świętym:

www.odnowa.org


>


>


>

Rekolekcje dla Głównych Odpowiedzialnych za grupy modlitewne Odnowy zaplanowano na 4 dni w terminie między 30.01. a 12.02.2006; dokładny termin, miejsce i koszt nie jest jeszcze znany (23.11.05). Będzie to powtórzenie rekolekcji, które odbyły się zimą 2005.

Zapisy u koordynatorów własnych diecezji .


>


>


>

ZASADY ZGŁOSZEŃ na rekolekcje


>


>

Uczestników rekolekcji zgłaszają liderzy grup lub osoby przez nich wyznaczone do tej funkcji. Prosimy, o ile to tylko możliwe, przy zgłoszeniach używać formularza, którego wzór dołączamy. Nie przyjmujemy rezerwacji miejsc bez podania nazwisk uczestników. Uczestnicy rekolekcji organizowanych w Magdalence i Zalesiu Górnym otrzymują pisemne potwierdzenie przyjęcia na turnus, wraz z niezbędnymi informacjami.


>

Na rekolekcje "Uzdrowienie wspomnień" mogą zapisywać się osoby, które poprzednie rekolekcje odbyły przynajmniej rok temu.


>

Potwierdzeniem zamiaru przyjazdu na rekolekcje jest przedpłata w wysokości 50 zł. Powinna ona zostać wysłana zaraz po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na rekolekcje. Zgłoszenia bez zaliczki traktujemy jako nie potwierdzone i możemy przyjąć na to miejsce inną osobę. W przypadku rezygnacji z przyjazdu bez wcześniejszego powiadomienia nas o tym, zaliczka nie będzie zwracana. W razie wątpliwości prosimy o telefoniczny kontakt.

Koszt turnusu rekolekcji wynosi 220 zł, kursu "Pierwsze słowo" 270 zł. Uczestnicy z grup modlitewnych, z których będzie wydelegowana osoba do pomocy w pracy w kuchni na któryś z turnusów rekolekcji w Magdalence lub w Zalesiu, mogą skorzystać ze zniżki. Wydelegowane osoby pomagają w przygotowywaniu posiłków dla grupy, ewentualnie w innych pracach domowych. Nie otrzymują wynagrodzenia za tę pracę, nie płacą za pobyt i nie uczestniczą też w zajęciach rekolekcyjnych

W przypadku, gdyby podany koszt był dla kogoś za wysoki i uniemożliwiałby uczestniczenie w rekolekcjach, prosimy o kontakt lidera grupy bądź samą zainteresowaną osobę. Istnieje możliwość "odpracowania" w kuchni swojego udziału w rekolekcjach.


>

Zgłaszając chętnych do uczestniczenia w rekolekcjach nie zapomnijcie, że na REO potrzebni są ANIMATORZY prowadzący grupy dzielenia i animator muzyczny. Można w ten sposób odbyć praktykę w ramach Szkoły Animatora.


>


>

OGÓLNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW REKOLEKCJI


>

Na rekolekcje należy przyjechać w dniu rozpoczęcia turnusu między godz. 16.00 a 18.00 (Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy nie przyjeżdżać wcześniej!!!). Zakończenie każdego z turnusów - ostatniego dnia w godzinach południowych.

Przyjeżdżających na rekolekcje prosimy o wcześniejsze skorzystanie z Sakramentu Pokuty i Pojednania.


>

Osoby, które przyjadą po rozpoczęciu turnusu (np. następnego dnia) lub będą planowały wcześniejszy wyjazd, albo wyjazdy w trakcie rekolekcji, nie będą przyjmowane na dany turnus.


>

Każdy z uczestników powinien przywieźć ze sobą:

 1. bieliznę pościelową (lub śpiwór i poszwę na poduszkę)

 1. obuwie domowe

 1. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (na REO nie jest to konieczne)

 1. długopis i notatnik

 1. inne rzeczy, które są mu codziennie potrzebne, w tym - leki, które przyjmuje


>

WARUNKI w Domu Rekolekcyjnym:

 1. zakwaterowanie w kilkuosobowych pokojach (w Magdalence są piętrowe łóżka),

 1. łazienki w korytarzu lub przy pokojach,

 1. wyżywienie: 3 posiłki dziennie,

 1. uczestnicy wnoszą wkład w funkcjonowanie Domu przez podejmowanie dyżurów: zmywanie naczyń, obieranie jarzyn oraz sprzątanie.

WEEKENDY FORMACYJNE

Luty - maj 2006


>

Dom Rekolekcyjny "Wieczernik" w Magdalence, ul. Ks. Słojewskiego 19

Termin

Rodzaj - temat spotkania

Dyżur w kuchni

04-05.II.

Weekend o spotkaniu modlitewnym

"ŹRÓDŁO" W-wa

11-12.II.

"Jak wyjść na przeciw łasce uzdrowienia?" cz. 1

"JAN CHRZCICIEL" Niepokalanów

17-19.II..

Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne

AVE MARIA" Piastów

25-26.II.

Spotkanie Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym

Diecezja SIEDLECKA 5 osób

04-05.III.

Szkoła Animatora rok II - spotkanie 5

"NOWE JERUZALEM" W-wa par.św.Patryka

11.III.

Spotkanie odpowiedzialnych za grupy Odnowy Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Radomskiej

Zespół Formacji Młodzieży

"OSTROBRAMSKA" W-wa

17-19.III.

Kurs Filip dla młodzieży

"ŚWIATŁO CHRYSTUSA" W-wa

25-26.III.

Weekend dla "Połówek"

"BOGURODZICA" W-wa

01-02.IV.

Szkoła Animatora rok II - spotkanie 6

Diecezja ŁOWICKA

08-09.IV.

"Jak wyjść na przeciw łasce uzdrowienia?" cz. 2

"ZWIASTOWANIE" Wesoła

13-16.IV.

Triduum Paschalne


>

22-23.IV.

Weekend dla osób po rekolekcjach "Uzdrowienie wspomnień"

"ŚWIATŁO" W-wa

29.IV.-03.V.

Spotkanie Wspólnoty Dobrego Pasterza

"POJEDNANIE" W-wa

06-07.V.

Szkoła Animatora rok II - spotkanie 7

"MARANATHA" W-wa

13.V.


>

13-14.V.

Warsztaty dla osób prowadzących rozmowy na rekolekcjach "Uzdrowienie wspomnień"

Weekend o modlitwie osobistej


>

"RUAH" Otrębusy "

27 - 28.V.

Weekend o "Naszym Credo"

"ZMARTWYCHWSTANIE W-wa Ursus


>

Dom Rekolekcyjny Św. Huberta w Zalesiu Górnym, ul. Białej Brzozy 23


>

Termin

Rodzaj - temat spotkania

Dyżur w kuchni

04-05.II.

Szkoła Animatora rok I - spotkanie 4

"MAGNIFICAT" W-wa

11-12.II.

Seminarium o posłudze modlitwą wstawienniczą cz. III

"DROGA" W-wa

04-05.III.

Szkoła Animatora rok I - spotkanie 5

"OBLUBIENICA" W-wa

11-12.III.

Seminarium o posłudze modlitwą wstawienniczą cz. IV.

'"NAZARET" Mińsk Maz.

01.V.

Spotkanie Chrześcijan Przedsiębiorców

"Kana" Grodzisk Maz. "Zwiastowanie" Grodzisk

06-07.V.

Szkoła Animatora rok I - spotkanie 6

"JEZUS ŻYJE" W-wa

03-04.VI.

Szkoła Animatora rok I - spotkanie 7

"JERUZALEM" W-wa


>


>


>


>


>

Prosimy o poważne potraktowanie sprawy dyżurów w kuchni. Mniej więcej 10 dni przed terminem dyżuru należy zgłosić do Sekretariatu nazwiska osób, które na ten dyżur przyjadą.


>

Dyżur polega na pomocy w przygotowywaniu posiłków dla uczestników weekendu, ewentualnie w innych pracach domowych. Osoby podejmujące dyżur - 2 lub 3 - powinny przyjechać w piątek wieczorem, jeśli program rozpoczyna się w sobotę rano. W innych przypadkach będziemy informować o tym, kiedy przyjechać. Osoby te nie płacą za pobyt, prosimy jedynie, by przywoziły własną bieliznę pościelową


>

 

O SPOTKANIACH FORMACYJNYCH


>


>

WEEKEND O SPOTKANIU MODLITEWNYM

Weekend przeznaczony jest dla animatorów prowadzących spotkania modlitewne lub przygotowujących się do takiej posługi w grupie, a także dla wszystkich uczestniczących w spotkaniach modlitewnych. Katechezy przedstawiają istotę spotkania modlitewnego, jego charakterystyczne cechy oraz elementy, uczą też, jak rozeznawać oraz prowadzić spotkanie. W programie weekendu są również ćwiczenia praktyczne oraz sporo modlitwy. Jest też możliwość wyjaśnienia różnych wątpliwości i problemów związanych ze spotkaniami modlitewnymi.

Program rozpoczyna się w sobotę o godz. 8.00 (można przyjechać w piątek wieczorem, uprzedzając o tym), a kończy się w niedzielę ok. godz. 13.30.


>


>

JAK WYJŚĆ NA PRZECIW ŁASCE UZDROWIENIA

Jest to cykl dwóch weekendów dla osób po REO lub Seminarium życia w Duchu Świętym, które potrzebują uzdrowienia i pragną przygotować się do przyjęcia tego daru. W ramach cyklu przewidziane jest m.in. nauczanie na temat współpracy z łaską uzdrowienia (duchowego, wewnętrznego i fizycznego) oraz modlitwa. Całość stanowią dwa spotkania weekendowe, więc zapisując się, trzeba zaplanować udział w obu - jest to warunkiem przyjęcia.

Program rozpoczyna się w sobotę o godz. 8.00 (można przyjechać w piątek wieczorem - uprzedzając o tym), a kończy się w niedzielę ok. godz. 12.30.


>


>

MODLITWA O UZDROWIENIE WEWNĘTRZNE

Weekend polega na powierzaniu Bogu w czasie modlitwy kolejnych etapów swojego życia, zaczynając od okresu prenatalnego, z prośbą o uzdrowienie ze wszystkich zranień wewnętrznych, spowodowanych różnymi złymi doświadcze-niami.

Ta modlitwa jest najbardziej odpowiednia dla osób po REO, a przed "Uzdrowieniem wspomnień".

Program rozpoczyna się w piątek wieczorem (19.30 - kolacja, zaraz po niej program). Prosimy nie spóźniać się! Zakończenie w niedzielę ok. godz. 12.30.


>


>

WEEKEND DLA "POŁÓWEK"

Jest to spotkanie dla członków grup Odnowy, żyjących w związkach małżeńskich, ale uczestniczących w spotkaniach grup samotnie, ponieważ "druga połowa" z różnych przyczyn nie chce lub nie może. Takich osób, w większości kobiet, ale nierzadko też mężczyzn, jest w grupach Odnowy "co nieco". Weekend ma na celu wsparcie "Połówek" w ich trudnej sytuacji oraz pomoc w poszukiwaniach dróg do jedności małżeńskiej.

Program rozpoczyna się w sobotę o godz. 8.00 (można przyjechać w piątek wieczorem - uprzedzając o tym), a kończy się w niedzielę ok. godz. 12.30.


>

TRIDUUM PASCHALNE

Te krótkie rekolekcje dają możliwość głębszego przeżycia Tajemnicy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, z dala od przedświątecznej domowej krzątaniny. Ich program bazuje na liturgii Kościoła tych szczególnych dni: Mszy św. Wielkiego Czwartku, Liturgii Wielkiego Pi¹ąku, Wigilii Paschalnej oraz Liturgii Godzin; ponadto zawiera wprowadzenia teologiczne, przygotowanie do liturgii i pełny w niej udział, przewodziany jest też czas na osobistą refleksję i modlitwę oraz wspólne przeżycie tzw. liturgii domowej. Uczestnicy rekolekcji biorą udział w liturgii Kościoła razem z Magdaleńską parafią.

Rozpoczęcie rekolekcji w Wielki Czwartek o godz. 15.00, więc prosimy o przyjazd w godz. 14.00-15.00. Ponieważ nie będzie specjalnego dyżuru kuchennego, potrzeba, aby kilka osób przyjechało już przed południem, by przygotować wieczorną agapę (prosimy to zadeklarować przy zgłoszeniu). Prosimy także, aby ci, którzy mogą, przywieźli jakieś domowe ciasto lub owoce na agapę.

Zakończenie rekolekcji w Niedzielę Wielkanocną po procesji rezurekcyjnej


>

WEEKEND DLA OSÓB PO REKOLEKCJACH "UZROWIENIE WSPOMNIEŃ"

Spotkanie to ma być pomocą w podjęciu łaski rekolekcji "Uzdrowienie wspomnień" w codziennym życiu: w kontynuowaniu procesu pojednania, który rozpoczął się na rekolekcjach, lecz dla wielu osób jest wciąż otwartą, nie zakończoną sprawą i problemem oczekującym na rozwiązanie.

Zapraszamy osoby, które uczestniczyły w rekolekcjach "Uzdrowienie wspomnień" i pomimo to wciąż doświadczają tego, że potrzebują jakiegoś impulsu lub konkretnej pomocy dla dopełnienia tych rekolekcji i przeżycia pełnego pojednania z "winowajcą".

Program rozpoczyna się w sobotę o godz. 8.00 (można przyjechać w piątek wieczorem - uprzedzając o tym), a kończy się w niedzielę ok. godz. 12.30.


>


>

SPOTKANIE CHRZEŚCIJAN PRZEDSIĘBIORCÓW

Jest to otwarte spotkanie o charakterze ewangelizacyjnym dla wszystkich zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości, niezależnie od tego, czy prowadzą własną firmę, czy nie.

Spotkanie rozpoczyna się o godz. 10.00 , a zakończenie zaplanowano ok. godz.18.00.


>


>

WEEKEND O MODLITWIE OSOBISTEJ

Spotkanie jest poświęcone modlitwie indywidualnej z omówieniem jej elementów oraz dynamiki rozwoju modlitwy w życiu chrześcijanina. Zostanie również poruszona sprawa wytrwałości i wierności w wypełnianiu woli Bożej. Weekend pomaga w podjęciu modlitwy słowem Bożym na każdy dzień oraz w opracowaniu codziennej medytacji nad treściami biblijnymi. Zapraszamy osoby po REO.

Weekend rozpoczyna się w sobotę o godz. 8.00 (można przyjechać w piątek wieczorem, uprzedzając o tym), a kończy w niedzielę w ok. godz. 12.30.


>


>

WEEKEND O "NASZYM CREDO"

Jest to spotkanie zarówno dla osób żyjących przyrzeczeniami "Nasze Credo" od jakiegoś czasu, jak i dla osób, które dopiero przygotowują się do wejścia na tę drogę duchową. Pierwsza z grup będzie miała okazję podzielić się radościami i trudnościami związanymi z podejmowaniem "Naszego Credo" oraz pogłębić swoją relację z Jezusem. Druga z grup będzie wprowadzona w to, czym jest "Nasze Credo", otrzyma wskazówki, jak się przygotować do podjęcia przyrzeczeń oraz będzie mogła otrzymać wyjaśnienia swych pytań i wątpliwości.

Program rozpoczyna się w sobotę o godz. 8.00 (można przyjechać w piątek wieczorem - uprzedzając o tym), a kończy się w niedzielę ok. godz. 12.30.


>


>


>

ZASADY ZGŁOSZEŃ na weekendy formacyjne


>


>

Uczestników weekendów powinni zgłaszać odpowiedzialni za grupy lub wyznaczeni przez nich animatorzy.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko uczestnika,

 • wiek uczestnika,

 • grupę modlitewną, w spotkaniach której uczestniczy.

Nie przyjmujemy osób, które nie uczestniczyły w REO lub Seminarium życia w Duchu Świętym. Nie przyjmujemy także rezerwacji miejsc bez podania nazwisk uczestników.

Przyjmujemy zgłoszenia listowne, faxowe, telefoniczne oraz przez pocztę elektroniczną. Nasz adres znajduje się w części dotyczącej rekolekcji - str. 3


>

UWAGA: nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia na weekendy formacyjne.


>

INFORMACJE DLA WYBIERAJĄCYCH SIĘ NA WEEKEND FORMACYJNY


>

 1. Sprawdź dokładnie, kiedy i na którą godzinę należy przyjechać.

Tak zaplanuj czas, aby uczestniczyć w całości programu weekendu

2. Przyjeżdżając do Domu Rekolekcyjnego koniecznie przywieź ze sobą:

 • bieliznę pościelową (lub śpiwór i poszwę na poduszkę)

 • obuwie domowe

 • Pismo Święte

 • notatnik i długopis

Koszt weekendu: 37 zł - jeśli zaczyna się w sobotę

53 zł - jeśli zaczyna się w piątek.

W niedzielę nie jest przewidziany obiad.

3. Bardzo prosimy - zawiadom nas, jeśli rezygujesz z udziału w weekendzie. Ze zwolnionego przez Ciebie miejsca będzie mógł skorzystać ktoś inny. Telefon Centrum Formacji "Wieczernik": (0-22) 757-99-93.

4. Prosimy - nie przyjeżdżaj, jeśli wcześniej nie zgłosiłeś swojego udziału!


>

DOJAZD:

... do Magdalenki:

Autobusem PKS z Dworca Zachodniego w Warszawie w kierunku:

- Grójca (należy wysiąść na przystanku Łazy przy szkole)

Autobusem MZA z pętli Okęcie

- 721, 728 (wysiąść w Łazach jak z PKS-u)

- 707 (wysiąść w Magdalence przy Ośrodku Zdrowia)

Dom Rekolekcyjny znajduje się obok kościoła, ok. 20-30 min. marszu od przystanku

autobusowego, przy ul. Ks. Słojewskiego 19

Własnym samochodem:

Z Warszawy przez Janki w kierunku Krakowa; w Sękocinie (światła) skręcić w lewo na Piaseczno (droga nr 721); dojechawszy do Magdalenki - skręcić w prawo w asfaltową drogę (przed drugim przystankiem - znaki zapowiadają parking i punkt gastronomiczny), stąd 2 km prosto.


>

... do Zalesia Górnego

Pociągiem podmiejskim np. z dworca Warszawa Śródmieście w kierunku Czachówek, Warka, Radom. Zalesie to następna stacja za Piasecznem.

Dom Rekolekcyjny znajduje się obok kościoła, ok. 10 min. marszu od stacji, przy ul. Białej Brzozy 23.

Własnym samochodem:

Z Warszawy przez Piaseczno w kierunku Tarnobrzeg, Sandomierz (droga nr 79), z tej drogi skręcić w prawo na Zalesie Górne (światła kilka km za Piasecznem).


>

Prosimy tę kartkę kserować i dawać każdemu, kto wyjeżdża na weekend formacyjny

FORMACJA MŁODZIEŻY


>

WEEKENDY MŁODZIEŻOWE

ZESPÓŁ FORMACJI MŁODZIEŻY zaplanował na ten rok szkolny trzy weekendy formacyjne. Są one kontynuacją zeszłorocznej pracy zespołu i stanowią podstawę formacji dla wszystkich grup młodzieżowych naszej Diecezji. Tematy weekendów powstały na bazie tego, co wypracowaliśmy wspólnie z liderami i animatorami tychże grup na czerwcowym spotkaniu w Magdalence. Podobnie jak w zeszłym roku wezmą oni również udział w przygotowywaniu i organizowaniu poszczególnych weekendów.

Celem tegorocznej formacji jest zaangażowanie się młodych w ewangelizację. Rozpoczęliśmy od przyjrzenia się osobistej relacji z Jezusem, odnowienia jej, pogłębienia (temat 1.weekendu: „Pójdź za Mną”). W drugim semestrze podejmiemy problem trwania we wspólnocie( temat 2.weekendu: „Aby byli jedno”). Trzeci weekend poświęcony będzie w całości zagadnieniu ewangelizacji (temat 3.weekendu: „Posyłam was na krańce ziemi”). Wskazana jest obecność na wszystkich trzech weekendach, ponieważ stanowią one wspólnie zamknięta całość. Drugi i trzeci weekend odbędzie się w Wesołej.

Na nasze weekendy zapraszamy młodzież powyżej 15 roku życia zarówno z grup młodzieżowych jak i "otwartych” (zróżnicowanych wiekowo) oraz osoby spoza Odnowy.

TERMINY w 2006 r.

10-12 lutego 2006 – II weekend młodzieżowy w Wesołej "Aby byli jedno"

07-09 kwietnia 2006 – III weekend młodzieżowy w Wesołej "Posyłam was na krańce ziemi"

Informacje dotyczące weekendów

Spotkanie w domu rekolekcyjnym rozpoczyna się w piątek o godz. 18.00, a kończy w niedzielę w południe (nie jest przewidziany obiad).

Potwierdzeniem zgłoszenia na weekend młodzieżowy jest wpłacenie zaliczki w wysokości 20 zł od osoby przekazem pocztowym do Centrum Formacji (adres podany na str. 6). Wpłaty należy dokonać najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem weekendu. Prosimy, aby osoby z grup młodzieżowych wpłacały zaliczki zbiorowo a nie indywidualnie.

Koszt weekendu: 55 PLN
>
>

Adres Domu Rekolekcyjnego w Wesołej

Warszawa - Wesoła, ul. ks. Piotra Skargi 2.
>

>

Dojazd
>
Na stacji Warszawa - Śródmieście należy wsiąść w pociąg jadący w kierunku Mińska Mazowieckiego lub Siedlec i następnie wysiąść na piątej stacji tzn. Wesoła. Ze stacji do domu rekolekcyjnego jest około 10 minut drogi. Należy kierować się w stronę kościoła parafialnego idąc drogą wzdłuż torów w kierunku Warszawy. Po około 0,5 km trzeba skręcić w lewo w ulicę Moniuszki, a następnie w drugą w prawo tj. ulicę księdza Piotra Skargi. Po przejściu ok. 200 m jesteśmy na miejscu.

UWAGA! Osoby, które nie ukończyły 18 lat proszone są przywiezienie ze sobą pisemnego pozwolenia rodziców.


>


>

Zapisy i informacje dotyczące weekendów:

Agnieszka Kilińska - tel. 0 504 663 518, e-mail: aguk@o2.pl


>


>


>

FORMACJA LIDERÓW I ANIMATORÓW

W tym roku szkolnym zamierzamy pracować z liderami grup młodzieżowych oraz niektórymi animatorami przy okazji spotkań głównych odpowiedzialnych w Magdalence. Będzie to czas wspólnej modlitwy, rozeznania, dzielenia i formacji. Uczestnicy tych spotkań będą również brali udział w przygotowywaniu weekendów młodzieżowych i balu karnawałowego. Jesienią odbył się kurs skutecznego przywództwa chrześcijańskiego dla liderów grup młodzieżowych.


>


>

KURSY “FILIP” DLA MŁODZIEŻY

W tym roku szkolnym zaplanowano trzy kursy "Filip" dla młodzieży (dwa w pierwszym semestrze, jeden w drugim). Są one adresowane przede wszystkim do młodych spoza grup, którzy ukończyli 16 lat. O tym, czym jest kurs Filip, można przeczytać na str. 19-20. Zajrzyjcie też na stronę: www.kursfilip.odnowa.org

TERMINY w 2006 r.: 17-19 marca


>

Kurs odbędzie się w Domu Rekolekcyjnym „Wieczernik” w Magdalence


>

Zapisy i informacje dotyczące kursów „Filip”

Florentyna Pozdniak - tel. (22) 844 00 88, 0 503 952 106,

e-mail:florcia@poczta.wprost.pl


>


>

INNE PROPOZYCJE


>

Zabawa karnwałowa

Podobnie jak w latach ubiegłych planujemy zorganizowanie zabawy karnawałowej dla młodzieży. Odbędzie się ona 7 stycznia 2006. Pozostałe informacje podamy później.


>

Strona internetowa

Zapraszamy do odwiedzania i współtworzenia naszej strony internetowej: www.charyzma.pl. Znajdują się tam informacje o Zespole Formacji Młodzieży, planowanych inicjatywach, imprezach, zdjęcia z wyjazdów, itp.

Za jej pośrednictwem można również zapisać się na weekend.


>

Zespół muzyczny

Przy Zespole Formacji Młodzieży istnieje od trzech lat zespół muzyczny, zajmujący się głównie muzyczną oprawą weekendów. Zapraszamy wszystkich chętnych grających i śpiewających.


>


>

......................................................................................................................................................


>

Kontakt:

Odpowiedzialna za ZFM:

Milena Skwierczyńska – tel (22) 665 30 18, 695 737 850,

e-mail: milena_s4@gazeta.pl


>

* * *


>

EWANGELIZACJA MAŁŻEŃSTW


>

KURSY FILIP DLA MAŁŻEŃSTW


>

To krótkie - weekendowe - wyjazdowe rekolekcje dla małżeństw. Jest to czas, w którym Pan Bóg, poprzez swoje Słowo oraz świadectwo małżonków i kapłanów, obdarowuje swą przeogromną miłością. Uczestnicy są zachęcani do podjęcia radykalnej decyzji uznania Chrystusa za swego Pana: Pana swojego życia, swojego małżeństwa i rodziny. Jest to również czas, w którym Pan Bóg daje łaskę odrodzenia w Duchu Świętym. Jego pomoc w pogłębieniu relacji z Panem Bogiem na wszystkich płaszczyznach życia otwiera drogę do przebaczenia, miłości pokoju i służby, do życia zgodnie z wolą Boga.

Kursy prowadzone są przez ZESPÓŁ EWANGELIZACJI MAŁŻEŃSTW, działający od 2000 roku przy Centrum Formacji "Wieczernik". Zespół skupia, pod opieką kapłana, dwanaście par małżeńskich, które w życiu osobistym i sakramentalnym doświadczyły miłości Boga Ojca, zbawienia w Jezusie Chrystusie i mocy Ducha Świętego i pragną tym doświadczeniem dzielić się z innymi małżeństwami.


>

TERMINY w 2006 r.

10 - 12 lutego

17 - 19 marca

09 - 11 czerwca

Każdy kurs rozpoczyna się w piątek o godz. 18.00, a kończy w niedzielę o godz. 17.00.


>

MIEJSCE: Dom Rekolekcyjny "Betlejem" przy Zgromadzeniu Księży Marianów,

05-070 SULEJÓWEK, ul. Mariańska 9


>

DOJAZD: Pociągiem do stacji Sulejówek (z Warszawy kierunek na Mińsk Maz.).

Po wyjściu z dworca w lewo (na zachód) ulicą Dworcową do Al. Piłsudskiego. Stamtąd w lewo do ul. Mariańskiej. Ulicą do leśnej drogi po prawej stronie (jest tam tablica informacyjna domu rekolekcyjnego). Tą drogą łukiem do bramy, gdzie wśród drzew widać kościół. Dalej drogą wewnętrzną pod sam dom. W razie trudności telefonować do koordynatora kursu tel. kom. 509 793 280.


>

ZAPISY:

Pod numerem telefonu 0-509-793-280

Przez stronę internetową: www.kursfilip.pl/malzenstwa


>

DODATKOWE INFORMACJE:

Pytania dotyczące Kursu można kierować na adres: malzenstwa@kursfilip.pl

Lub telefonicznie do Ks. Krzysztofa Grzejszczyka tel. 0-22 663-05-96


>

Potwierdzeniem udziału w kursie jest wpłata zaliczki w wysokości 50 zł na konto:


>

Arkadiusz Urbański 27 1140 2004 0000 3902 3498 9114

z dopiskiem "Kurs Filip dla Małżeństw"


>

NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ:

Pismo Święte, rzecz dla Ciebie najcenniejszą lub jej symbol (rodzina, pasja, praca itp.), kapcie.


>

FORMACJA RODZIN


>

 

Podstawowym celem formacji, prowadzonej przez ZESPÓŁ FORMACJI RODZIN, jest odnowa rodzin w Duchu Świętym, pomoc w budowaniu wspólnoty małżeńskiej, realizującej swoje chrześcijańskie i rodzinne powołanie oraz pomoc we wzrastaniu ku dojrzałej miłości. Realizacja tego celu odbywa się przez pracę formacyjną prowadzoną na różnych poziomach:

FORMY PRACY:

 • Wieczernikowe Spotkania Rodzin (co miesiąc)

 • Modlitwa

 • Nauczanie

 • Dzielenie się

 • Świadectwa

 • Modlitwa wstawiennicza

 • Formacja dla dzieci

 • Adwentowe Spotkania Małżeństw

 • Wielkopostne Rekolekcje Małżeństw

 • Inne rekolekcje organizowane przez CF "Wieczernik"

 • Eucharystia na niektórych spotkaniach

 • Spotkania Kręgów Małżenskich

 • Tematyczne spotkania weekendowe

 • Praca rodziny/małżeństwa na zadany temat

 • Wspólne formy modlitwy realizowane indywydualnie przez rodzinę


>

Kręgi Małżeńskie

Bóg pragnie objawiać swoją miłość przez dzielenie się braci i sióstr, chce pokazywać najlepszą dla każdego drogę życia i świętości. Dzielenie odbywa się na każdym spotkaniu, w tzw. Kręgu małżeńskim o ustalonym na cały rok składzie. Tak utworzone grupki małżeńskie (3-4 pary) umożliwiają ich uczestnikom kontakt z Chrystusem obecnym w drugim człowieku. Jest to droga wzajemnego ubogacania się i wzrostu w wierze. Przedmiotem dzielenia się jest głoszone na spoptkaniach Słowo Boże (w formie katechez).

Od uczestników oczekiwane jest przyjazne nastawienie, dyskrecja, otwartość, ale też wolność w dzieleniu i uszanowanie granic drugiej osoby i swoich własnych.


>

Formacja Dzieci

Dzieci są świadectwem obecności Boga w naszym życiu, są ważnym elementem wspólnoty, jaką jest rodzina. Dzieci chcą uczestniczyć we wszystkich ważnych wydarzeniach dotyczących swojej rodziny, a takim wydarzeniem jest formacja rodziców.

Formacja dzieci rozpoczęła sie od wrześcia 2003 roku. Dzieci i młodzież w swoich grupach wiekowych budują braterskie relacje, dowiadują się, co jest ważne dla ich rodziców, poznają Boga i Jego dzieła.


>

        Apel do grup modlitewnych

       

        Spotkania Zespołu Formacji Rodzin prowadzone są osobno dla rodziców i dzieci w trzech grupach wiekowych.

        Poszukujemy chętnych w wieku od 16 - 100 lat do służby przy animowaniu grup: 3-5 lat, 6-9 lat i 10-15 lat na rok 2005/2006.

         Jest to służba bardzo potrzebna, by mogły w kościele wzrastać całe rodziny!   

        Chętnych prosimy o kontakt tel.

z Robertem  Niewiarowskim 503 063 882

lub z Katarzyną Niewiarowską   502 038 883


>

 

PROGRAM NA ROK SZKOLNY 2005/2006


>

Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Ef 4,1-6


>

Budowanie jedności małżeńskiej to zadanie i łaska dana nam od Ojca, z pomocą której realizujemy nasze powołanie, do którego zostaliśmy wezwani w sakramencie małżeństwa. To Jezus ma być jedynym Panem naszych relacji w rodzinie, relacji opartych na cichym, pokornym, cierpliwym miłowaniu siebie nawzajem w pokoju. Taka więź jest możliwa dzięki Duchowi Świętemu, który zamieszkuje w małżonku, małżonce, dzieciach, na mocy sakramentu Chrztu Świętego. Tak więc będąc jednym Ciałem w Chrystusie będziemy udoskonalać naszą jedność opierając się na trzech filarach: wspólnocie Eucharystii, stołu i łoża.

Te trzy filary będziemy budować i wzmacniać na naszych comiesięcznych spotkaniach oraz w kręgach małżeńskich.

Wspólnota Eucharystii to żywa, bliska relacja z Jezusem umacniana w modlitwie osobistej, małżeńskiej i rodzinnej, w życiu sakramentalnym we wspólnocie Kościoła, promieniująca w świadectwie życia i dzieleniu się doświadczeniem wiary na inne rodziny.

Wspólnota stołu to przede wszystkim głęboki dialog małżeński: zasłuchanie, zrozumienie i dzielenie się, to też dialog miłości z naszymi dziećmi.

Wreszcie wspólnota łoża to uzdrowienie naszych najintymniejszych więzi, to czystość i świętość pożycia małżeńskiego.

O tym wszystkim będziemy mówić na nadchodzących spotkaniach, ale nie tylko mówić! Miłość wyraża się w czynach, a więc usłyszaną prawdę będziemy wcielać w nasze małżeńskie życie w czasie sobotnich spotkań na fachowo prowadzonych warsztatach, w bezpośredniej pracy w małżeństwach oraz grupach dzielenia. Zapraszamy!!! Zachęcamy!!!


>


>

TERMINY SPOTKAŃ RODZIN w 2006 r.


>

28 stycznia 2006

25 lutego 2006

25 marca 2006

30, 31 marca, 1 kwietnia 2006 Wielkopostne Rekolekcje Małżeństw

27 maja 2006

24 czerwca 2006


>

SPOTKANIA w soboty : od godz. 10.00 czas trwania: ok. 4 godz. Pod koniec każdego spotkania jest organizowany mały poczęstunek - prośba o przynoszenie, ciast, soków, czajników, herbaty, kawy itp.

REKOLEKCJE Wielkopostne: od godz. 19.15 do 21.15


>

MIEJSCE SPOTKAŃ:

Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a (Mokotów)


>

DOJAZD:

Tramwaje - 18, 33

Autobusy - 148, 174, 182, 504

Metro - stacja Wierzbno


>

TELEFONY KONTAKTOWE DO OPOWIEDZIALNYCH:

Elżbieta i Jacek Nowiccy (0-22) 673-71-44

Adres e-mail: zfr@poczta.opoka.org,pl

ADRES STRONY INTERNETOWEJ: http://www.zfr.pl


>


>

INNE PROPOZYCJE


>


>

Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym

odbędzie się na Jasnej Górze w dniach 19-20 maja 2006 roku

piątek: spotkanie liderów i animatorów,

sobota - czuwanie modlitewne pod Wałam otwarte dla wszystkich

Gość Czuwania: Jose Prado Flores


>


>

Rekolekcje kapłańskie

Zaplanowano w terminie 15 - 18 maja 2006 r.

Prowadzący: Jose Prado Flores; miejsce rekolekcji nie jest jeszcze znane; zgłoszenia będą przyjmowane przez Centrum Formacji "Wieczernik" od 1.03 do 20.04. 2006 r.


>


>


>

KURSY FILIP dla wszystkich


>

Kurs Filip jest jedną z odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji. Zawiera odmienny w formie, żywy i prosty przekaz Dobrej Nowiny skierowany do współczesnego człowieka. Adresowany jest zarówno do osób, które chcą doświadczyć miłości Boga, jak i do tych, które uważają to za bujdę. Mogą nań jechać zarówno ci, którzy widzą bezsens, zniewolenie i grzech w swoim życiu, jak i ci, którzy tego nie dostrzegają. Jego celem jest doprowadzenie do spotkania z kochającym Bogiem oraz do decyzji oddania swego życia Chrystusowi jako Panu, a w konsekwencji do przyjęcia mocy Ducha Świętego i przemiany swego życia.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób powyżej 16 roku życia, również dla tych, które są daleko od Kościoła, nie mają obycia z modlitwą, nie należą do żadnej wspólnoty.

Kurs Filip skierowany jest również do tych osób, które:

- chcą odnowić swoją relację z Jezusem, choć kiedyś już uczestniczyły w REO,

- nie mają możliwości, ze względu na miejsce i terminy, by pojechać na REO,

a pragną i są gotowe, by swe życie Panu Bogu powierzyć.


>

Kursy Filip prowadzone są przez Diakonię Ewangelizacyjną wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym przy rzymsko-katolickiej parafii św. Michała Archanioła w Warszawie, pod opieką duchową ks. Janusza Marzyńskiego.

TERMINY w 2006 r.

03 - 05 marca

28 - 30 kwietnia


>

Każdy kurs rozpoczyna się w piątek o 18.00, a kończy w niedzielę o godz. 15.00.


>

MIEJSCE: Dom Rekolekcyjny Sióstr Misyjnych, SULEJÓWEK, ul. Wspólna 45


>

ZAPISY: przez stronę internetową: www.kursfilip.pl/wszyscy

Kontakt z organizatorami: e-mail: filip@kursfilip.pl

telefony: Jacek i Grażyna Bodasińscy (22) 644 00 64 – godz 20.00 - 22.00


>

Potwierdzeniem udziału jest wpłata zaliczki w wysokości 40 zł na konto:


>

Jacek Bodasiński 50 1020 5558 1111 1007 3480 0081

z dopiskiem " Kurs Filip"


>

Całkowity koszt udziału w kursie: 85 zł od osoby


>

NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ:

Pismo Święte (jeśli masz), rzecz dla Ciebie najcenniejszą (lub jej symbol) i kapcie.


>

ZGŁOSZENIE NA REKOLEKCJE


>

Rodzaj rekolekcji, termin i miejsce .............................................

....................................................................................................

Imię, nazwisko i rok urodzenia uczestnika .................................

....................................................................................................

Grupa modlitewna ......................................................................

Adres i telefon uczestnika ..........................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Dotychczas odprawione rekolekcje (rodzaj, rok i miejsce):

1. REO .......................................................................................

2. ................................................................................................

3. ................................................................................................

4. ................................................................................................

5. ................................................................................................


>

Uwagi:


>


>


>


>


>

Data i podpis lidera grupy (lub animatora)


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: