Personal tools
You are here: Home Rekolekcje 2009 2006 Spotkania formacyjne i rekolekcje od czerwca do września 2006
Document Actions

Spotkania formacyjne i rekolekcje od czerwca do września 2006

by Marcin last modified 2006-03-31 09:21

B I U L E T Y N I N F O R M A C Y J N Y

                 Centrum Formacji WIECZERNIK
 
 
 
 
                     B I U L E T Y N
 
       I N F O R M A C Y J N Y
 
 
Spotkania formacyjne i rekolekcje
w Magdalence i Zalesiu Górnym
od czerwca do września 2006

 
 
Magdalenka, kwiecień 2006


WEEKENDY FORMACYJNE
                                        czerwiec 2006
 
       Dom Rekolekcyjny "Wieczernik" w Magdalence, ul. Ks. Słojewskiego 19

 Termin
             Rodzaj - temat spotkania
 Dyżur w kuchni
09-11.VI.
Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne
„Veni Creator” W-wa
17.VI.
Szkoła Animatora - zakończenie
„Źródło miłości” W-wa

 
Dom Rekolekcyjny Św. Huberta w Zalesiu Górnym, ul. Białej Brzozy 23

 Termin
                Rodzaj - temat spotkania
   Dyżur w kuchni
03-04.VI.
Szkoła Animatora rok I - spotkanie 7
"JERUZALEM" W-wa

 
MODLITWA O UZDROWIENIE WEWNĘTRZNE
             Weekend polega na powierzaniu Bogu w czasie modlitwy kolejnych etapów swojego życia, zaczynając od okresu prenatalnego, z prośbą o uzdrowienie ze wszystkich zranień wewnętrznych, spowodowanych różnymi złymi doświadcze-niami.
             Ta modlitwa jest najbardziej odpowiednia dla osób po REO, a przed "Uzdrowieniem wspomnień".
             Program rozpoczyna się w piątek wieczorem (19.30 - kolacja, zaraz po niej program). Prosimy nie spóźniać się! Zakończenie w niedzielę ok. godz. 12.30. Koszt 53 zł (65 z wypożyczeniem bielizny pościelowej z ośrodka).
 
 
ZASADY ZGŁOSZEŃ na weekendy formacyjne
 
             Uczestników weekendów powinni zgłaszać odpowiedzialni za grupy lub wyznaczeni przez nich animatorzy. 
                     Zgłoszenie powinno zawierać:
ü        imię i nazwisko uczestnika,
ü        wiek uczestnika, 
ü        grupę modlitewną, w spotkaniach której uczestniczy.
             Nie przyjmujemy osób, które nie uczestniczyły w REO lub Seminarium życia w Duchu Świętym. Nie przyjmujemy także rezerwacji miejsc bez podania nazwisk uczestników.
             Przyjmujemy zgłoszenia listowne, faxowe, telefoniczne oraz przez pocztę elektroniczną. Nasz adres, sposób dojazdu oraz inne informacje znajdują się w części dotyczącej rekolekcji - str.  5, 9 i 10.
 
             TERMINY REKOLEKCJI - lato 2006
 
Dom Rekolekcyjny “Wieczernik” MAGDALENKA ul.Słojewskiego 19
 
 
25.06. -  02.07.        Uzdrowienie wspomnień                      koszt 220 zł
02.07. - 10.07.        Kurs „Pierwsze Słowo”                       koszt 260 zł
14.07. -  21.07.        Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy                koszt 220 zł
24.07. - 29.07.        Rekolekcje Eucharystyczne                 koszt 147 zł
30.07. - 06.08.         Uzdrowienie wspomnień                     koszt 220 zł
07.08. - 14.08.         Akceptacja siebie                                 koszt 220 zł
15.08. – 19.08.        „Zaproszenie do nieba”                       koszt 122 zł
                              rekolekcje z modlitwą tańcem
 
19.08. - 27.08.        Ćwiczenia Ignacjańskie indywidualno - grupowe
                                                                                          koszt 242 zł
05.09. - 08.09.         Ogólnopolskie Rekolekcje
                              dla Liderów Odnowy                            koszt 100 zł
19.09. - 26.09.         Uzdrowienie wspomnień                      koszt 220 zł
 
 
Dom Rekolekcyjny św.Huberta ZALESIE GÓRNE ul.Białej Brzozy 23
 
 
02.07. - 09.07.        Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy koszt 220 zł
09.07. - 16.07.        Nie bójcie się Miłosierdzia                   koszt 210 zł


Z G Ł O S Z E N I A
 
 
          Uczestników rekolekcji zgłaszają odpowiedzialni za grupy Odnowy lub osoby przez nich wyznaczone do tej funkcji. Prosimy, o ile to tylko możliwe, przy zgłoszeniach używać karty, której wzór zamieszczamy w biuletynie str.12 i na stronie internetowej. Nie przyjmujemy rezerwacji miejsc bez podania nazwisk uczestników.
          Na rekolekcje mogą zostać przyjęte osoby, które poprzednie rekolekcje odbyły przynajmniej rok temu. Jedynie na Rekolekcje Eucharystyczne można przyjechać już pół roku po REO, zwłaszcza gdy było przeżywane metodą seminaryjną.
 
          Na rekolekcje “Akceptacja siebie” niezbędne jest wypełnienie ankiety (którą dołączamy do biuletynu) osobiście przez osobę pragnącą przeżyć te rekolekcje. Taka sama ankieta jest wymagana w przypadku przyjmowania na Ćwiczenia ignacjańskie indywidualno – grupowe tych osób, które nie uczestniczyły w rekolekcjach „Akceptacja siebie”. Ponieważ potrzebny jest czas na rozważenie treści ankiety oraz odpowiedź zainteresowanej osobie, czy została przyjęta, czy też bardziej odpowiednie dla niej są inne rekolekcje, ankieta powinna znaleźć się w Sekretariacie Centrum Formacji najpóźniej na 3 tygodnie przed rozpoczęciem turnusu! (Im wcześniej, tym większe szanse na wolne miejsce).
 
          Potwierdzeniem zamiaru przyjazdu na rekolekcje jest przedpłata w wysokości 50 zł. Powinna ona zostać wysłana na adres Centrum Formacji Wieczernik od razu po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na rekolekcje. Zgłoszenia bez zaliczki traktujemy jako niepotwierdzone i możemy na 2 tygodnie przed rozpoczęciem turnusu przyjąć na to miejsce inną osobę. W przypadku rezygnacji z przyjazdu bez wcześniejszego powiadomienia nas o tym, zaliczka nie będzie zwracana. W razie wątpliwości prosimy o telefoniczny kontakt.
 
          Koszty poszczególnych turnusów są podane przy terminach rekolekcji. Członkowie grup delegujących spośród siebie osoby, które będą pomagać w kuchni w czasie któregoś z turnusów w Magdalence lub w Zalesiu, będą w tych domach korzystać z 15% zniżek. Osoby te (wolontariusze) pomagają w przygotowywaniu posiłków dla grupy, ewentualnie w innych pracach domowych. Nie otrzymują wynagrodzenia za tę pracę, nie płacą za pobyt i nie uczestniczą też w zajęciach rekolekcyjnych.
          W przypadku, gdyby podany koszt był dla kogoś za wysoki i uniemożliwiałby uczestniczenie w rekolekcjach, prosimy o kontakt lidera grupy bądź samą zainteresowaną osobę. Istnieje na przykład możliwość odpracowania swojego udziału w rekolekcjach na dyżurze w kuchni w czasie innego turnusu.
           Zgłaszając chętnych do uczestniczenia w rekolekcjach nie zapomnijcie, że na każdym turnusie REO potrzebni są ANIMATORZY prowadzący grupy dzielenia i animator muzyczny. Można w ten sposób odbyć praktykę w ramach Szkoły Animatora. 
 
 
Zgłoszenia na w/w rekolekcje i kursy oraz przedpłaty należy kierować do:
Centrum Formacji "Wieczernik” ul.Ks.Słojewskiego 19, Magdalenka,
05-552 Wólka Kosowska 
tel./fax 0-22 757-99-93     e-mail : magdalenka@odnowa.org
Dyżury telefoniczne:
               wtorek    godz. 10.00 - 18.00 (z przerwą na obiad)
               środa      godz. 9.00 - 18.00 (z przerwą na obiad)
               czwartek godz. 20.00 - 22.00;     piątek     godz.   9.00 - 14.00
W okresie wakacyjnym  Sekretariat  będzie czynny nieregularnie
 
 
Zapraszamy na stronę www.cfw.odnowa.org, gdzie można zapoznać się z Centrum Formacji „Wieczernik” oraz zapisać na rekolekcje.
 
Adresy stron internetowych, na których można dowiedzieć się o propozycjach rekolekcji w innych Domach Rekolekcyjnych współpracujących z Centrum Formacji "Wieczernik":
 
Dom Rekolekcyjny "Źródło Jakuba" w Dobrym Mieście
oraz Dom Rekolekcyjny w Głotowie (Diecezja Warmińska):
 www.miriamek.prv.pl; www.glotowo.webpark.pl
 
Podlaskie Centrum Duchowości w Surażu (Diecezja Białostocka):
 
Ogólnopolska strona Odnowy w Duchu Świętym: www.odnowa.org
 
O    R E K O L E K C J A C H
 
 
Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO)
Są propozycją dla Ciebie, jeśli:
C    w swoim sercu przeżywasz jakąś tęsknotę za Bogiem
C    wydaje Ci się, że Go nie znasz, lub znasz za mało
C    straciłeś sens swojego życia, lub pogubiłeś się w życiu.
Rekolekcje prowadzą do spotkania z Bogiem, który kocha, i do pogłębionej decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu. W grupach Odnowy traktowane są jako rekolekcje inicjacyjne, przygotowujące do modlitwy o odrodzenie w Duchu Świętym. Od nich rozpoczyna się droga formacji. Są odpowiednikiem Seminarium życia w Duchu Świętym. Forma i treść rekolekcji wymagają pewnej dojrzałości i dlatego udział w nich mogą wziąć osoby, które ukończyły 17 lat.
 
 
Rekolekcje "Uzdrowienie wspomnień"
Jeśli:
C    zaskakują Cię Twoje uczucia i wydaje Ci się, w niektórych Twoich reakcjach, jakbyś to nie był Ty;
C    inni mówią Ci, że jesteś zimny, trudno Ci wyrazić uczucia;
C    Twoje emocje sprawiają Ci wiele kłopotu i nie umiesz sobie z nimi poradzić;
C    czujesz “zadrę w sercu” do kogoś, kto Cię zranił;
C    nie umiesz przebaczyć;
C    masz poczucie, że wszyscy Cię prześladują -
- te rekolekcje są dla Ciebie. Pomagają one w otwarciu się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego. Prowadzą do pogłębionej refleksji nad relacjami z osobami najbliższymi, które mogły przyczynić się do naszych różnych zranień duchowych. Przez współpracę z Bożą łaską uczestnicy są prowadzeni przez Boga do przebaczenia osobom, które były przyczyną tych znanień.
       W rekolekcjach tych mogą uczestniczyć ci, którzy przynajmniej rok wcześniej przeżyli REO lub Seminarium życia w Duchu Świętym, bądź inną formę ewangelizacji, np. Katechezy wprowadzające na Drogę Neokatechumenalną, Oaza I stopnia.
 
 
Kurs "Pierwsze Słowo"
      Każdy z nas żyje w środowisku, w którym znajdują się ludzie potrzebujący naszego świadectwa, słowa, działania, aby móc spotkać Chrystusa. Bardzo często jesteśmy bezradni w takich sytuacjach, albo podejmujemy działania niepomagające w budowaniu wiary (np. namawiamy: "Idź do kościoła!", "Przyjdź do naszej grupy", protestujemy: "Przy mie nie będziesz krytykować księży!").
      Kurs jest niezbędnym elementem formacji dla każdego, kto chce na serio traktować Jezusa i Jego wezwanie (Mt 28,19-20), uczyć się, w jaki sposób skutecznie głosić Jezusa, jak składać świadectwo, a także praktycznie spróbować różnych form ewangelizowania (niekoniecznie chodzenia po domach...).
      Kurs jest przeznaczony dla osób, które same przeżyły już spotkanie z Jezusem, oddały Mu swoje życie i chcą dzielić się Dobrą Nowiną z innymi - tzn. dla osób po rekolekcjach ewangelizacyjnych.
 
 
Rekolekcje “Nie bójcie się miłosierdzia”
Jeśli:
  • tęsknisz za doświadczeniem Bożej miłości przeżytym na początku drogi nawrócenia,
  • trudno Ci pogodzić miłość Bożą z cierpieniem, które Cię spotyka,
  • czujesz się bezradny wobec narastających zagrożeń współczesnego świata,
  • „kult miłosierdzia Bożego” kojarzy Ci się jedynie z bardzo tradycyjną pobożnością, lub też pragniesz jego pogłębienia
przyjedź na rekolekcje „Nie bójcie się miłosierdzia”.
Inspiracją do ich powstania była kanonizacja s. Faustyny. Rekolekcje mają być nowym spotkaniem z miłością Bożą, która prowadzi do uzdrowienia wewnętrznego i przemiany życia. Są przeznaczone dla osób, które przynajmniej rok wcześniej przeżyły REO lub seminarium życia w Duchu Świętym. Rekolekcje mogą być szansą odnowy duchowej również dla tych, którzy przeżyli REO wiele lat temu.
 
 
Zaproszenie do nieba – rekolekcje z modlitwą tańcem
      Celem rekolekcji „Zaproszenie do nieba” jest doświadczenie w jakimś stopniu tego, co przeżywają zbawieni w niebie. Są one więc przeznaczone dla tych, którzy pragną za pomocą modlitwy tańcem odnowić i pogłębić doświadczenie Bożej miłości, zwiększyć swoją wolność w wyrażaniu siebie oraz zbudować wspólnotę z innymi uczestnikami rekolekcji. W programie m.in. nauka kroków tanecznych do znanych piosenek religijnych, a także współtworzenie własnych układów. Do modlitwy tańcem będą wykorzystywane utwory zespołów: Arka Noego, Armia, Deus Meus, Mocni w Duchu, Sega band, Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej, Vox nostra, Magdy Anioł i inne.
 
 
Rekolekcje Eucharystyczne
       Główną łaską rekolekcji jest pogłębienie rozumienia, czym jest Eucharystia, a w konsekwencji bardziej owocne jej przeżywanie. Rekolekcje przekazywane są trzema nurtami:
C    teologia Słowa, ofiary, uczty, Paschy;
C    liturgiczne znaczenie gestów, słów i znaków całej Mszy świętej;
C    celebracje Eucharystii, Adoracji i Jutrzni.
Na te rekolekcje przyjechać mogą wszyscy, którzy uczestniczyli w REO. Są one bardzo cenne w pierwszym okresie po REO i modlitwie o Odrodzenie.
 
 
Rekolekcje “Akceptacja siebie
Jeśli pomimo przeżycia “Uzdrowienia wspomnień”
C    przeżywasz niepewność wobec siebie samego;
C    nie czujesz się pewnie, zwłaszcza wobec nowych zadań, w nowym środowisku;
C    potrzebujesz ciągle nowych sukcesów i nie satysfakcjonuje Cię np. III miejsce;
C    niepokoją Cię sukcesy innych osób z Twojego środowiska;
C    masz poczucie, że powinieneś być inny -
- te rekolekcje są dla Ciebie. W swojej dynamice są podobne do "Uzdrowienia wspomnień". Mogą w nich uczestniczyć osoby, które mają za sobą doświadczenie rekolekcji "Uzdrowienie wspomnień" i mają poczucie, że Pan Bóg uleczył bolesne doświadczenia związane z innymi ludźmi. Dlatego zgłoszenie się na te rekolekcje wiąże się z koniecznością wypełnienia ankiety, pomagającej w rozeznaniu sytuacji duchowej.
 
 
Ćwiczenia Ignacjańskie indywidualno-grupowe
       Rekolekcje te są zasadniczo realizacją I tygodnia Ćwiczeń Ignacjańskich. Prowadzą poprzez konferencje, medytacje i spotkania w małych grupach do pełniejszego otwarcia się na Boga miłującego i zbawiającego. Pomagają także wejść na drogę "drugiego nawrócenia" - otwierają na postawę stałego nawracania się. Na tych rekolekcjach obowiązuje pełne milczenie.
       W rekolekcjach mogą uczestniczyć osoby, które w swej drodze duchowej przeszły już proces podstawowego uzdrowienia wewnętrznego, a "od strony zewnętrznej" uczestniczyły przynajmniej w rekolekcjach "Uzdrowienie wspomnień", a bardzo wskazane, aby również w rekolekcjach "Akceptacja siebie". Jeśli ktoś nie uczestniczył w tych ostatnich, to jego zgłoszenie musi być takie, jak na "Akceptację siebie": wypełniona ankieta. Ćwiczenia są przewidziane przede wszystkim dla uczestników i absolwentów Szkoły Animatora.
 
 
 
 
       INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW REKOLEKCJI
 
      Na rekolekcje należy przyjechać w dniu rozpoczęcia turnusu między godz. 16.00 a 18.00 (Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy nie przyjeżdżać wcześniej!!!). Zakończenie każdego z turnusów rekolekcji ostatniego dnia w godz. 11.00 - 12.00.
     
      Przyjeżdżających na rekolekcje prosimy o wcześniejsze skorzystanie z Sakramentu Pokuty i Pojednania.
 
      Osoby, które przyjadą po rozpoczęciu turnusu (np. następnego dnia) lub będą planowały wcześniejszy wyjazd, albo wyjazdy w trakcie rekolekcji, nie będą przyjmowane na dany turnus.
 
 
      Każdy z uczestników powinien przywieźć ze sobą:
C    bieliznę pościelową (lub śpiwór i poszwę na poduszkę)
C    obuwie domowe
C    Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (na REO nie jest to konieczne)
C    długopis i notatnik
C    inne rzeczy, które są mu codziennie potrzebne, w tym - leki, które przyjmuje.
 
      WARUNKI w Domu Rekolekcyjnym:
C    zakwaterowanie w wieloosobowych pokojach (w Magdalence są piętrowe łóżka),
C    łazienki w korytarzu,
C    wyżywienie: 3 posiłki dziennie,
C    uczestnicy wnoszą wkład w funkcjonowanie Domu przez podejmowanie dyżurów: zmywanie naczyń, obieranie jarzyn oraz sprzątanie.
 


 
JAK DOJECHAĆ NA REKOLEKCJE z Warszawy ...
 
 
... do Magdalenki:
Autobusem PKS z Dworca Zachodniego w Warszawie w kierunku Grójca (należy wysiąść na przystanku Łazy przy szkole)
Autobusem MZA z pętli Okęcie
- 721, 728 (wysiąść w Łazach jak z PKS-u)
- 707 (wysiąść w Magdalence przy Ośrodku Zdrowia)
Dom Rekolekcyjny znajduje się obok kościoła, ok. 20-30 min. marszu od przystanku autobusowego, przy ul. Ks. Słojewskiego 19
Własnym samochodem:
Z Warszawy przez Janki w kierunku Krakowa; w Sękocinie (światła) skręcić w lewo na Piaseczno (droga nr 721); dojechawszy do Magdalenki - skręcić w prawo w asfaltową drogę (przed drugim przystankiem - znaki zapowiadają parking i punkt gastronomiczny), stąd 2 km prosto.
 
... do Zalesia Górnego
Pociągiem podmiejskim np. z dworca Warszawa Śródmieście w kierunku Czachówek, Warka, Radom. Zalesie to następna stacja za Piasecznem.
Dom Rekolekcyjny znajduje się obok kościoła, ok. 10 min. marszu od stacji, przy ul. Białej Brzozy 23.
                    Autobusem – linia prywatna ROJ-BUS od stacji metra Wilanowska przez Zalesie Górne.
               Własnym samochodem:
Z Warszawy przez Piaseczno obwodnicą w kierunku: Tarnobrzeg (droga nr 79), po kilku kilometrach skręcić w prawo na Zalesie (światła), w Zalesiu przejechać przez przejazd kolejowy obok stacji, następnie skręcić w lewo na Prażmów i zaraz w prawo w ul. Białej Brzozy, przy której znajduje się kościół i dom rekolekcyjny.


 
Rekolekcje w Sikorzu k/Płocka
 
 
23-25.06.        Weekend dla małżeństw
                        „Poszukiwanie perły”
 
19-26.08.                  „Uzdrowienie wspomnień”
 
Koszty:
Weekend: 60zł od osoby
Rekolekcji: 210zł od osoby
Należy przywieźć własny śpiwór lub kompletem pościeli, bez pościeli koszt wzrasta o 10 zł.
Na rekolekcje i weekend należy przyjechać do godz. 18.00
 
Na rekolekcje wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać przedpłatę w wysokości 50 zł.
 
Zgłoszenia i przedpłaty należy kierować na adres:
Ewa Kujawa
09-400 Płock
ul.Medyczna 22/6
 
 
 
 
 
 
Rekolekcje Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej: www.przyjaciele.alleluja.pl
 


 
ZGŁOSZENIE NA REKOLEKCJE
 
Rodzaj rekolekcji, termin i miejsce ..................................................................
.........................................................................................................................
Imię, nazwisko i rok urodzenia uczestnika ......................................................
.........................................................................................................................
Grupa modlitewna ...........................................................................................
Adres i telefon uczestnika ...............................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Dotychczas odprawione rekolekcje (rodzaj, rok i miejsce):
1. REO ...............................................................................
2. ........................................................................................
3. ........................................................................................
4. ........................................................................................
5. ........................................................................................
 
Uwagi:
 
 
 
 
Data i podpis odpowiedzialnego za grupę lub księdza opiekuna.

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: