Personal tools
You are here: Home Rekolekcje 2009 2007 Informacje o poszczególnych rekolekcjach i spotkaniach formacyjnych
Document Actions

Informacje o poszczególnych rekolekcjach i spotkaniach formacyjnych

by Piotrek Chromiec last modified 2006-10-18 18:49

Są tu opisane: rekolekcje "szkoła animatora", weekend o charyzmacie proroctwa, modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne, spotkanie chrześcijan przedsiębiorców, weekend o spotkaniu modlitewnym ORAZ seminarium o posłudze modlitwą wstawienniczą.

INFORMACJA O SPOTKANIACH FORMACYJNYCH

 
REKOLEKCJE "SZKOŁA ANIMATORA"

            Rekolekcje “Szkoła Animatora” są kontynuacją podstawowej formacji dla uczestników grup Odnowy. Łącznie z wcześniejszymi etapami formacji, rekolekcje te przygotowują do bardziej owocnego odprawienia Ćwiczeń Ignacjańskich prowadzonych przez Księży Jezuitów. (Są to rekolekcje, a nie “szkoła”, w której zdobywa się jakąś wiedzę, jednak zachowujemy tradycyjną nazwę, ponieważ podstawowe treści i dynamika pozostają nie zmienione od początku prowadzenia "Szkoły Animatora"). Są one dwuletnim programem formacyjnym dla wszystkich pragnących pogłębić swe życie duchowe, a szczególnie dla osób pragnących duchowo przygotować się do podejmowania różnego rodzaju posługi w grupie modlitewnej, w Centrum Formacji "Wieczernik", czy też apostolstwa w świecie.

            “Szkoła Animatora” łączy w sobie formację intelektualną i duchową. Formacja duchowa wprowadza na drogę "drugiego nawrócenia", polegającego na stałej przemianie człowieka, który umiera dla siebie, a otwiera się na zbawcze działanie Chrystusa. Formacja intelektualna jest wprowadzeniem w istotne treści dotyczące Odnowy w Duchu Świętym, roli animatora, sposobów pracy w grupie.

            Na rekolekcje "Szkoła Animatora" przyjmowane są osoby, które przeszły etap podstawowego uzdrowienia wewnętrznego, czyli m.in. uczestniczyły w rekolekcjach "Uzdrowienie wspomnień" (wskazane jest, aby również w “Akceptacji siebie”) oraz przeszły kilkuletnią formację w grupie modlitewnej - od czasu ich uczestniczenia w REO minęło nie mniej niż pełne 2 lata. Wymagany wiek to ukończone 20 lat.

            Spotkania w ramach "Szkoły Animatora" odbywają się raz w miesiącu przez dwa lata, wyłączając okres wakacji. Są to zazwyczaj pierwsze weekendy miesiąca, choć bywają i inne. Program rozpoczyna się za każdym razem w sobotę o godz. 8.00 (można przyjechać w piątek wieczorem - uprzedzając o tym!), a kończy w niedzielę ok. godz. 12.30.

            Poza tym w programie "Szkoły" przewidziana jest "praktyka" - posługa jako animator na tygodniowych rekolekcjach REO (w domu rekolekcyjnym) oraz odprawienie, po II roku "Szkoły", Ćwiczeń Ignacjańskich indywidualno-grupowych prowadzonych przez Centrum Formacji "Wieczernik", a także zalecany jest udział w weekendach formacyjnych: O Spotkaniu Modlitewnym, O Charyzmacie Proroctwa oraz w Rekolekcjach o Rozeznawaniu.

            Każdy kandydat powinien wypełnić załączoną kartę kwalifikacyjną i przesłać ją do Centrum Formacji “Wieczernik” w Magdalence - ostatnim dniem przyjmowania zgłoszeń jest 20 października 2006 r. O przyjęciu decyduje to, czy kandydat przeszedł wymagane etapy formacji, oraz kolejność zgłoszeń.      

W roku szkolnym 2006/2007 rozpoczyna się Szkoła w Magdalence. Osoby, które rozpoczęły w zeszłym roku Szkołę Animtora w Zalesiu Górnym, mają II rok spotkań również w Zalesiu.  WEEKEND O CHARYZMACIE PROROCTWA

Weekend przeznaczony jest dla wszystkich osób po REO: dla tych, którzy rozpoczynają posługiwanie darem proroctwa, którzy pragną otworzyć się na ten dar lub potrzebują pomocy w jego rozwinięciu, jak również dla tych, którym jest trudno go przyjąć, którzy go nie rozumieją i wewnętrznie odrzucają.

Katechezy zawierają proste wykłady teologiczne dotyczące posługi prorockiej w Kościele, a w szczególności zasad korzystania z tego charyzmatu w grupie modlitewnej. W programie przewidziane jest też dzielenie się doświadczeniem posługi prorockiej bardziej zaawansowanych braci i sióstr, a także modlitwa wstawiennicza o otwarcie się na ten charyzmat.

Program rozpoczyna się w sobotę o godz. 8.00 (można przyjechać w piątek wieczorem - uprzedzając o tym), a kończy się w niedzielę ok. godz. 12.30.

 
 
MODLITWA O UZDROWIENIE WEWNĘTRZNE

            Weekend polega na powierzaniu Bogu w czasie modlitwy kolejnych etapów swojego życia, zaczynając od okresu prenatalnego, z prośbą o uzdrowienie ze wszystkich zranień wewnętrznych, spowodowanych różnymi złymi doświadcze-niami.

            Ta modlitwa jest najbardziej odpowiednia dla osób po REO, a przed "Uzdrowieniem wspomnień".

            Program rozpoczyna się w piątek wieczorem (19.30 - kolacja, zaraz po niej program). Prosimy nie spóźniać się! Zakończenie w niedzielę ok. godz. 12.30.

 
 
SPOTKANIE CHRZEŚCIJAN PRZEDSIĘBIORCÓW

            Jest to otwarte spotkanie o charakterze ewangelizacyjnym dla wszystkich zainteresowanych tematyką przedsiębiorczości, niezależnie od tego, czy prowadzą własną firmę, czy nie.

            Spotkanie rozpoczyna się o godz. 10.00 , a zakończenie zaplanowano ok. godz.18.00.

 
 

WEEKEND O SPOTKANIU MODLITEWNYM

               Weekend przeznaczony jest dla animatorów prowadzących spotkania modlitewne lub przygotowujących się do takiej posługi w grupie, a także dla wszystkich uczestniczących w spotkaniach modlitewnych. Katechezy przedstawiają istotę spotkania modlitewnego, jego charakterystyczne cechy oraz elementy, uczą też, jak rozeznawać oraz prowadzić spotkanie. W programie weekendu są również ćwiczenia praktyczne oraz sporo modlitwy. Jest też możliwość wyjaśnienia różnych wątpliwości i problemów związanych ze spotkaniami modlitewnymi.

               Program rozpoczyna się w sobotę o godz. 8.00 (można przyjechać w piątek wieczorem, uprzedzając o tym), a kończy się w niedzielę ok. godz. 13.30.

 
 
 
SEMINARIUM O POSŁUDZE MODLITWĄ WSTAWIENNICZĄ

            Seminarium przeznaczone jest dla animatorów podejmujących posługę modlitwy wstawienniczej, bądź pragnących przygotować się do tej służby. Całość składa się z czterech weekendów.

            Program rozpoczyna się w soboty o godz. 8.00 (można przyjechać w piątek wieczorem - uprzedzając o tym!), a kończy się w niedziele ok. godz. 13.00.

 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: