Personal tools
You are here: Home Rekolekcje 2009 2007 Formacja Rodzin
Document Actions

Formacja Rodzin

by Piotrek Chromiec last modified 2006-10-18 18:49
FORMACJA RODZIN
 

Podstawowym celem formacji, prowadzonej przez ZESPÓŁ FORMACJI RODZIN, jest odnowa rodzin w Duchu Świętym, pomoc w budowaniu wspólnoty małżeńskiej, realizującej swoje chrześcijańskie i rodzinne powołanie oraz pomoc we wzrastaniu ku dojrzałej miłości. Realizacja tego celu odbywa się przez pracę formacyjną prowadzoną na różnych poziomach:

 
FORMY PRACY:
 • Wieczernikowe Spotkania Rodzin (co miesiąc)
  • Modlitwa
  • Nauczanie
  • Dzielenie się
  • Świadectwa
  • Modlitwa wstawiennicza
  • Formacja dla dzieci
 • Adwentowe Spotkania Małżeństw
 • Wielkopostne Rekolekcje Małżeństw
 • Inne rekolekcje organizowane przez CF "Wieczernik"
 • Eucharystia na niektórych spotkaniach
 • Spotkania Kręgów Małżenskich
 • Tematyczne spotkania weekendowe
 • Praca rodziny/małżeństwa na zadany temat
 • Wspólne formy modlitwy realizowane indywydualnie przez rodzinę
 
Kręgi Małżeńskie

                   Bóg pragnie objawiać swoją miłość przez dzielenie się braci i sióstr, chce pokazywać najlepszą dla każdego drogę życia i świętości. Dzielenie odbywa się na każdym spotkaniu, w tzw. Kręgu małżeńskim o ustalonym na cały rok składzie. Tak utworzone grupki małżeńskie (3-4 pary) umożliwiają ich uczestnikom kontakt z Chrystusem obecnym w drugim człowieku. Jest to droga wzajemnego ubogacania się i wzrostu w wierze. Przedmiotem dzielenia się jest głoszone na spoptkaniach Słowo Boże (w formie katechez).

                   Od uczestników oczekiwane jest przyjazne nastawienie, dyskrecja, otwartość, ale też wolność w dzieleniu i uszanowanie granic drugiej osoby i swoich własnych.

 
 
Formacja Dzieci

                   Dzieci są świadectwem obecności Boga w naszym życiu, są ważnym elementem wspólnoty, jaką jest rodzina. Dzieci chcą uczestniczyć we wszystkich ważnych wydarzeniach dotyczących swojej rodziny, a takim wydarzeniem jest formacja rodziców.

                   Formacja dzieci rozpoczęła sie od wrześcia 2003 roku. Dzieci i młodzież w swoich grupach wiekowych budują braterskie relacje, dowiadują się, co jest ważne dla ich rodziców, poznają Boga i Jego dzieła.

 

        Apel do grup modlitewnych

       

        Spotkania Zespołu Formacji Rodzin prowadzone są osobno dla rodziców i dzieci w trzech grupach wiekowych.

        Poszukujemy chętnych w wieku od 16 - 100 lat do służby przy animowaniu grup: 3-5 lat, 6-9 lat i 10-15 lat na rok 2006/2007.

         Jest to służba bardzo potrzebna, by mogły w kościele wzrastać całe rodziny!   

        Chętnych prosimy o kontakt tel.

z Adą Kuźmą  691 844 469
lub z Robertem Niewiarowskim  503 063 882

lub z Katarzyną Niewiarowską   502 038 883

 
 

 
PROGRAM NA ROK SZKOLNY 2006/2007

Idzie przed wami do GALILEI, tam Go ujrzycie (Mk 16, 7b)

               Jezus pragnie zjednoczyć się z nami w naszej codzienności. On w niej jest obecny. To nasza GALILEA. Tak jak po zmartwychwstaniu Jezus towarzyszył uczniom w ich zwyczajnym życiu, w spożywaniu posiłków, pracy, rozmowie, tak i dziś towarzyszy nam. On pragnie abyśmy W NIM ZAKORZENIENI budowali relacje miłości w małżeństwie i w rodzinie. Bliska relacja z Panem porządkuje te relacje, nadaje im sens, bo nasyca je wzajemną miłością.

               W tym roku formacji pragniemy odkrywać Jezusa obecnego w naszej codzienności i budować z Nim i w Nim więzi w rodzinie. Modlitwa we wspólnocie, słuchanie Słowa Bożego, nauczania, dzielenie się wiarą i miłością z innymi małżeństwami pomogą nam wzrastać w rozpoznawaniu obecności Pana w naszym życiu, w przyjmowaniu Jego miłości. Nasze świadectwo życia stanie się spontaniczną odpowiedzią miłością na miłość. Utwierdzeni w wierze będziemy trwać w nieustannym dziękczynieniu Temu, którego przyjęliśmy jako Pana.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w Eucharystii na rozpoczęcie kolejnego roku formacji 23 września o godz. 10:00

 

NASTĘPNE TERMINY SPOTKAŃ RODZIN

 
28 października 2006
25 listopada 2006

grudzień 2006             Adwentowe Spotkania Małżeństw

20 stycznia 2007        
24 lutego 2007            

marzec 2007                Wielkopostne Rekolekcje Małżeństw

28 kwietnia 2007        
26 maja 2007              
16 czerwca 2007        
 

SPOTKANIA w soboty : od godz. 10.00  czas trwania: ok. 3 godz. Pod koniec każdego spotkania jest organizowany mały poczęstunek - prośba o przynoszenie, ciast, soków, czajników, herbaty, kawy itp.

REKOLEKCJE Adwentowe i Wielkopostne: od godz. 19.00 do 21.00

 

MIEJSCE SPOTKAŃ:

                   Warszawa, ul. Modzelewskiego 98a (Mokotów)

 
DOJAZD:
                   Tramwaje - 18, 33
                   Autobusy - 148, 174, 182, 504
                   Metro - stacja Wierzbno
 

TELEFONY KONTAKTOWE DO OPOWIEDZIALNYCH:

Elżbieta i Jacek Nowiccy   (0-22) 673-71-44

ADRES STRONY INTERNETOWEJ: http://www.zfr.pl


Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: